Sčítanie obyvateľov: Hlásite sa k Piešťanom?

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 17. marca 2021, 00:01

Splnili ste si už povinnosť sčítať sa? Musíte tak urobiť do 31. marca 2021. Označte Piešťany za svoje mesto. Ide o veľa dôležitých informácií pre samosprávu, ale v konečnom dôsledku aj o peniaze. Sčítací formulár vyplnilo k 15. marcu 66,49 percenta Piešťancov. Zostávajú vám necelé dva týždne.

Ste hrdí na to, že žijete v Piešťanoch? Prihláste sa k svojmu mestu. Pomôžete ho tým meniť k lepšiemu. (Autor: Juraj Sedlák)

Ste hrdí na to, že žijete v Piešťanoch? Niektoré mestá robia aktívne kampane na podporu sčítania svojich obyvateľov. Mestský úrad Piešťany len vyzýva ľudí, aby na svoju povinnosť nezabudli. A pritom ide o príležitosť vniesť poriadok a spravodlivosť do systému prerozdeľovania peňazí pre samosprávy. Dáta ovplyvnia ich fungovanie na najbližších desať rokov. Mestá a obce totiž na základe sčítania obyvateľov dostávajú množstvo kľúčových informácií pre ďalší rozvoj a plánovanie.

„Na základe výsledkov sčítania sa budú napríklad plánovať kapacity v škôlkach, školách či sociálnych a zdravotníckych zariadeniach alebo rozvoj dopravnej infraštruktúry, nájomných bytov a potrieb vybraných vekových kategórií. Je to zdroj informácií pri prideľovaní eurofondov, ale aj pri plánovaní ekonomických investícií v regióne. Dôležité je aj previazanie s počtom mandátov v Európskom parlamente, ale napríklad i teraz aktuálne objednávanie počtu vakcín v rámci povinného očkovacieho programu. Sú to často jediné štatistické dáta na lokálnej úrovni, kľúčové aj pre naše mesto,” tvrdí sociológ a odborník na demografiu Roman Džambazovič žijúci v Piešťanoch, ktorý sa na zozbierané údaje už nesmierne teší.

Spolu so sčítaním domov a bytov ide totiž o nenahraditeľný zdroj informácií, ktoré neposkytnú žiadne iné výskumy, zisťovania, súpisy a registre. V konečnom dôsledku je prihlásenie sa k svojmu mestu i o peniazoch. Ak tu máte trvalý pobyt, je aj vo vašom záujme prihlásiť sa k Piešťanom. Pomôžete tým meniť naše mesto k lepšiemu.

„Sčítanie obyvateľov, ktoré sa koná raz za desať rokov, poskytne často jediné štatistické dáta na lokálnej úrovni, kľúčové aj pre naše mesto,” tvrdí sociológ Roman Džambazovič žijúci v Piešťanoch.

Piešťany starnú

„Už teraz vieme, že slovenská populácia starne, a týka sa to aj nášho mesta a okresu. Ak teraz získame presné informácie o vekovej štruktúre obyvateľov Piešťan, vieme zabezpečiť dobré rozhodnutia pri plánovaní na najbližších desať rokov a prognózovať aj ďalší vývoj. Na lokálnej úrovni vieme zabezpečovať rozširovanie služieb pre seniorov, zdravotníckych zariadení, kultúrnych možností a dokážeme zabezpečiť infraštruktúru pre obyvateľov v určitom životnom cykle. Keď vieme, že je tu množstvo mladých ľudí v produktívnom veku a ešte nemajú rodiny, môžeme predpokladať, že aj napriek tomu, že posúvajú vstup do partnerstva a rodičovstva, budú sa rodiť deti a potrebujeme naplánovať miesta v materských školách a vytvárať pracovné príležitosti pre mladé rodiny. Dokážeme plánovať počet parkovacích miest, keď ľudia pendlujú alebo sa sťahujú do Piešťan, a množstvo ďalších kľúčových vecí na lokálnej úrovni,” vyratúva Roman Džambazovič, vedúci Katedry sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

Ukazuje sa, že aktívne samosprávy majú aj teraz pri sčítavaní lepšie výsledky a ľudia sa hrdo hlásia k mestám, ktoré sú otvorené, transparentné a vedia odkomunikovať svoje vízie do budúcnosti.

Ako funguje sčítanie

Sčítanie prebieha prvý raz v histórii výlučne online na webstránke scitanie.sk, ktorá je vhodná aj pre smartfóny. Okrem toho môžete využiť aplikáciu SODB 2021, ktorá však v porovnaní s online formulárom nemá žiadne výhody. Dotazník má štrnásť otázok a zaberie vám asi desať minút. Vyplniť ho možno vo viacerých jazykoch národnostných menšín a etnických skupín a je prispôsobený aj pre nevidiacich a slabozrakých. Nepotrebujete žiadny špeciálny doklad. Registrujete sa cez rodné číslo, môžete použiť aj elektronický občiansky preukaz.

