Múzeum pripravuje knihu Storočie piešťanských infanteristov

  • Kultúra a spoločnosť / Piešťany
  • 31. mája 2021, 00:02

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch pripravuje v tomto roku vydanie knihy zberateľa, ochrancu prírody, publicistu Kornela Duffeka (1938-2018) Storočie piešťanských infanteristov.

Dvojica infanteristov. Na infanteristickom vozíčku je označenie ubytovacieho zariadenia Hotel Zelený strom (napísané po nemecky). V Zelenom strome bývala rodina Winterovcov a časť objektu slúžila na ubytovanie kúpeľných hostí. V pozadí vidno budovu Kúpeľov Františka Jozefa. Fotografia pochádza zo začiatku 20. storočia. (Autor: reprofoto, Eva Drobná)

Dnes už málo známy a takmer zabudnutý spôsob prepravy pacientov z kúpeľov a do kúpeľov v rámci Slovenska úplne ojedinelý a v našich končinách typický len pre Piešťany. Slovo infantéria vo vojenskej terminológii znamená pechota a infanterista znamená pešiak. V Piešťanoch sa toto označenie používalo približne od prvej tretiny 19. storočia pre ľudí, ktorí ťahali – a tlačili – dvojkolesový krytý vozík, prevážajúci kúpeľných hostí na liečebné procedúry z hotelov a iných ubytovacích zariadení do termálnych kúpeľov a späť.

V pripravovanej knihe jej autor Kornel Duffek spracoval históriu piešťanských infanteristov, ktorá nebola doteraz podrobnejšie spracovaná, hoci tvorí zaujímavú kapitolu v dejinách tunajšieho kúpeľníctva. Podľa jeho vlastných slov ho táto téma zaujala v druhej polovici šesťdesiatych rokov 20. storočia, postupne sa jej začal cieľavedomejšie venovať. Vtedy už takmer dve desiatky rokov bolo toto ľudové zamestnanie zaniknuté. Keďže zmienky v dobovej literatúre sú nie veľmi rozsiahle, robil výskum aj priamo v teréne – medzi pamätníkmi, ktorých ešte zachytil a ktorí mu poskytli mnohé cenné informácie.

Infanteristický vozík, v ktorom sedí kúpeľná pacientka. Infanteristi sú muž a žena oblečení vo sviatočných krojoch. Pravdepodobne najstaršia pohľadnica s týmto hlavným námetom. Záber spred roku 1900. Stengel 7 Co., Dresden u. Berlin. Na pohľadnicu vydanú začiatkom 20. storočia bola použitá ručne (trochu neprirodzene) kolorovaná fotografia.

Ďalšie informácie k tejto téme mu poskytli staré rytiny, historické fotografie, pohľadnice a suveníry zachované v zbierkach Balneologického múzea I. Wintera i v zbierkach súkromných zberateľov, ktoré ukazujú, že infanteristické vozíky viac ako jedno storočie nerozlučne patrili ku koloritu nášho kúpeľného mesta a dodávali mu neopakovateľnú atmosféru.

Kniha má 18 kapitol. Po dvoch úvodných kapitolkách čitateľov do dobových súvislostí 19. storočia uvedie kapitola Historické súvislosti. S rozvojom piešťanských kúpeľov a rastom počtu pacientov bolo potrebné riešiť aj otázku dopravy pacientov na procedúry a z procedúr. Túto problematiku i samotný vznik infanteristických vozíčkov a ich vzhľade a technických parametroch autor spracoval v piatich kapitolách: Podmienky pre vznik transportu chorých, Zavedenie osobitného vozidla pre transport chorých, Predchodcovia a konštrukčné vlastnosti nového voza, Kto boli vlastne infanteristi, piešťanskí infanteristi a vymedzenie pojmu infanterista a Technické údaje infanteristického vozíka, konštrukcia, jej vývoj a typy vozov.

Replika infanteristického vozíčka (druhá tretina 20. storočia) zo zbierok Balneologického múzea Imricha Wintera. Bola postavená s použitím originálnych častí – kolies a podvozku a poskytuje predstavu o tom, ako vozíčky vyzerali.

Ďalšie kapitoly (Éra infanteristov / Hotely a infanteristické vozíky, Zlatý vek infanteristov, Infanteristi v meniacich sa podmienkach) sú zamerané na históriu infanteristov v časoch ich najväčšieho uplatnenia a rozvoja, pôsobením v podmienkach rozvoja kúpeľov Piešťany a aj postupným úpadkom tohto neobvyklého zamestnania a spôsobu dopravy v dôsledku meniacich sa spoločenských podmienok i rozvoja automobilizmu a hromadnej dopravy.

Záverečné časti knihy oboznamujú čitateľov s históriou infanteristov a ich vozíkov na základe spracovania informácií o nich v dobových médiách, zobrazeniach na grafikách, obrazoch, historických pohľadniciach, fotografiách, z osobných spomienok i vnímania tohto fenoménu a jeho zobrazovania na suveníroch i v umeleckom remesle (Informácie o infanteristoch v dobových médiách, Infanteristické vozíčky v ikonografických prameňoch, Zo spomienok infanteristu, Infanteristi očami umeleckého drotára).

Knihu uzatvárajú kapitoly o živote a práci autora, poďakovanie pamätníkom za poskytnutie cenných spomienok a medailóny o významných historických osobnostiach.

Malý úryvok kapitoly o zavedení infanteristického vozíka ako osobitného vozidla pre prevoz chorých: „Po sústredení celej balneoterapie – liečebných procedúr do novej kúpeľnej budovy bolo treba prikročiť i k zlepšeniu spojenia medzi osadou Teplice a Kúpeľným ostrovom. Preto kompu vystriedal prvý drevený most. Čoskoro sa tu objavil aj nový dopravný prostriedok, ktorý mal podobu dvojkolesovej uzavretej kabíny. S prvým vyobrazením tohto dopravného prostriedku sa stretávame v diele najvýznamnejšieho piešťanského balneológa 19. storočia – Dr. Františka Ernesta Scherera, ktoré vydal v Lipsku v roku 1837 pod názvom Dieheissen Quellen und Bäderzu Pöstény in Ungarn.

Rytina, ktorá môže (ale nemusí) byť staršia ako kniha, zachytáva život v kúpeľnej osade pred Kurhotelom. Popri uzavretom voze vidieť ešte i dvojkolesovú káru. To by nasvedčovalo, že roky 1830-1835 sú prechodným obdobím, keď sa ešte používajú obidva typy vozov. Traduje sa, že podnet na zavedenie nového typu dopravného prostriedku – uzavretých vozíkov – dal kúpeľný lekár F. E. Scherer.“

Publikácia v slovenskom a anglickom jazyku by mala byť vydaná začiatkom druhého polroka 2021. Vychádza v spolupráci Balneologického múzea I. Wintera, Mesta Piešťany, s podporou spoločnosti Respect Slovakia, Trnavskej vodárenskej spoločnosti a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Vladimír Krupa

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 16. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom afrického dieťaťa. Meniny má Blanka, Bianka.
  • 16.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
  • 17.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Obchodný reťazec Hornbach plánuje postaviť ďalšiu predajňu pre domácich majstrov, záhradkárov a stavebníkov v Trnave. Stáť má v obchodnej zóne…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Kraj / Spravodajstvo
pondelok, 17. júna 2024
Meniny má Adolf, zajtra Vratislav