Bude Červená veža naozaj zelená?

  • Piešťany / Spravodajstvo / Región
  • 21. apríla 2021, 00:02

Pred dvomi týždňami sme vám priniesli rozsiahlejší materiál o aktuálnom dianí na Červenej veži, ako aj pohľad do minulosti. Potenciál lokality chcú využiť noví investori, preto sme sa spojili so Zuzanou Slámkovou, ktorá ich zastupuje, a položili jej zopár otázok o projekte obytnej a rekreačnej zóny Beethovenova alej. Investori tvrdia, že chcú zachovať jej prírodný charakter a premeniť Červenú vežu na zelenú lokalitu, aj keď to momentálne tak nevyzerá.

V tejto lokalite vyrastie 160 domov na ploche 150-tisíc metrov štvorcových. Nepôjde o individuálnu výstavbu, postaví ich investor. Domy budú mať zelené strechy a centralizovanú kotolňu.

Prebrali ste štafetu od investora, ktorý na Červenej veži plánoval postaviť obrovský aquapark, ale stroskotal na veľkej logistickej záťaži mesta, ktorá by spôsobovala kolaps infraštruktúry. Aký je súčasný zámer nových investorov?

V zámere investorov sa spojilo zopár vecí. Láska k Piešťanom a k prírode, snaha pokračovať vo vízii Ľudovíta Wintera o záhradnom meste na Červenej veži a túžba spojiť to do jedného projektu obytnej a rekreačnej zóny s názvom Beethovenova alej. O pôvode tohto názvu sa vaši čitatelia už dozvedeli.

Prečo si investori vybrali práve Červenú vežu?

Na tomto mieste môžeme vytvoriť jedinečné bývanie uprostred prírody. Mesto je svojou históriou výnimočné, ale po práci zatúži každý po oddychu s kúskom prírody. Červená veža má krásne výhľady a nádherné západy slnka, ktoré pozná azda každý, kto tu žije. Investori vidia v tejto lokalite veľký potenciál. Jej premenu neuvidia Piešťanci okamžite, keďže sa tam momentálne začala výstavba. Veríme, že časom naše vízie ocenia. Bolo pomerne zložité získať skrachovaný projekt aquaparku a zachrániť ďalší vývoj tejto lokality pred úplným spustnutím.

„Plánovaná investícia na Červenej veži, čo sa týka drevín a výsadby, je minimálne pol milióna eur,“ deklaruje Zuzana Slámková, ktorá zastupuje investorov v projekte Beethovenova alej.

Narážate na posudky odborníkov o zlom stave drevín, ale aj samotnej aleje?

Áno. Investori prišli obrazne povedané v hodine dvanástej, keď po konzultácii s rôznymi odborníkmi zistili, v akom veľmi zlom stave je príroda na Červenej veži. Stromy, ktoré boli vysadené pred sto rokmi, dožívajú a tým, že boli preferované jednodruhové dreviny, ktoré napadol patogén, to skazu kopca len urýchlilo.

Chcete povedať, že prioritou investorov bude príroda?

Viem, že ľudia tomu možno ťažko uveria, ale áno. Pozrite sa okolo. Najväčší benefit Piešťan sú okrem centra mesta hlavne parky, val okolo Váhu a Kúpeľný ostrov. Ľudia si začali meniť priority a pochopili, že na to, aby si aj duševne oddýchli, potrebujú zeleň. Skúste dať dokopy dobrovoľníkov, z ktorých by každý dal 100 až 1000 eur na revitalizáciu prírody na Červenej veži ako verejného priestoru. Buď by ich muselo byť veľmi veľa, alebo by sa museli poskladať na naozaj veľký balík peňazí, aby to bolo vidieť.

Naša plánovaná investícia na Červenej veži, čo sa týka drevín a výsadby, je minimálne pol milióna eur. Celá lokalita bude zatrávnená, vysadia sa tisícky stromov, urobia sa zelené ostrovčeky na komunikáciách, bude tu park s detským ihriskom s rozlohou 50-tisíc metrov štvorcových. Bohužiaľ, pre zlý stav aleje sme nútení vysadiť nanovo aj pôvodnú Beethovenovu alej. Aj samotné domy, ktoré tu pribudnú, budú mať zelené strechy, ktoré zlepšujú mikroklímu, znižujú náklady na vykurovanie, obmedzujú hluk a zlepšujú tepelnú izoláciu. Taktiež optimalizujú zadržiavanie a následné využitie dažďovej vody. Predlžujú životnosť strechy vďaka ochrane proti UV žiareniu a znižujú množstvo prachu a oxidu uhličitého v ovzduší. S pribúdajúcou zeleňou sa predpokladá aj zvýšený výskyt vtákov, ktorým vybudujeme biotop s rozlohou sedemtisíc metrov štvorcových. Pre tento účel sme obetovali 11 stavebných pozemkov z pôvodného projektu.

