Petícia za zachovanie stromov na Štúrovej ulici podporu v zastupiteľstve nenašla

Petícia za zachovanie stromoradí pri rekonštrukcii Štúrovej ulice v Piešťanoch pri jej prejednávaní na májovom mestskom zastupiteľstve príliš veľkú podporu medzi poslancami nezískala. Na zváženie všetkých možností na záchranu stromov však vyzvala mesto poslankyňa Iveta Babičová, naopak poslanec Marián Urbánek vedenie radnice žiadal, aby postupovala pri rekonštrukcii podľa dokumentácie vypracovanej stavebným a krajinným architektom a projektom navrhované stromy dala vypíliť.

(Autor: Supa)

Rekonštrukcia Štúrovej ulici je na stole kompetentných už celé roky. Za čias primátorovania Miloša Tamajku potom, ako zámer oznámil, vznikla petícia za záchranu stromov pri jej rekonštrukcii. Bez toho, aby sa Tamajka na pôde zastupiteľstva plánovanou rekonštrukciou a vzniknutou petíciou zaoberal, od zámeru kompletnej revitalizácie ulice ustúpil.

Na pretras prišla opäť v úvode tohto roka, keď zámer výrubu stromov ohlásila radnica na svojej webovej stránke. Opäť však vznikla petícia, tá však ohlásený zámer radnice neprekazila. Realizáciu zastavili zistenia Piešťanského týždňa, že povoleniam na výrub stromov z roku 2018 vydané Stavebným úradom v Borovciach už vypršala platnosť a Stavebný úrad v Trebaticiach im zrejme neoprávnene predĺžil platnosť. Po zverejnení uvedených informácií v našom týždenníku sa zámer výrubu stromov pozastavil.

Avšak ako zákon káže, petícia putovala na rokovanie zastupiteľstva. Udialo sa tak na poslednom rokovaní poslancov v máji. V prerokovávanom materiáli sa k petícii uvádza, že mestský úrad dostal 10. marca tohto roka „Petíciu proti výrubu stromov na Štúrovej ulici v Piešťanoch“. Petícia na podpisových hárkoch obsahuje 256 podpisov, jej elektronická forma má 770 podpisov. V petícii bol vyjadrený nesúhlas s asanáciou drevín na Štúrovej, ako aj s plánovanou náhradnou výsadbou.

Radnica si za svojím rozhodnutím stojí

Ako sa v prerokovávanom materiáli zo strany mestského úradu uvádza, rekonštrukcia Štúrovej je plánovaná investičná akcia, kde samotná rekonštrukcia je aj primárnym dôvodom výrubu drevín.

Štúrova je v zmysle schváleného Územného plánu mesta Piešťany miestnou komunikáciou, ktorá plní obslužnú funkciu priľahlého územia. V súčasnosti je jednosmerná s protismerným cyklistickým chodníkom, so zriadenými parkovacími miestami a po danej komunikácii je vedená mestská autobusová doprava.

Ulica je v zlom technickom stave, povrch vozovky je poškodený a koreňový systém stromov značne poškodil chodníky, čím je v niektorých úsekoch ohrozená bezpečnosť chodcov. Predmetná projektová dokumentácia, spracovaná odborníkmi na projektovanie dopravných stavieb, rieši komplexnú rekonštrukciu tejto komunikácie, rekonštrukciu vozovky, chodníkov a zelene.

Pri spracovaní dokumentácie boli zohľadnené dopravné nároky tejto komunikácie pri dodržaní platných stavebných noriem a v súlade s kategóriou komunikácie. To je motorová a autobusová doprava, pešia a cyklistická doprava, statická doprava, pričom bola riešená aj problematika jestvujúcich stromov.

Požiadavka zmeniť ulicu na pešiu zónu

V diskusii k tomuto bodu programu vystúpili i poslanci. Iveta Babičová apelovala na preskúmanie všetkých možností na zachovanie stromov, ktoré nepoškodzujú nehnuteľnosti. Martin Valo upozornil, že do striech súkromných domov zasahujú aj konáre stromov. „Stromy na Štúrovej ulici z pohľadu svojho veku a miesta, kde rastú, dožili. Stromy tejto veľkosti v prostredí, v ktorom sa nachádzajú, chradnú. Zasahovať do ich kostrových konárov už nie je možné. Zmenilo by sa ich ťažisko a stali by sa ešte viac nebezpečné,“ reagovala na poslanca Hana Dupkaničová, riaditeľka Služieb mesta Piešťany. Jozef Drahovský navrhol zrušiť dopravnú funkcionalitu tejto ulice a pre záchranu stromov z nej urobiť pešiu zónu.

Najradikálnejší odporca myšlienok petície bol však poslanec Marián Urbánek: „Prepáčte mi, že to poviem takto priamo, ale ja sa už neviem dočkať, kedy budú tie stromy vypílené. Áno, odzneli tu aj zlé príklady, kde boli rekonštrukcie a následná výsadba stromov zbabrané, ako napríklad Komenského ulica. Ale máme tu aj pozitívne príklady, kde sme to zvládli, napríklad Teplickú ulicu. Tu boli mohutné staré stromy a všetky išli preč. Dnes sú na nej mladé krásne stromy a  ulica, ako sa hovorí, rozpráva. Chodníky sú tam v poriadku, nič sa od koreňov nedvíha. Je mi starých stromov na Štúrovej ľúto, ale nič sa nedá robiť. Poďme spraviť reprezentatívnu ulicu s výsadbou s poučením z minulosti.“

Definitívne však ešte nie je rozhodnuté. Ako prisľúbil primátor Peter Jančovič, projekt rekonštrukcie prejde ešte verejnou diskusiou za účasti jeho autorov. „Pre pandemické opatrenia to doposiaľ nebolo možné, ale diskutovať a vysvetľovať za účasti verejnosti a projektantov chceme,“ informoval poslancov primátor.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 20. júna. Tento deň je Svetovým dňom utečencov. V Dubovanoch sa v roku 1937 narodil výtvarník a…
  • 20.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
  • 17.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 18. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom piknikov. Meniny má Vratislav.
  • 18.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
štvrtok, 20. júna 2024
Meniny má Valéria, zajtra Alojz