Živé vyučovanie z knižnice

  • Kultúra a spoločnosť / Školy / Piešťany
  • 24. apríla 2021, 00:01

Mestská knižnica mesta Piešťany sa opäť vynašla a našla spôsob, ako prísť za deťmi do škôl, kým návštevníci a čitatelia nemôžu prísť do jej priestorov medzi knihy. Do tried a na vyučovanie literatúry prichádza prostredníctvom živých prenosov.

Bábkoherečka Kristína Sviteková pri dramatizácii na motívy knižky Jaroslavy Blažkovej - Kozliatka (Rozprávka o kozliatkach, ale poslušných) pre ZŠ Holubyho. (Autor: Juraj Sedlák)

Keby sme mali menovať jednu mestskú inštitúciu, ktorá dokázala aj z korony vyťažiť maximum a napriek prísnym hygienickým nariadeniam fungovať, bola by to jednoznačne knižnica. Plejádu pracovných vzťahov a väzieb v umeleckej branži, ktoré si táto inštitúcia pod vedením riaditeľky Margity Galovej za roky vybudovala, dokázala počas korony zužitkovať priam ukážkovo. Množstvom a rozsahom aktivít, ktoré pripravila, sa jej totiž nevyrovná žiadna na Slovensku.

„Od marca minulého roka sme v knižnici vytvorili vyše 200 online podujatí, v ktorých deťom a rodičom približujeme spisovateľov, ilustrátorov a knižné príbehy formou besied, dramatizovaných čítaní, divadielok, workshopov a výstav za účasti známych spisovateľov, ilustrátorov, hercov a bábkohercov. Tak ponúkame rozšírenie vedomostí z oblasti literatúry zábavnou formou a nápady na zmysluplné trávenie voľného času. Pedagógovia ich sledujú so svojimi žiakmi v rámci preberaného učiva. Na tieto online podujatia teraz nadväzujeme novými živými streamami,” prezradila nám riaditeľka knižnice Margita Galová.

Dramatizácia knižky Simony Čechovej – Včelár Jožko v podaní Barbory Zamiškovej.

Naživo a s diskusiou

Knižnica a jej vzácni hostia „nakuknú” do konkrétnej základnej školy a triedy a naživo, prostredníctvom interaktívnych vstupov, sprostredkujú žiakom tvorbu súčasných slovenských autorov. Ako to prebieha? Živý prenos z knižnice sa prostredníctvom webkamery premieta na interaktívnu tabuľu v konkrétnej triede na hodinách slovenčiny a literatúry. V knižnici sa čítajú knihy, prebieha dramatizácia diel prostredníctvom bábok alebo je žiakom sprostredkovaná komentovaná prehliadka nainštalovanej výstavy. Všetko naživo s možnosťou klásť otázky a diskutovať.

„Stáva sa, že knižky a ich dramatizácia zaujmú žiakov  natoľko, že s témou alebo knižkou konkrétneho spisovateľa pracujú aj po skončení živého prenosu. Učitelia si to pochvaľujú a najviac sa tešia deti, pre ktoré je to netradičné spestrenie výučby. Podnet k tomuto projektu živého vyučovania sa zrodil z komunikácie s učiteľmi, a tak sme ho ponúkli všetkým školám v Piešťanoch. Spájame sa aj s deťmi, ktoré sú ešte stále doma,” ozrejmila Barbora Zamišková, ktorá v knižnici pripravuje kultúrno-výchovné podujatia. Minulý týždeň navštívila hodinu prváčikov učiteľa Jozefa Mnešického zo ZŠ Holubyho s virtuálnou prehliadkou výstavy Lumír a Jožko a dve knižky o mede a diskutovala s deťmi o dôležitosti včiel.

Dramatizácia knižky Márie Ďuríčkovej – Guľko Bombuľko v podaní Kristíny Svitekovej z Divadla Tuš.

Umenie deti potrebujú

Žiaci piateho ročníka pedagóga Lukáša Mencla zo ZŠ Mojmírova sa rozprávali o knihe Perinbaba od Ľubomíra Feldeka, ktorá predstavuje novšie spracovanie filmovej klasiky. Z bábok a divadelného spracovania tohto príbehu boli deti doslova nadšené, keďže dobre poznajú dnes už kultový film Juraj Jakubiska.

„Vstup priamo do vyučovania sa mi nesmierne páči, lebo dostávame spätnú väzbu od detí, ktoré nás pozerajú, a máme tak možnosť interakcie, ktorá nám v poslednom období veľmi chýba. Čo nechýba je srdečný potlesk, keď sa s deťmi po živom prenose lúčime, a to je skoro ako v bábkovom divadle,” podelila sa s nami o svoje zážitky bábkoherečka Kristína Sviteková po dramatizácii na motívy knižky Jaroslavy Blažkovej – Kozliatka (Rozprávka o kozliatkach, ale poslušných) pre ZŠ Holubyho.