Viete mi vyčísliť pomer zastavanej plochy k tým zeleným?

Zastavanosť je limitovaná na minimum, takže v lokalite bude prevyšovať príroda nad stavbami. Celkovo 103 500 metrov štvorcových zelene plus zelené strechy. Predstavte si zastavanosť lokality Lodenica, kde je 160 domov na 86-tisíc metrov štvorcových. Tu bude 160 domov na ploche 150-tisíc metrov štvorcových, čo je skoro dvojnásobne väčšia zelená plocha na bývanie. V dnešnej dobe máme výhodu, že vieme prírode ponúknuť nielen pomoc v podobe výsadby, ale aj ekologickú nízkoenergetickú prevádzku domácností s centralizovanou kotolňou pre zníženie energetickej náročnosti.

Na jednej strane chcete vysadiť veľký kus prírody, ale čo nový nápor dopravy a zastavanosť na kopci?

Už v histórii sa tu počítalo s vybudovaním veľkého liečebného komplexu, ktorý navrhovali piešťanskí lekári za éry Ľudovíta Wintera. Mal tu byť obrovský hotel, liečebňa, zotavovňa, divadlo, kasíno, múzeum a luxusné pozemky pre najvyššiu elitu. Projekt bol o dve tretiny rozsiahlejší a bol by oveľa väčšou záťažou na životné prostredie, ale aj pre logistiku cez most. Mal slúžiť hlavne kúpeľným hosťom. My chceme z tejto lokality vytvoriť zónu prístupnú domácim cenovo i dostupnosťou a, samozrejme, s maximálnym ohľadom na prírodu. Zrušili sme klasické veľké ploty a nahradili ich nízkymi gabionovými, na stavbu ktorých použijeme vážske kamene. Tak opticky vytvoríme priestor, ktorý bude dýchať prírodou pre klientelu, ktorá je ekologicky zmýšľajúca a chce žiť v symbióze s prírodou.

Historická alej prejde rozsiahlou rekonštrukciou. Prioritou investorov je zachovanie cyklotrasy a turistického chodníka pre verejnosť. Naviac sa alej rozrastie o verejný park s rozlohou 50-tisíc metrov štvorcových s lavičkami a detským ihriskom.

Ľudia sa v diskusiách obávajú zákazov vstupu a obmedzení pohybu v tejto lokalite, ktorú doteraz využívali na prechádzky. Do akej miery bude limitovaný pohyb verejnosti na tomto území?

Historická alej prejde rozsiahlou rekonštrukciou. Prioritou je zachovanie cyklotrasy a turistického chodníka pre širokú verejnosť. Naviac sa alej rozrastie o verejný park s rozlohou 50-tisíc metrov štvorcových s lavičkami a detským ihriskom. V chodníkoch budú časti podlahy zo skla, pod ktorými budú umiestnené archeologické nálezy objavené v tejto lokalite počas záchranného archeologického výskumu, ktorý pre nás vykonáva archeologická agentúra.

Pre záchranu a presun časti aleje chceme zachovať aj miesto, kde sa nachádza známy kríž. Ten bude umiestnený na vhodnejšie miesto v rámci verejného priestranstva v novovybudovanom parku. Na najvyššom bode aleje bude umiestnená vyhliadka. V jej susedstve bude veľký infinity bazén s reštauráciou, ktorý nebude slúžiť iba rezidentom, ale aj návštevníkom Beethovenovej aleje.

Veľa sa hovorí aj o stabilite kopca. Máte tento problém ošetrený?

