Mestskí policajti majú nový bič na neporiadnych motoristov

Mestská polícia má od mája novú možnosť sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Bude môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Túto možnosť mala doteraz len Polícia Slovenskej republiky. Prináša to novela zákona o cestnej premávke, ktorá rozširuje právomoc obcí kontrolovať porušenie týchto deliktov prostredníctvom objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.

Auto je už týždne zamknuté „papučou“ na Teplickej ulici. Viditeľné riešenie mestskou políciou zatiaľ žiadne. (Autor: šupa)

Výška sankcie v tomto režime je pevne daná zákonom sumou 78 eur. Ak držiteľ pokutu uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu, stačí, že uhradí dve tretiny z tejto sumy, teda 52 eur. Za neoprávnené parkovanie na mieste vyhradenom pre osoby so zdravotným postihnutím (ako aj na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov pred a za nimi) je sankcia 198 eur, z nej dve tretiny sú 132 eur. Príjem z pokuty bude patriť obci či mestu.

Pokuty za nesprávne zastavenie a státie v blokovom konaní a v riadnom konaní ani možnosť použiť „papuču“ sa v tejto súvislosti nemenili. V blokovom konaní je pokuta max. 50 eur, resp. max. 150 eur za parkovanie na mieste pre osoby so zdravotným postihnutím. V riadnom konaní je pokuta max. 100 eur, resp. 60 až 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov za parkovanie na mieste pre osoby so zdravotným postihnutím.

Povinnosti mesta v prípade použitia objektívnej zodpovednosti sú nasledovné: Mestská polícia musí porušenia povinnosti držiteľa vozidla zdokumentovať technickými prostriedkami. Následne vydať rozkaz o pokute. Prijať a vybaviť prípadne podaný odpor. Rozhodnúť v konaní o správnom delikte po podanom odpore. Odvolacie konanie proti rozhodnutiu obce vydanom po podaní odporu proti rozkazu bude viesť príslušný orgán Policajného zboru.

Dôvody zmeny

Obec doteraz nemohla vyhotovovať dôkazy ani vydávať rozhodnutia vo veci správnych deliktov držiteľa vozidla v rámci objektívnej zodpovednosti. Vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti vodiča vozidla (aj pomocou „papúč“) je časovo, personálne a finančne nákladné, často bez žiaduceho výsledku. Policajný zbor zasa nemá dostatočné personálne ani technické kapacity na riešenie všetkých deliktov v statickej doprave.

Na druhej strane značné množstvo predovšetkým okresných a krajských miest v poslednom období začalo riešiť problematiku parkovania rezidentov. Stanovili pravidlá a realizovali príslušné dopravné značenie, avšak nemajú kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel formou objektívnej zodpovednosti.

Príkladom o častej neúčinnosti sankcie zakladania blokovacích zariadení je auto dlhé týždne zamknuté „papučou“ od mestskej polície na platenom mieste na státie na Teplickej ulici v Piešťanoch. Auto je síce znehybnené, no iní vodiči, ktorí by chceli na tomto mieste za úhradu zaparkovať, túto možnosť nemajú. Mesto tým tiež prichádza o tržbu za úhradu parkovného.

31 Shares

Najnovšie správy

piatok, 14. mája 2021
Meniny má Bonifác, zajtra Žofia