Vyše polovica podnikateľov hodnotí spoluprácu medzi mestom Piešťany a podnikateľmi zle

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 27. marca 2021, 00:02

Podnikateľská aliancia Slovenska a inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO spracovali prieskum medzi podnikateľmi v okrese Piešťany o potrebe decentralizácie a možnostiach efektívnejšej spolupráce s predstaviteľmi samosprávy. Podnikatelia v okrese by sa radi viac zapájali do tvorby a implementovania mestských alebo regionálnych plánov rozvoja.

Podnikatelia vidia najväčší potenciál rozvoja Piešťan v cestovnom ruchu, no mesto im vraj nevytvára dostatočné podmienky. (Autor: am)

Podľa väčšiny z nich na to mesto nevytvára vhodné príležitosti. V najbližších 5-10 rokoch vidia najlepší potenciál v rozšírení rozvoja cestovného ruchu, na čo je potrebná lepšia spolupráca samosprávy a podnikateľov z odvetvia. Dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily v okrese je podľa väčšiny nízka. Pre spomalenie úbytku obyvateľstva treba stavať viac nájomných bytov.

To sú hlavné závery prieskumu, ktorý vo februári uskutočnila Podnikateľská aliancia Slovenska v spolupráci s inštitútom INEKO medzi podnikateľmi v okrese Piešťany. Zúčastnilo sa ho 50 miestnych podnikateľov všetkých veľkostí, z ktorých väčšina pôsobí v sektoroch služieb a obchodu. Cieľom prieskumu je poskytnúť predstaviteľom mesta spätnú väzbu od podnikateľov a tiež hľadať možnosti efektívnejšej spolupráce.

Podrobnejšie závery

Viac ako polovica (54 percent) podnikateľov hodnotí spoluprácu medzi mestom Piešťany a podnikateľmi zle. Dobre ju hodnotí len 20 percent podnikateľov. Ostatní sa vyjadriť nevedeli.

Väčšina (68 percent) podnikateľov tvrdí, že nemajú dostatočné informácie o dianí v meste. Zvyšných 32 percent považuje informovanosť za dostatočnú.

Až 70 percent podnikateľov je toho názoru, že mesto nevytvára príležitosti pre podnikateľov, aby sa zapájali do tvorby a implementovania mestských alebo regionálnych plánov rozvoja. Iba osem percent podnikateľov tvrdí, že mesto takéto príležitosti vytvára. Zvyšných 22 percent sa nevedelo vyjadriť.

Do procesu tvorby a implementovania regionálnych plánov by malo záujem zapojiť sa 64 percent podnikateľov. Do tohto procesu by nevstúpilo 28 percent podnikateľov. Osem percent opýtaných sa nevedelo vyjadriť.

Z prieskumu vyplýva, že v okrese Piešťany je lepšia dostupnosť pracovnej sily s nižšou kvalifikáciou. Zamestnanca s nižšou kvalifikáciou by našlo dostatočne rýchlo 63 percent podnikateľov. Ak ide o zamestnancov s vyššou kvalifikáciou, dostatočne rýchlo by ich našlo len 24 percent podnikateľov.

Podnikatelia vidia v meste Piešťany a jeho okolí v najbližších 5-10 rokoch najlepší potenciál rozvoja nasledujúcich odvetví hospodárstva: a) rozšíriť rozvoj cestovného ruchu nad rámec súčasného rozvoja – 80 %, b) zdravotníctvo – 56 %, c) rozšíriť oblasť služieb starostlivosti o telo a dušu (wellness) – 50 %.

Pre okres Piešťany je významný cestovný ruch. Podnikatelia uviedli nasledovné aspekty, ktoré podľa nich bránia tomu, aby sa cestovný ruch ešte viac rozvíjal: a) lepšia spolupráca samosprávy a podnikateľov z odvetvia – 62 %, b) vybavenosť infraštruktúrou – 46 %, c) vyšší záujem samosprávy – 42 %.

Okrem cestovného ruchu je v okrese významná aj poľnohospodárska výroba. Podľa podnikateľov jej bránia v rozvoji: a) nízky záujem vlády o poľnohospodárstvo – 49 %, b) slabé prepojenie poľnohospodárskej výroby s potravinárskym priemyslom – 47 %, c) nízka úroveň dotácií v porovnaní s okolitými štátmi – 45 %.

Mesto Piešťany už dlhodobo čelí úbytku obyvateľov a starnutiu populácie, čo má negatívny dopad na dostupnosť pracovnej sily. Aby sa tento trend zastavil, podnikatelia od samosprávy očakávajú nasledovné kroky: a) podporiť výstavbu nájomných domov – 64 %, b) sprístupniť viac športových zariadení – 34 %, c) uplatniť špeciálne podporné programy pre rodiny s deťmi – 34 %.

Podnikatelia sa na miestnej úrovni stretávajú s rôznymi problémami. Za najdôležitejšie považujú: a) 62 % – nízka kvalita regionálnych a miestnych ciest, b) 44 % – zdĺhavé územné a stavebné konanie, c) 36 % – nízka kvalita alebo nedostupnosť zdravotných služieb.

Hlavnými príčinami problémov, s ktorými sa podnikatelia stretávajú na miestnej úrovni, sú: a) 50 % – nezáujem občanov o dianie na miestnej úrovni, nedostatočná kontrola, b) 46 % – nedostatky vo fungovaní obcí, c) 29 % – nezáujem centrálnej vlády o miestne problémy.

Za najzávažnejšie príčiny nedostatkov pri fungovaní obcí v okrese Piešťany podnikatelia považujú: a) prílišná byrokracia na úrovni obcí/VÚC – 56 %, b) slabé/nedostatočné personálne kapacity – 38 %, c) málo finančných prostriedkov – 28 %.

ts INEKO

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 20. júna. Tento deň je Svetovým dňom utečencov. V Dubovanoch sa v roku 1937 narodil výtvarník a…
  • 20.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 21. júna. Tento deň je Dňom kvetov, Svetovým dňom hudby a Medzinárodným dňom skejtovania. Meniny má Alojz.
  • 21.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 21. júna 2024
Meniny má Alojz, zajtra Paulína