Celkovo sme sa tu museli popasovať s dvomi vecami. Preskúmať stabilitu kopca a odvod vody. Po zosuve časti svahu na príjazdovej ceste smerom na Kolibu na Červenej veži sme podrobili aj našu lokalitu precíznemu geologickému prieskumu. Spolu 28 vrtov ukázalo, že v tejto lokalite za posedných 30-tisíc rokov nedošlo k žiadnemu zosuvu pôdy.

To, čo spôsobuje zosuvy, je podzemná voda, ktorá vymieľa spodné vrstvy pôdy a dochádza k zosuvom. Nechceli sme nič nechať na náhodu a urobili sme opatrenia, ktoré by zvládli aj tzv. tisícročnú vodu. Tým, že bude dômyselne vymyslený systém odvodňovania cez zber, usmerňovanie a odvod vody spolu s výsadbou drevín, ktoré ešte viac zosilnia pevnosť podložia, zabezpečíme ešte pevnejší svah, ako je v súčasnej dobe. Aj samotné stavby budú hlboko ukotvené do zeme pre väčšiu stabilitu.

Dobre tomu rozumiem, že pozemky v tejto lokalite nebudú rozpredané na individuálnu výstavbu, ale výstavbu bude realizovať investor?

Lokalita bude ponúkať rukopis architektonického ateliéru Ing. arch. Marcela Zachara, ktorý vypracoval celú urbanistickú štúdiu rezidencie. Aby sme vedeli ukončiť výstavbu v čo najkratšom čase, museli sme pristúpiť k jednotlivej výstavbe všetkých rodinných domov, čo by sa nám pri predaji len samostatných pozemkov nijako nepodarilo garantovať.

Väčšina nových projektov, ktoré vyrastajú v Piešťanskom okrese, sú smerované skôr k individuálnej výstavbe, kde vznikajú rôznorodé architektonické diela v časovom horizonte desiatich rokov, čo v konečnom dôsledku vyzerá minimálne rozpačito a vizuálne rozbíja jednotnú architektúru. A pre obyvateľov, ktorí sú nasťahovaní vo svojich nehnuteľnostiach, je obťažujúce, že okolo nich prebiehajú neustále stavebné práce. Náš projekt postupuje pomerne rýchlo. Už teraz máme položené rozvody vody, kanalizácie, odvod dažďovej vody, rozvod teplovodu, optické siete a rozvod elektriky.

Čo ďalšie ponúkne táto lokalita?

V areáli sa budú nachádzať nabíjacie stanice na elektromobily a na cestu do mesta si budete môcť vypožičať elektrobicykle. Každý dom bude mať predprípravu na vlastnú autonabíjačku pre nabíjanie elektromobilov a bicyklov. Odpad bude separovaný a smetiaky zapustené do zeme. Stavby budú z najlepších materiálov, aby čo najmenej zaťažovali životné prostredie. Naše bývanie bude spĺňať nie súčasné, ale už nové, plánované energetické normy pre rok 2025. Veľká časť domov bude konštrukčne postavená spôsobom, ktorý napriek južnému svahu nebude v lete vyžadovať ochladzovanie klimatizáciou.

Bude tu aj ekologické jazierko, ktoré zachytí dažďovú vodu, použijeme ju na polievanie. Každý dom bude mať deväťkubíkovú podzemnú nádrž na dažďovú vodu, ktorá môže byť použitá na zalievanie záhrady. Dažďová voda z komunikácií bude zvedená do zberných nádrží a po naplnení bude pretekať cez čistiareň do ekologického suchého poldra s rozlohou štyritisíc metrov štvorcových.

Našich čitateľov bude asi najviac zaujímať vizualizácia projektu. Kedy sa jej dočkajú?

Oficiálne predstavenie celej architektonickej štúdie, ktorá v sebe zahŕňa rezidencie, verejné priestory a park, plánujeme predstaviť pred začiatkom oficiálneho predaja, ktorý sa začne už v júni.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 23. júna. Tento deň je OSN dňom verejnej služby, Svetovým dňom hádzanej a Medzinárodným dňom detských dediniek…
  • 23.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
V sobotu 22. júna začalo horieť v hoteli Eden na treťom nadzemnom podlaží. Hasiči museli evakuovať tridsať osôb, z nich dve malé deti…
  • 22.06.2024, 09:59
  • Krimi / Piešťanský týždeň / Nezaradené / Spravodajstvo
nedeľa, 23. júna 2024
Meniny má Sidónia, zajtra Ján