Piešťany rozdelia svojim športovcom dotácie vo výške 100-tisíc eur

  • Piešťany / Spravodajstvo / Šport
  • 14. mája 2021, 00:02

Na júnovom piešťanskom zastupiteľstve budú poslanci rozhodovať aj o pridelení mestských dotácií v oblasti podpory rozvoja telesnej kultúry a telovýchovy. V mestskom rozpočte pre rok 2021 bolo vyčlenených na tento účel 100-tisíc eur, výška požadovanej dotácie od športových klubov a občianskych združení dosiahla sumu 118 360 eur. Z toho vyplýva, že nie všetky požiadavky športovcov budú v plnej výške uspokojené.


Najväčší objem dotácií od mesta získa futbalový klub PFK Piešťany. (Autor: PFK Piešťany)

Pred mestským zastupiteľstvom k dotáciám do športu zasadla komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch a tá odporučila finančné prostriedky rozdeliť nasledovne:

Piešťanský plavecký klub, o.z., na prenájom bazénov a telocviční, štartovné a športové vybavenie 4882 eur.

Klub vodného póla Kúpele Piešťany na zabezpečenie tréningových hodín pre aktívnych športovcov 7000 eur.

Volejbalový klub mládeže na prenájom telocviční, platbu za dopravu, nákup športového materiálu, prípravné turnaje 2500 eur.

TJ Sĺňava Piešťany na zabezpečenie organizácie športových podujatí, vecné ceny, skvalitnenie letnej a zimnej prípravy, prenájom telocviční a bazénov 546 eur.

ŠBR Piešťany na cestovné, štartovné a sústredenia 913 eur.

Kajak-Kanoe Piešťany, o.z., na výmenu pochôdznej plochy pristávacieho móla na nastupovanie počas tréningov kajakárov, nákup nových kombinéz pre pretekárov, nákup malého prívesu na dopravu lodí 4200 eur.

MHK Piešťany, o.z., na prenájom telocviční a náklady na dopravu, mládežnícky kemp, športový materiál 7094 eur.

Veslársky klub Sĺňava Piešťany na nákup športového materiálu, športového sústredenia, zabezpečenie účasti na pretekoch, technické zabezpečenie a organizáciu pretekov 6395 eur.

Letecko-modelársky klub FF – Piešťany na prenájom haly, nákup pohárov a vecných cien, organizáciu modelárskych súťaží 600 eur.

Funny athletics, o.z., na nákup športového materiálu, športového oblečenia, zabezpečenie účasti na pretekoch a sústredeniach, zabezpečenie regenerácie, prenájom priestorov 6103 eur.

Basketbalový klub mládeže Piešťany na prenájom tréningových priestorov, prenájom zápasových priestorov, náklady spojené s účasťou družstiev klubu na turnajoch, cestovné náklady na zápasy družstiev a na turnaje družstiev klubu, úhradu výdavkov na športové oblečenie hráčok a na náradie a náčinie 5845 eur.

ŠPK Kúpele Piešťany na úhradu štartovného na preteky usporiadané Slovenskou plaveckou federáciou a na prenájom športovísk 8232 eur.

Asociácia športových klubov Piešťany na organizačné zabezpečenie podujatia 1400 eur.

Piešťanská Buď FITka na odmeny a ceny pre účastníkov 1400 eur.

Skating klub Piešťany na prenájom ľadovej plochy, prenájom telocvične, nákup nových športových pomôcok a letné sústredenia 751 eur.

Happy Move, o.z., na prenájom telocviční na školách, tvorbu a tlač športových žiackych knižiek pre žiakov 2100 eur.

Slovenský skauting, 80. zbor Piešťany, na zorganizovanie letného tábora, nákup športových a turistických potrieb na špecifické aktivity 2160 eur.

Tenisový klub Kúpele Piešťany na nákup tenisových lôpt, rakety, antuku, tenisové siete, oblečenie pre deti na turnaje, prípravu areálu 6654 eur.

HK Havrani Piešťany na prenájom tréningových priestorov, náklady spojené s účasťou na turnajoch, cestovné náklady, úhradu štartovného 8000 eur.

Prvý futbalový klub Piešťany na starostlivosť o areál a športovisko – prípravu, opravu, údržbu a starostlivosť o športovisko, administratívne poplatky SFZ, organizáciu zápasov, dopravu na športové podujatia, náhrady dobrovoľníkom, prenájom priestorov (športoviska), športové materiálne zabezpečenie, administratívne výdavky a paušálne poplatky 19 700 eur.

Rugby Piešťany na pokrytie nákladov na organizáciu športových podujatí a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia 3925 eur.

Atletický oddiel TJ Družba Piešťany na organizačné zabezpečenie Silvestrovského behu 1000 eur.

12 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 16. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom afrického dieťaťa. Meniny má Blanka, Bianka.
  • 16.06.2021, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 16. júna 2021
Meniny má Bianka, Blanka, zajtra Adolf