Finančná kompenzácia aj pre Čajky, podporu môžu žiadať aj amatérske kluby

  • Piešťany / Spravodajstvo / Šport
  • 5. apríla 2021, 00:01

Finančne silno poddimenzovaný slovenský šport sa dočkal pomocnej ruky od štátu v čase pandémie. Fond na podporu športu uvoľnil 3,3 milióna eur pre profesionálne kluby. Finančná podpora sa ušla aj aktuálne jedinému profesionálnemu tímu v Piešťanoch – Piešťanským Čajkám. Basketbalový klub získa podporu 75-tisíc eur.

(Autor: Laco Duračka)

Stalo sa tak vďaka úzkej spolupráci medzi Fondom na podporu športu, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ), Ministerstvom hospodárstva SR (MH) a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA). Na účty 30 úspešných žiadateľov prišli finančné príspevky vo výške 3 387 318,17 eur.

Žiadatelia patria do subsektoru profesionálneho športu, ktorého súťaže aj bez divákov dlhodobo prebiehajú. Ešte v novembri 2020 poskytlo MŠVVaŠ dotáciu športovým klubom vo futbale, hokeji, basketbale, volejbale a hádzanej v celkovej sume dva milióny eur. Udialo sa tak prostredníctvom ich národných športových zväzov (pre SFZ 760-tisíc eur, SZĽH 580-tisíc eur, SBA, SVF a SZH 220-tisíc eur) pri ich dôležitej spoluúčasti.

Tieto zväzy zároveň vyčlenili z vlastných zdrojov na daný účel sumu jeden milión eur (SFZ 380-tisíc, SZĽH 290-tisíc, SBA, SVF a SZH po 110-tisíc). Podpora športovým klubom z finančných prostriedkov MH v objeme 10 miliónov eur je vzhľadom na termín použitia finančných prostriedkov štátneho rozpočtu realizovaná prostredníctvom Fondu na základe zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a Fondom z decembra 2020.

Na schémy pomoci profesionálnym športovým klubom je rámcovo pripravená z desiatich miliónov suma šesť miliónov eur. Prvú, pre tento proces nevyhnutnú schému pomoci, schválil Protimonopolný úrad SR ešte na záver roka 2020. Druhú na ňu nadväzujúcu a pre proces takisto nevyhnutnú schému schválila Európska komisia v polovici januára 2021. Výzvu na predkladanie žiadostí o mimoriadnu finančnú pomoc pre profesionálne športové kluby následne vypísal Fond 26. 1. 2021. Proces spracovania a posúdenia žiadostí zabezpečoval na základe zmluvy o spolupráci s fondom ako skúsený aktér SIEA.

„Správna rada fondu sa oboznámila a prerokovala za prítomnosti zástupcu SIEA, ako vykonávateľa výzvy, podklady predložené SIEA celkovo 33 žiadateľmi, stotožnila sa so záverečným výrokom SIEA ako vykonávateľa výzvy a 12. marca 2021 prijala uznesenie, ktorým rozhodla o pridelení príspevkov v celkovej výške 3 387 318,17 eur. Oprávnenými žiadateľmi sú profesionálne športové kluby – účastníci najvyšších súťaží mužov a žien vo volejbale, basketbale a hádzanej, ako aj dvoch najvyšších súťaží mužov vo futbale a hokeji. Maximálna výška pomoci pre jeden klub je limitovaná v nadväznosti na jednotlivé súťaže,“ píše sa v tlačovej správe Fondu na podporu športu.

Správna rada fondu sa zároveň intenzívne zaoberá, v rámci svojich finančných limitov, možnosťami vypísania ďalších výziev týkajúcich sa možného zmiernenia dopadov pandémie COVID-19. Po vypísaní výzvy pre amatérsky šport, v rámci ktorej bude možné podávať žiadosti od 30. marca do 15. apríla 2021 cez fnps.egrant.sk, sa pripravujú aj výzvy pre vlastníkov a prevádzkovateľov športovej infraštruktúry či ďalších dotknutých aktérov zo športového sektora. 

(ts)

17 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 16. apríla. Tento deň je Svetovým dňom hlasu. Meniny má Dana, Danica.
  • 16.04.2021, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Už ôsmy ročník celoslovenskej súťaže v aranžovaní kvetín, ktorú organizuje Stredná odborná škola Pruské, sa tento rok uskutočnil pri príležitosti…
  • 16.04.2021, 00:01
  • Mladí dnes / Školy / Piešťany
Výstavba 3,6 kilometra dlhého úseku medzi hranicou Trenčianskeho a Trnavského kraja a mostom na Bodone má začať už koncom leta…
  • 16.04.2021, 10:17
  • cyklistika / Nezaradené / Kraj / Piešťany / Spravodajstvo / Región
Mesto Piešťany ako zriaďovateľ, po dohode s riaditeľkami materských škôl, určilo termín na podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne…
  • 16.04.2021, 10:24
  • Mladí dnes / Školy / Piešťany / Spravodajstvo / Región
piatok, 16. apríla 2021
Meniny má Dana, Danica, zajtra Rudolf