Od 1. apríla do konca októbra sa môžu sčítať tí, ktorí na to potrebujú pomoc asistenta. V rámci Piešťan budú zriadené štyri kontaktné miesta: Mestský úrad Piešťany (počas úradných hodín), Služby mesta Piešťany, Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany a Základná škola F. E. Scherera v čase od 13.00 do 15.00 h. Pomoc asistenta je možné využiť na kontaktnom mieste alebo je možné požiadať o návštevu asistenta priamo doma u respondenta.

Seniori by mali byť opatrní pri sčítaní obyvateľov a dávať si pozor na podvodníkov. Asistované sčítanie sa začne až 1. apríla, dovtedy by seniori nemali púšťať k sebe domov žiadne osoby vydávajúce sa za asistentov. Aj od apríla budú chodiť k občanom, len ak o sčítanie sami dopredu telefonicky požiadajú. Preukázať sa musia príslušnými preukazmi.

Národnosť a cirkev

V aktuálnom sčítaní si môžete uviesť až dve národnosti. Nejde však o povinnosť, ale iba o možnosť, ktorá sa týka najmä ľudí z národnostne zmiešaných rodín. Niektorí majú komplexnú identitu a cítia sa ako príslušníci viacerých národností.

Okrem národnosti a ďalších údajov sa vypĺňa aj vierovyznanie, čiže príslušnosť k cirkvi, pre ktorú je sčítanie mimoriadne dôležité. Od jeho výsledkov totiž závisí výška dotácie zo štátneho rozpočtu. Osemnásť registrovaných cirkví si dnes delí približne 52 miliónov. eur. Ak celkový počet veriacich klesne aspoň o desať percent, táto suma sa zníži o zhruba 1,5 milióna eur. Zástancovia sekulárneho štátu (cirkev je oddelená od štátu) ľudí vyzývajú, aby zaškrtli možnosť „bez náboženského vyznania“. Biskupi, naopak, vyzývajú veriacich, aby sa prihlásili k svojej cirkvi.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Sčítanie je povinné a nesplnenie povinnosti sa môže sankcionovať pokutou 25 až 250 eur.

Čo očakávajú odborníci?

„Z hľadiska rodinnej štruktúry sa očakáva opätovný nárast domácnosti jednotlivcov, ktoré súvisí so starnutím populácie, narastajúcim počtom najmä vdov, nakoľko muži sa dožívajú kratšieho veku. Dochádza k fenoménu, ktorý nazývame feminizácia staroby, čiže pribúda viac starších žien žijúcich osamote. Je to otázka pre dobré plánovanie sociálnej a verejnej politiky,” podotýka Džambazovič.

Odborníci na demografiu podľa jeho slov očakávajú aj zmenšenie počtu členov rodín, čiže viac jednodetných rodín a rodín žijúcich mimo manželského zväzku. Predpokladá sa tiež rozširujúci sa počet nemanželských detí, rodín slobodných a rozvedených matiek, ako aj slobodných a rozvedených rodičov s deťmi.

„Zaujímavé bude, či sa potvrdí narastajúci trend rozšírených rodín tvorených viacerými generáciami, keď mladí ľudia s vlastnými deťmi zostávajú bývať so svojimi rodičmi. Možno po prvý raz v histórii sčítania sa aspoň približne dozvieme, koľko ľudí na Slovensku žije v partnerstve s osobou rovnakého pohlavia. Očakáva sa, že sčítanie ukáže aj zvyšujúci sa počet bezdetných žien,” hovorí piešťanský sociológ, ktorý sa dlhodobo zaoberá problematikou rodiny.

Búranie stereotypov a predsudkov

Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. februára. Od jeho začatia sa sčítalo takmer 64 percent obyvateľov Slovenska. Najviac ľudí tak zatiaľ urobilo práve 15. februára, a to vyše 600-tisíc.

Sčítací elektronický formulár vyplnilo k 15. marcu v Piešťanoch 66,49 percenta obyvateľov. „Vyzývam každú Piešťanku a každého Piešťanca, aby si splnili svoju zákonnú povinnosť a pravdivo a úprimne odpovedali na všetky otázky,” uzatvára Roman Džambazovič. Výsledky sčítania môžu byť totiž nápomocné aj pri búraní dlhodobých predsudkov a stereotypov, nakoľko ponúknu aktuálne informácie z oblastí nášho rodinného, sociálneho a pracovného života.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 21. júla. V tento deň sa v roku 1880 v obci Košariská narodil generál Milan Rastislav Štefánik.…
  • 21.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 21. júla 2024
Meniny má Daniel, zajtra Magdaléna