Podoby džezu

  • Kultúra a spoločnosť / Hudba / Rádio Piešťany
  • 11. apríla 2021, 11:00

Milí priatelia džezu a dobrej hudby, každá sféra existencie má tri obdobia: minulosť – súčasnosť – budúcnosť. Každé z týchto období má svoju charakteristiku, v každom sa dá opísať význam, hodnota, zmysel existencie ľudskej činnosti v danej sfére.


Jano Babič (Autor: red)

Džez na Slovensku je činnosťou s jeho kompletným hodnotením. Má svoju minulosť, hoci v celosvetovom porovnaní sa džez u nás objavuje s časovým odstupom. Má svoju prítomnosť prezentovanú džezovou scénou s vysokou kvalitou na oboch stranách diania. Vysoká kvalita interpretov na jednej strane má dať až prekvapujúco vzdelané, odborne vyspelé poslucháčstvo na strane druhej. Má svoju budúcnosť, tak ako má každá iná sféra ľudskej činnosti: v jednej časti istú, predvídateľnú, v druhej časti neistú, otáznu.

Minulosť džezu alebo jeho história je opísaná v literárnom spracovaní, na hudobných nosičoch v súkromných zbierkach či v rozhlasových alebo televíznych archívoch. Hlavne literárne spracovanie trpí viac alebo menej osobným pohľadom autora. Hudobné nosiče neboli vždy všeobecne dostupné a v období železnej opony nebol záujem oficiálnej moci o šírenie džezu ako hudobného žánru.

Súčasnosť džezovej scény má mnoho podôb. Základnou zložkou je počtom i kvalitou pozoruhodná skupina džezových interpretov vystupujúcich v mnohých formáciách. Druhým segmentom džezovej súčasnosti sú hlásnici džezu, organizátori džezových podujatí, koncertov, festivalov. Na zamyslenie stojí podpora ich činnosti zo strany oficiálnych inštitúcií – o sponzoringu sa u nás hovoriť nedá.

Nie celkom uspokojivo je v súčasnosti obsadená funkcia médií, a to ani hustotou vysielaných relácií a mnohokrát ani výberom. Džezové vzdelávanie je odkázané na ochotu a iniciatívu vyučujúcich viac než na jeho systémovosť. Budúcnosť je takmer vždy súčtom minulosti a súčasnosti. Vychádzajme z tradície, ktorú slovenský džez bezpochyby má, pridajme kvalitu súčasnej scény prezentovanú spoluprácou ochotných umelcov a oddaných organizátorov.

Dajme štúdiu džezu systémovosť, umožnime hustejší kontakt so zahraničím, venujme väčší priestor džezovým reláciám v rádiách i v televízii. Šírenie džezu by určite podporil odborný časopis. Džez na Slovensku si svojou kvalitou žiada viac pozornosti a podpory na všetkých úrovniach kultúrnej aktivity.

O udalostiach, ktoré sú hodné záznamu v histórii džezu, u nás bude reč v nedeľu o 20:00 v relácii Podoby džezu na Rádiu Piešťany. Na stretnutie sa teší vám a džezu verný Jano Babič.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 20. júna. Tento deň je Svetovým dňom utečencov. V Dubovanoch sa v roku 1937 narodil výtvarník a…
  • 20.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 21. júna. Tento deň je Dňom kvetov, Svetovým dňom hudby a Medzinárodným dňom skejtovania. Meniny má Alojz.
  • 21.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 21. júna 2024
Meniny má Alojz, zajtra Paulína