Mestské kultúrne Stredisko: Nehospodárnosť a porušovanie zákonov

Riaditeľ Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Piešťanoch Peter Sedláčik za „hospodárenie“ v mestskom kultúrnom zariadení, ktoré riadi, a za nedodržiavanie zákonov dostal upozornenie na hrubé porušenie pracovnej disciplíny a prišiel aj o finančné osobné hodnotenie. Na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva informoval o tom primátor Peter Jančovič. Takejto pozornosti od primátora sa mu ušlo za zistenia hlavného mestského kontrolóra v MsKS pri kontrole narábania so zverenými verejnými finančnými prostriedkami.

Riaditeľovi mestského kultúrneho strediska Petrovi Sedláčikovi hlavný kontrolór vytkol porušovanie zákona pri narábaní s verejnými prostriedkami. (Autor: pror)

Informácia o potrestaní Petra Sedláčika od primátora odznela verejne v bode rokovania zastupiteľstva o správe vykonaných kontrol v mestských organizáciách hlavným kontrolórom Martinom Svoradom. Ten zistil závažné pochybenia pri procese verejného obstarávania, respektíve jeho nerobenie, či pri vyhotovení odberateľských faktúr pre MsKS, ktoré podľa kontrolóra javia známky, že boli vyhotovované až dodatočne.

V prípade odoberania elektrickej energie pre objekty MsKS ide vraj o odbery na základe neplatnej zmluvy. Nakoľko zmluvy v prípade organizácií financovaných z verejných prostriedkov musia byť v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám zverejnené najneskôr tri mesiace po ich podpise. Ak sa tak nestane, sú zo zákona neplatné.

Výber dodávateľa bez obstarávania

„Zmluva o združenej dodávke elektriny medzi dodávateľom Stredoslovenská energetika, a. s., a odberateľom MsKS Piešťany bola uzatvorená dňa 1. augusta 2020 a zverejnená až 12. marca 2021,“ konštatuje Svorad vo svojej správe.

Najhrubším porušením zákona o verejnom obstarávaní v súvislosti s odberom energií je fakt, že v súvislosti s uvedenou zmluvou sa riaditeľ ani neobťažoval za pomoci verejného obstarávania nájsť najlacnejšieho dodávateľa. Pritom skúsenosti iných organizácií poukazujú na skutočnosť, že za pomoci verejného obstarávania a pri množstve alternatívnych dodávateľov energie môže organizácia ušetriť až 30 percent z vynaložených prostriedkov.

Kontrolór vo svojej správe ďalej uvádza: „Príspevková organizácia nevykonala verejné obstarávanie na dodávku elektrickej energie na obdobie od 1. augusta 2020 a odoberá elektrickú energiu od dodávateľa bez platnej zmluvy.“

A navyše Svorad vyslovil aj podozrenie z falšovania účtovných dokladov: „Skutočnosti zistené kontrolou predložených dokladov naznačujú podozrenie z antedatovania Zmluvy o združenej dodávke elektriny, t. j. údaje v predložených dokladoch nasvedčujú tomu, že zmluva nebola uzatvorená 1. augusta 2020.“

Konštatovanie kontrolóra, že organizácia, ktorú Sedláčik riadi, nevykonala základné finančné kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole a že musel zaplatiť aj penále za neskoré uhradenie faktúry je v porovnaní s podozreniami na nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami pri verejnom obstarávaní len akási smutná čerešnička na torte.

Podľa poslankyne Zuzany Svrčekovej riaditeľ Sedláčik zorganizoval v Starej lekárni vysokostratové podujatie.

Pochybnosti vyjadrili i poslanci

K správe hlavného kontrolóra sa do diskusie zapojili aj mestskí poslanci. Zuzana Svrčeková konštatovala, že o spôsobe hospodárenia Sedláčika s verejnými prostriedkami veľa prezrádza i skutočnosť, že v priestoroch Starej lekárne zorganizoval vystúpenie komerčnej kapely, za ktoré z verejných zdrojov zaplatil 1160 eur, zúčastnilo sa ho štyridsať ľudí za vstupné tri eurá na osobu. To vytvára stratu na verejných prostriedkoch na jedinom podujatí približne tisíc eur.

Poslankyňa Iveta Babičová zasa hovorila o zlých medziľudských vzťahoch Sedláčika so zamestnancami a zároveň iniciovala prekontrolovanie dodržiavanie fondu pracovného času mestskej organizácie, lebo riaditeľ je vraj na svojom pracovisku často nezastihnuteľný.

Poznámka redakcie

V závere minulého roka pri predkladaní rozpočtu MsKS na rok 2021 Sedláčik deklaroval, že chce na komerčných aktivitách zarobiť viac ako dvojnásobok oproti tomu, čo dokázalo MsKS zarobiť v predchádzajúcich rokoch. A to aj napriek tomu, že ho poslanci upozorňovali, že v dôsledku pandemickej situácie sú jeho predsavzatia až príliš ambiciózne. Ak to však bude so všetkým, čo zorganizuje tak, ako v prípade vystúpenia kapely v Starej lekárni, ktoré sa oproti nákladom prepadlo v obrovskej strate, vyzerá to skôr na niekoľkonásobne vyššiu stratu na rozdiel od zisku, ktorý deklaroval.

Sedláčik však nezabudol vo svojom rozpočte na tento rok myslieť aj na svoje príjmy a na mzdy naplánoval pre MsKS z verejných peňazí o stotisíc eur viac, ako to bolo v predchádzajúcich rokoch. To, že by boli verejné financie účelne a zaslúžene vynaložené, zistenia hlavného kontrolóra nepotvrdzujú. A ani s jeho osobnými príjmami to nateraz ružovo nevyzerá, keďže primátor mu v plnej výške odobral osobné hodnotenie.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 12. apríla. Tento deň je Svetovým dňom letectva a kozmonautiky. Meniny má Estera.
  • 12.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 13. apríla. Tento deň je Dňom nespravodlivo stíhaných. Meniny má Aleš.
  • 13.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 14. apríla 2024
Meniny má Justína, zajtra Fedor