Naživo sa už spojila aj s druhákmi učiteľky Libuše Hoštákovej zo ZŠ Brezová a druhákmi učiteľky Lýdie Jankovičovej z Cirkevnej spojenej školy, ktorým predstavila tvorbu Ľudmily Podjavorinskej, Márie Nerádovej, Tone Revajovej a Juraja Martišku.

„Veľmi ma teší, že naša knižnica robí podujatia pre deti aj v tomto čase. Piešťanská knižnica je v tomto unikát. Mám 23-ročnú dcéru, s ktorou spomíname na množstvo workshopov, besied, interaktívnych výstav v spolupráci s Medzinárodným domom umenia Bibiana v Bratislave, ktoré knižnica pre deti organizovala. Pre našich druhákov sú to v podstate prvé a jediné spoločné divadelné predstavenia, ktorých sa zúčastnili. Ako prváci zažili v prvom polroku minulého školského roka dva a pol mesiaca doma a aj po návrate do školy v júni boli spoločné podujatia zakázané. Je úžasné, že napriek povrchne atraktívnym multimediálnym obsahom, ktoré konzumujú odmalička, s otvorenými ústami a zatajeným dychom sledujú dramatizáciu s bábkami. To je len dôkaz, že umenie, ktoré jediné dokáže prebudiť pocity a vnímanie, deti esenciálne k svojmu vývoju potrebujú,” prezradila nám učiteľka Ivana Vlhová zo ZŠ Holubyho po prečítaní a dramatizácii rozprávky Jozefa Kronera O rybke Beličke z knižnice cez interaktívnu tabuľu.

Nedá sa – v knižnici sa dá

Bábkoherec Lukáš Tandara z Bratislavského bábkového divadla dokázal zaujať aj žiakov prímy a sekundy piešťanského gymnázia s divadelnou dramatizáciou na motívy knihy Mareka Vadasa a Daniely Olejníkovej – Útek. Následne zahral krátku ukážku dramatizácie príbehu o chlapcovi, ktorý bol nútený opustiť svoj domov, lebo krajina prestala byť bezpečná, vypukla v nej choroba pažravosti. Pri úteku prechádzal mnohými územiami, ostal sám iba so svojím psom. Ocitol sa v Kráľovstve veľkej pečiatky. Jeho obyvatelia majú namiesto hláv pečiatky a riadia sa len správne vyplnenými potvrdeniami a prísnou byrokraciou. Majú moc chlapcovi pomôcť, no neurobia to. Nemá vyplnenú žiadosť a chýba mu aj oficiálny doklad, že stratil otca. Alegoricky napísaný príbeh zachytáva mnoho naliehavých problémov utečencov a detí bez domova.

Po ukážke nasledovala diskusia, počas ktorej sa Lukáš Tandara spolu so žiakmi pokúsili odhaliť mnohé metaforické obrazy. Hľadali odpovede na otázky, čo sa stane, keď medzi ľuďmi prerastie nenásytnosť, a čo pre nich znamená domov. „Veľmi sa mi páčilo prirovnanie, že niektorí ľudia majú namiesto hlavy pečiatku NEDÁ SA. Je to aktuálne aj v dnešnej dobe,” vyjadrila sa študentka Ella zo sekundy gymnázia.

Piešťanská knižnica jednoznačne počas korony ukazuje, ako sa jej poslanie a náplň dá realizovať aj netradičnými formami, prostredníctvom obrazoviek, videozáznamov a živých prenosov cez online priestor. Nie nadarmo sa už roky radí k najlepším knižniciam na Slovensku. Jediné, čo si jej zamestnanci v dnešných dňoch prajú, je návrat malých aj veľkých čitateľov do jej oddelení a výstavných priestorov. Pokiaľ sa tak nestane, plánuje knižnica pokračovať v netradičnom vyučovaní. Už tento týždeň prostredníctvom živých streamov odprezentujú tvorbu Alexandry Salmely, Martiny Matlovičovej, Jána Uličianskeho, Márie Rázusovej-Martákovej, Vladimíra Krála a ďalších.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 12. júna. Tento deň je Svetovým dňom proti detskej práci. V roku 1935 sa v Piešťanoch narodil…
  • 12.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 13. júna. V roku 1934 sa vo Veľkých Kostoľanoch narodil spisovateľ Jozef Pavlovič. Meniny má Anton.
  • 13.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 13. júna 2024
Meniny má Anton, zajtra Vasil