Zápis prvákov už v apríli

  • Školy / Piešťany / Spravodajstvo
  • 19. marca 2021, 11:39

Mesto Piešťany určilo miesto a čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany pre školský rok 2021/2022.

Mesto Piešťany na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany číslo 6/2015 o určení miesta a času zápisu  dieťaťa  na plnenie povinnej  školskej dochádzky  v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany,  určilo čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany pre školský rok 2021/2022 nasledovne:

  • 09. 04. 2021   od  14.00 h    do 18.00 h
  • 10. 04. 2021   od  08.00 h    do  12.00 h.

Miesto konania zápisu:

Základná škola M. R. Štefánika, Vajanského 35, Piešťany www.zsmrspy.edu.sk

Základná škola, Holubyho 15, Piešťany,  www.zsholubyhopn.edupage.sk

Základná škola, Mojmírova 98, Piešťany, www.zsmojmirova.edupage.org

Základná škola, Brezová 19, Piešťany,  www.zsbrepy.edupage.sk

Základná škola F.E.Scherera, E.F.Scherera 40, Piešťany www.9zspn.edupage.org

Ak dieťa dovŕši do 31. 8. 2021 šesť rokov, je povinnosťou rodičov, zapísať ho na niektorú základnú školu.  Rodičia zapíšu dieťa iba na jednu základnú školu.

Bližšie informácie o zápise budú na webových stránkach škôl.

Zdroj: piestany.sk

19 Shares

Najnovšie správy

Tento rok sa študenti z Gymnázia Pierra de Couberina v Piešťanoch opäť zapojili do celoslovenskej súťaže René Anasoft litera gymnazistov…
  • 12.04.2021, 00:02
  • Mladí dnes / Školy / Piešťany
Toto leto sa v kaštieli v Moravanoch nad Váhom uskutoční tretí ročník medzinárodnej umeleckej výstavy Artrooms Moravany 3 - témou…
  • 12.04.2021, 10:00
  • Kultúra a spoločnosť / Podujatia / Výstavy / Región
pondelok, 12. apríla 2021
Meniny má Estera, zajtra Aleš