V súťaži fotografov uspeli aj našinci

  • Kultúra a spoločnosť / Výstavy / Piešťany / Región
  • 4. apríla 2021, 00:01

Keď oko fotografa uvidí zaujímavý záber, vzniknúť z toho môže fascinujúce umelecké dielo. Práve takéto snímky do súťaže Trnavský objektív 2021 prihlásili nadšenci fotografie, ktorí zachytili najrôznejšie témy, emócie a obrazy. Medzi ocenenými sa objavili aj fotografi z Piešťan, Vrbového, Rakovíc, Trebatíc, Veľkého Orvišťa.

Most I.-III. (Autor: Peter Gajarský, Trebatice )

Trnavské osvetové stredisko vyhlásilo už 51. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby. Zapojiť sa do nej mohli amatérski fotografi z okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec. Trnavský objektív ako regionálna postupová súťaž a výstava je najstaršou a najprestížnejšou súťažou tohto druhu v regióne.

Ján Baracka, Rakovice – Pasažieri 2020

Trnavský objektív je základným kolom súťaže, z ktorého sa postupuje do krajskej a celoštátnej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO. Súťaž AMFO nadviazala a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch spoločne s českou súťažou.

Vojtech Hank, Veľké Orvište – Na Veľkom Plešivci I., II.

Trnavské osvetové stredisko upozornilo na jednu z noviniek v propozíciách, ktorú urobilo Národné osvetové centrum – pribudla kategória experiment. Rozumie sa tým dielo, ktoré hľadá nové prístupy k fotografickému médiu alebo skúma podstatu fotografie a jej hraníc. Môže využívať presahy do iných médií, alternatívne fotografické techniky, inštalácie.

Ján Galo, Piešťany – Štrkovisko I., II.

Odporúčanou, ale nie povinnou témou 51. regionálnej súťaže Trnavský objektív bola rodina. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým. Súťažiaci teda boli zaradení do troch vekových kategórií – autori do 15 rokov, od 15 do 25 rokov a nad 25 rokov. Prvé dve vekové kategórie boli ešte rozdelené na dve podkategórie – čiernobiela a farebná fotografia.

Medzi vekovou kategóriou nad 25 rokov zahviezdili aj fotografi z Piešťan a okolia:

Za čiernobielu fotografiu boli ocenení bez určenia poradia Peter Gajarský z Trebatíc s dielami Most I.-III. a Ján Galo z Piešťan za fotografie Hmla pri brehoch Váhu I., II.

Čestné uznanie získal Ernest Koppon z Vrbového za fotografiu Kriváň a Ján Baracka z Rakovíc za fotografiu Fredy.

V kategórii farebná fotografia získali ceny bez určenia poradia Ján Baracka z Rakovíc za diela Dva nové stromy a Pasažieri 2020. Rovnako uspel aj Vojtech Hank z Veľkého Orvišťa s fotografiami Pohľad z Kostolca pri Ducovom a Na Veľkom Plešivci I., II.

Bez rozlíšenia veku v kategórii Cykly a seriály získal jednu z cien bez určenia poradia Vojtech Hank, a to za fotografie Jeden pohľad – tri dni I.-III. Čestné uznanie získal Ján Galo za diela Štrkovisko I., II. a Pripravené.

V kategórii Experiment dostal cenu bez určenia poradia Ján Baracka za fotografie Hasičská súťaž, Terasa, Tiene záhrobia I., II. a Pokrivená príroda. Rovnako bol ocenený aj Ernest Koppon za snímky Zamyslenia nad minulosťou I.-IV.

Čestné uznania dostal Ján Galo za fotografie Pohybová neostrosť a Pandémia, a tiež Vojtech Hank za diela Inverzia I., II.

Všetky ocenené fotografie nájdete na stránke osvetatt.sk/trnavsky-objektiv-2021-foto/. 

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 12. júna. Tento deň je Svetovým dňom proti detskej práci. V roku 1935 sa v Piešťanoch narodil…
  • 12.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 13. júna. V roku 1934 sa vo Veľkých Kostoľanoch narodil spisovateľ Jozef Pavlovič. Meniny má Anton.
  • 13.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 13. júna 2024
Meniny má Anton, zajtra Vasil