Vysielač – dobrý signál pre spokojný život. Bývam na Vysielači a je mi dobre

  • Inzercia
  • 19. apríla 2021, 09:00

Keď sa na Vysielači ocitli prvý raz, videli pred sebou miesto, na ktorom zastal čas. Spolu s developerom sa zaslúžili o to, aby sa opäť pohol. Krstní otcovia Vysielača – Ing. arch. Ľubomír Šlachta a Ing. arch. Peter Sedláček z architektonického ateliéru 445architekti sa snažia o to, aby sa Vysielač stal symbolom dobrých ľudí a spokojného bývania.

(Autor: www.vysielaccc.sk)

Poznali ste areál Vysielača ešte predtým, ako vás investor oslovil na spoluprácu?

Nepoznali a o to silnejším dojmom na nás pri prvej obhliadke zapôsobil. Už len svojimi dimenziami. Fascinovalo nás autentické technické zariadenie a zvláštne artefakty po činnostiach, na ktoré bol areál určený. Mali sme pocit, že sme prišli na miesto, na ktorom sa zastavil čas. Chvíľu nám trvalo, kým sme sa vrátili do reality a prijali fakt, že zámerom developera je, aby sa tu čas opäť pohol.

Lokalita Vysielač je katastrálne naviazaná na obec Veľké Kostoľany. Ako budú navzájom komunikovať?

Myslíme si, že špecifickou architektúrou obce, resp. jej okolia, je práve objekt Vysielača. Ide o architektúru natoľko jasnú a sebestačnú, že mu sama vtláča pečať a jednoznačne celej lokalite dominuje. V minulosti išlo o uzavretý a odčlenený areál, my však chceme, aby sa stal prístupným a otvoreným pre všetkých, ktorí sú a budú súčasťou obce. Snažíme sa, aby miesto malo špecifickú atmosféru. Čiastočne ju tvoríme, ale čiastočne ju prinesú noví ľudia. Výsledkom má byť Vysielač ako autentická a neopakovateľná súčasť obce.

Vysielač je vo svojej podstate vidiecka lokalita. Aký charakter bude mať obytná zóna po jej vybudovaní? Bude to vidiecka zástavba alebo bude mať skôr prvky moderného predmestia?

Nemáme vizuálnu predstavu o tom, ako vyzerá vidiecka zástavba alebo moderné predmestie. Zjednodušuje sa to na domy so šikmou strechou, to je vidiek a tradícia, niekedy staromódnosť a na hranaté domy, to je čistota, modernosť a pokrok. Ale tak to nie je. Popravde si nemyslíme, že dnešní ľudia držia nejaký štýl podľa regiónu alebo typu osídlenia. A asi by sme im to nemali ani prikazovať. Našou ambíciou je dosiahnuť štruktúru, ktorá bude v sebe spájať výhody obidvoch a súčasne bude absentovať ich negatívne stránky. Štruktúra zástavby kombinuje moderný štandard bývania s antistresovým vidieckym prostredím. Je tu snaha prekonať uniformitu, dosiahnuť mieru rozmanitosti, ktorá by ponúkala viacero možností a uspokojila aj rôznorodejšie požiadavky.

„Jednou z tragédií 21. storočia je nárast osamelosti,” hovorí architekt a urbanista David Sim v súvislosti s rozvojom mestskej výstavby. Každopádne aj mladé vidiecke developerské projekty často obsahujú smrtiacu kombináciu „malý dvor a veľký plot”. Bude touto stigmou poznačený aj Vysielač?

Sme presvedčení, že značné množstvo šťastných a spoločenských ľudí býva v domoch s malým dvorom a nepriehľadným plotom. Je nezmyselné zatracovať malé dvory a ploty, ak je to niečo, po čom ľudia túžia. To, že to robia dobrovoľne a radi, však niečo naznačuje. Regulácia v rámci individuálnej bytovej výstavby je obmedzená, nejakú sme určili, ale nechceli sme obyvateľom diktovať, čo sa im má páčiť a ako to majú používať, navyše – ak za to majú sami zaplatiť. Samozrejme, rozmanitosť možností neznamená úplnú voľnosť a akceptovanie akýchkoľvek výstrelkov. Preto sú aj pre IBV stanovené regulatívy, ktoré majú umožniť jej obyvateľom naplniť svoje predstavy o bývaní, avšak nie na úkor svojich susedov.

Mnohé developerské projekty dnes stavajú na obnove komunitného života, v rámci ktorého „netreba všetko vlastniť” ale vedieť to spoločne zdieľať. S akými komunitnými prvkami uvažuje Vysielač?

So všetkými, ktoré si dokážeme predstaviť. Občianska vybavenosť, športoviská, obchody, stavby pre kultúru a náboženstvo, zeleň a podobne. Čas ukáže, čo sa v ktorom priestore podarí naplniť. Vysielač je živý organizmus, hoci sú niektoré predstavy na stole, musia dozrieť. Budú výsledkom spoločenskej požiadavky aj ekonomických možností. Každopádne je to oblasť, ktorú investor v žiadnom prípade nezanedbáva.

Hovorí sa, že najvzácnejšou komoditou súčasnosti je čas. Vysielač sa síce nachádza v blízkosti diaľnice, ale je jasné, že väčšina jej budúcich rezidentov bude do zamestnania musieť dochádzať. Akú kompenzáciu im bývanie na Vysielači za to ponúkne?

V prvom rade treba podotknúť, že ambíciou je ponuka pracovných príležitostí priamo v lokalite Vysielača. Na tento účel je v náväznosti na jeho areál plánovaná pomerne rozsiahla zóna služieb a ľahšej výroby, ktorá ponúkne viaceré pracovné príležitosti priamo na mieste. Obyvateľom, ktorí budú do zamestnania dochádzať do susedných miest a obcí, bude odškodnením za prípadný diskomfort cesty do práce pridaná hodnota vo forme bývania s pridruženými možnosťami na kultúrne a športové vyžitie a spoločenský život v rámci komunity.

Ako si predstavujete ideálneho obyvateľa Vysielača? Kto to je? Ako žije? Čím bude pre neho Vysielač prínosom a naopak, ako ho môže obohatiť on?

Ideálom by mala byť skôr komunita, ako obyvateľ – jedinec. Radi by sme dosiahli, aby Vysielač poskytol domov ľuďom rôznych životných preferencií a očakávaní takým spôsobom, aby sa tieto mohli bezkolízne napĺňať. Chceli by sme, aby na Vysielači žili príjemní ľudia. Netriedení, rozmanití. Keď spomenú – „Bývam na Vysielači” – aby bolo každému jasné, kde bývajú a že sú to dobrí ľudia. To by hovorilo za všetko.

Alacres s.r.o.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 13. júna. V roku 1934 sa vo Veľkých Kostoľanoch narodil spisovateľ Jozef Pavlovič. Meniny má Anton.
  • 13.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je streda 12. júna. Tento deň je Svetovým dňom proti detskej práci. V roku 1935 sa v Piešťanoch narodil…
  • 12.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 13. júna 2024
Meniny má Anton, zajtra Vasil