Časť Dopravnej možno obnovia tento rok

Zdá sa, že Dopravnú ulicu – jednu z najzničenejších komunikácií v Piešťanoch – čaká rekonštrukcia už tento rok. Vyplýva to z návrhu zmien mestského rozpočtu, ktorý je pripravený na schválenie do zastupiteľstva. Podľa návrhu, ktorý podporila aj mestská Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie pod vedením Rema Cicutta, sa rozpočet opravy pôvodne plánovaný na objem 900-tisíc eur znížil o takmer 200-tisíc a je pripravený na schválenie poslancami.

Úsek Dopravnej ulice od začiatku plota hasičov až po podchod na Vrbovskej ceste sa zrejme dočká opravy. (Autor: Supa)

Ako nás informoval autor projektu rekonštrukcie Dopravnej ulice Stanislav Chmelo, k zníženiu predpokladanej čiastky rozpočtu rekonštrukcie mohlo dôjsť po vykonaní sondáží do vozovky, ktoré presnejšie vyšpecifikoval stav podložia tejto komunikácie. Investícia do opravy by tak po schválení zmien rozpočtu zastupiteľstvom dosiahla oproti pôvodne navrhovanej sume len 692 560 eur. Podľa skúseností Chmela by verejná obchodná súťaž túto rozpočtovanú sumu mohla znížiť aj o tretinu.

S návrhom zmien mestského rozpočtu na opravu Dopravnej ulice sa stotožnila aj komisia pod vedením Rema Cicutta. „Dúfame však, že sa projekt zrealizuje kvalitne podľa našich už viackrát vznesených pripomienok,“ doplnil poslanec a predseda komisie.

Podľa predkladaného návrh by prvá etapa rekonštrukcie zahŕňala úsek od železničnej stanice po podchod na križovatke s Vrbovskou cestou. Rieši celkovú rekonštrukciu komunikácie vrátane odvodnenia, osvetlenia a zelene. Nové šírkové usporiadanie počíta s obojsmernou cestičkou pre cyklistov, rieši statickú dopravu – pozdĺžne parkovacie stojiská. V tomto úseku sú riešené aj zastávky pre mestskú a prímestskú dopravu.

Mesto investíciu navrhuje financovať z nového dlhodobého úveru, ten však tiež bude podliehať schváleniu najbližšieho zastupiteľstva. V prípade, ak by poslanci úver neschválili, radnici zostali financie z plánovanej rekonštrukcie Štúrovej ulice, ktorej opravu stopli najme neplatné povolenia na výrub stromov.

Vo fáze projektovej dokumentácie i naďalej ostáva oprava Dopravnej ulice od križovatky s Vrbovskou cestou až po výjazd na Krajinskú cestu i výstavba pokračovania cesty medzi železnicou a zadným oplotením cintorína na Bratislavskej ceste až po vjazd na sídlisko Adama Trajana.

Okrem cesty pre motorové vozidlá by táto nová spojnica podľa už hotového projektu v sebe zahŕňala i spoločnú cestičku pre peších a cyklistov. Zároveň ako súčasť stavby je naplánovaná realizácia parkoviska zo zadnej strany cintorína.

„Súčasná hranica cintorína je konečná. Ďalej sa už pod zemou nachádzajú inžinierske siete a ich vlastníci by cintorín i tak nedovolili týmto smerom rozširovať. Preto som na tomto mieste navrhol parkovisko, ktoré majiteľom inžinierskych sietí neprekáža. Zároveň by sa vyriešil problém s malou kapacitou parkoviska pri vstupe na cintorín od križovatky Krajinská-Bratislavská,“ vysvetlil nám dopravný inžinier Stanislav Chmelo.

Plánované predĺženie Dopravnej ulice je podľa autora projektu možno považovať dokonca za strategickú stavbu v kúpeľnom meste: „Priepustnosť križovatky Bratislavská-Krajinská je na maxime. V čase dopravných špičiek sa vytvárajú kolóny a v prípade, že sa tam udeje čo i len drobná dopravná nehoda, doprava v tomto úseku kolabuje. Nová cesta by zásadným spôsobom odľahčila kľúčovú križovatku, tiež by vytvorila bezpečný koridor pre cyklistov zo sídliska do centra mesta.“

Kedy sa však po dlhých desaťročiach na prvú novú cestu v meste nájdu financie, je nateraz viac vo sfére virtuálneho plánovania ako v realite ich stavania. Radnica totiž nemá dostatok financií v rozpočte ani na opravu existujúcich ciest, ktoré sú na viacerých miestach v havarijnom stave.

238 Shares

Najnovšie správy

Téma piešťanského aquaparku na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva opäť po dlhej dobe ožila. V rámci bodu, ktorý sa zaoberal aktualizáciou…
  • 23.02.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je nedeľa 25. februára. Meniny má Frederik, Frederika.
  • 25.02.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 25. februára 2024
Meniny má Frederik, Frederika, zajtra Viktor