Dotácie do športu vyvolali roztržku v zastupiteľstve

Na minulotýždňovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch poslanci odsúhlasovali aj historickú výšku mestských dotácií do športu v objeme 100-tisíc eur. Dotáciu dostalo 21 subjektov, ale len tretina z nich získala v plnej výške to, čo žiadala. Na adresu jedného zo žiadateľov, futbalistov PFK Piešťany, konkrétne ich zástupcu v zastupiteľstve Jána Stachuru, padli aj tvrdé slová poslankyne Zuzany Svrčekovej o trestnej zodpovednosti za výšku schválených dotácií pre futbalový klub, v ktorom je funkcionárom.

Požiadavky na mestské dotácie vždy posudzuje odborne príslušná mestská komisia a na jej odporúčanie schvaľuje zastupiteľstvo. (Autor: pror)

Dotácie do športu boli v minulých rokoch rozdeľované z balíka v objeme pár tisíc eur a schválené prostriedky klubom dosahovali výšku len stoviek eur. Avšak pre rok 2021 poslanci v rozpočte vyčlenili na tento účel až 100-tisíc eur. Stalo sa tak najmä z iniciatívy poslanca a zároveň funkcionára futbalového klubu PFK Jána Stachuru. Jeho iniciatívu podporilo viacero poslancov, medzi nimi i Zuzana Svrčeková, ktorá sa v rámci minulotýždňového zasadnutia už nejavila ako Stachurov spojenec, ale ako jeho tvrdá oponentka. Bolo to pomerne prekvapujúce, nakoľko doteraz boli ich hlasovania v akejkoľvek oblasti zjavne koordinované.

Tabuľka požadovaných a mestským zastupiteľstvom schválených dotácií do športu.

Rozdeľovali podľa platnej metodiky

Požiadavky na mestské dotácie vždy posudzuje odborne príslušná mestská komisia a na jej odporúčanie schvaľuje zastupiteľstvo, ktoré návrhy komisií zväčša hlasovaním odobrí, prípadne na návrh poslancov upraví. V tejto oblasti športu žiadosti posudzuje komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch.

Na zastupiteľstvo na základe odporúčania mestskej komisie sa tak dostalo schvaľovanie dotácií pre 21 športových subjektov, ale len tretina z nich získala podporu komisie presne na takú sumu, akú žiadala.

Hokejoví mládežníci z HK Havrani ako jedni z mála získali mestskú dotáciu v takej výške, ako žiadali. (Foto: FB HK Havrani)

Medzi subjektmi, ktorých požiadavku mestská komisia a  zastupiteľstvo v plnej výške naplnili, sú aj hokejoví mládežníci z HK Havrani s požadovanou a zastupiteľstvom schválenou dotáciou osemtisíc eur, ale aj vodní pólisti z klubu KVP Kúpele Piešťany s požadovanou a pridelenou dotáciou sedemtisíc eur.

Najviac peňazí však získali futbalisti, aj po ponížení sumy zastupiteľstvom sa im ušlo 17 951 eur. Naopak zásahom poslancov si oproti návrhu mestskej komisie ako jediní polepšili krasokorčuliari, ktorým na návrh Matúša Kromholca poslanci schválili plnú sumu, ktorú požadovali – 2500 eur.

Diskusia poslancov v tomto bode programu však bola pomerne búrlivá. Zuzana Svrčeková obvinila Jána Stachuru z porušovania zákona a konfliktu záujmov, nakoľko vraj inicioval pre šport 100-tisíc eur v rozpočte a je aj členom komisie, ktorá športové dotácie na schválenie zastupiteľstvu odporúčala. Stachura sa však slovným útokom Svrčekovej brániť nemohol, keďže na zastupiteľstve nebol prítomný.

Vysvetlenie Svrčekovej poskytol predseda športovej komisie, poslanec Jozef Drahovský, ktorý informoval, že výška dotácií bola vypočítaná na základe metodiky, na ktorej tvorbe sa podieľalo 20 športových klubov a v ktorej jedným z hlavných kritérií pre výšku dotácie je počet aktívnych športovcov v klube, ale aj populárnosť športu, ktorý reprezentuje. Preto im vraj vyšla najvyššia čiastka práve pre futbalistov. „Ak chceme na tom niečo meniť, musíme v prvom rade zmeniť a následne schváliť metodiku, podľa ktorej pri výpočte výšky dotácie postupujeme,“ vysvetlil Drahovský.

Futbalisti menej, krasokorčuliari viac

Do diskusie sa zapojil aj Martin Cifra: „Chcem kolegov požiadať, aby k rozdeľovaniu 100-tisíc eur pristupovali zodpovedne a s pokorou. Sú aj iné dotačné oblasti mesta, kde by sme tiež vedeli rozdeliť takúto sumu, ale naopak v nich rozdeľujeme peniaze po stovkách eur pre desiatky žiadateľov pôsobiacich v kultúrnej či sociálnej oblasti.“

Poslanca doplnil primátor Peter Jančovič, ktorý povedal, že ak by v dotáciách bola rozhodujúca početnosť jej adresátov, tak seniorov je v Piešťanoch viac ako osemtisíc a dotačné programy pre túto kategóriu obyvateľov mesta ani zďaleka neobsahujú objem financií, ako idú pre športovcov.

Na návrh Kromholca zastupiteľstvo futbalistom výšku dotácie komisiou navrhnutých 19 700 eur znížilo na 17 951 eur, a to, čo zvýšilo, presunulo krasokorčuliarom. Tí nakoniec získali výšku dotácie, akú požadovali – 2500 eur, nie takú, ako navrhla komisia pre šport – 751 eur.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 13. júna. V roku 1934 sa vo Veľkých Kostoľanoch narodil spisovateľ Jozef Pavlovič. Meniny má Anton.
  • 13.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je streda 12. júna. Tento deň je Svetovým dňom proti detskej práci. V roku 1935 sa v Piešťanoch narodil…
  • 12.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 13. júna 2024
Meniny má Anton, zajtra Vasil