Zámer regulovať úradníkmi pouličné umenie v Piešťanoch zdvihlo vlnu nevôle

Proti snahe piešťanského mestského úradu regulovať pouličné umenie v uliciach kúpeľného mesta vznikla petícia. Už na stredajšie mestské zastupiteľstvo je totiž na schválenie poslancami pripravené všeobecne záväzné nariadenia mesta, ktorým podľa dôvodovej správy pripraveného nariadenia chce radnica vraj skultivovať pouličných umelcov.

(Autor: FB Urban Tone)

Podľa pripravovanej mestskej legislatívy mestskí úradníci a mestská polícia budú mať právo posudzovať, či vystúpenie pouličných umelcov nenarúša pokojný stav obyvateľov mesta, či nevzbudzuje verejné pohoršenie, ale aj či má umelec talent na svoje vystúpenie alebo svojím oblečením nevzbudzuje pohoršenie okoloidúcich. Zároveň pouličným umelcom radnica zakáže vystupovať na Kolonádovom moste. No pred vystúpením tiež musia svoj zámer písomne oznámiť radnici.

Po zverejnení tejto informácie sa však zdvihla silná nevôľa obyvateľov mesta či samotných dotknutých umelcov voči chystanému nariadeniu mesta. Umelci zorganizovali i petíciu za neprijatie regulačnej normy umeleckých vystúpení, ktorá svojím obsahom pripomína obdobie spred roku 1989. Petíciu, za necelé dva dni jej existencie podpísalo už takmer 300 signatárov. Jej znenie prinášame v nasledujúcich riadkoch.

Petícia proti regulovaniu pouličného umenia v Piešťanoch

Vážený primátor mesta Piešťany, vážení zástupcovia mesta Piešťany, my, dole podpísaní sa stotožňujeme s nasledujúcim textom:

Sme profesionálni i amatérski hudobníci a umelci, študenti VŠMU, obyvatelia a návštevníci mesta Piešťany a milovníci umenia. Mnohí z nás majú za sebou dlhoročné vystupovanie na uliciach, koncertoch a festivaloch v kultúrnych metropolách celého sveta.

Vychádzajúc z našich umeleckých skúseností by sme Vás chceli požiadať o prehodnotenie našich pripomienok k návrhu novej VZN:

1. Žiadame o zachovanie možnosti hrať na Kolonádovom moste

Hudobná produkcia na Kolonádovom moste má dlhoročnú a peknú tradíciu, miestni i turisti sú na to zvyknutí. Most priťahuje kvalitných a originálnych hudobníkov zo širokého okolia, aj zo zahraničia, a mávajú tam veľmi dobré ohlasy. Z našich skúseností návštevníci často spomínajú na hudbu na moste ako na výrazne príjemný zážitok z kúpeľov a radi sa za ňou i po rokoch vracajú.

Dôležitým aspektom sú aj akustické vlastnosti mosta, ktoré umožňujú vykonávať hudobnú produkciu aj tichším nástrojom. Pre tie je most jediným miestom v Piešťanoch, kde má zmysel hrať bez ozvučenia. Navrhujeme preto ponechať Kolonádový most ako jedno z miest pre pouličné umenie pre akustické hranie a spev.

2. Žiadame o povolenie aspoň slabého ozvučenia

Mnoho akustických nástrojov na otvorenom priestore bez ozvučenia nie je počuť. Navrhovaná VZN by preto prirodzene diskriminovala hráčov na tichšie nástroje, a zároveň ani neriešila problém s prípadným nadmerným hlukom. Žiadame preto povolenie aspoň menšieho ozvučenia (napr. malé kombo na akustickú gitaru, keyboard, spev a pod.), ktoré by mohlo byť používané pri dodržaní maximálnej hlasitosti do 100 dB na miestach, ktoré to z dôvodu okolitej hlučnosti vyžadujú (Winterova ulica, Sad A. Kmeťa, Nám. slobody).

3. Žiadame o neschválenie povinnosti ohlasovať každé jedno vystúpenie deň dopredu

Chápeme, že produkcia musí byť nejakým spôsobom regulovaná, ak chceme počúvať a pozerať sa na hodnotné vystúpenia. Ohlasovať každé jedno vystúpenie deň dopredu je však profesii umelcov len ťažko realizovateľné a nekorešponduje s charakterom pouličného umenia.

Umenie je remeslo s mnohými špecifikami. Mnohí umelci nepožívajú výhody stáleho angažmánu, pracovnej doby ani platu. Napriek tomu sa snažia o kvalitu a originalitu svojich vystúpení.

K tomu ale musia využívať svoju kreativitu v plnom potenciále a pružne reagovať na meniace sa podmienky a termíny. Spolu s neustále meniacimi sa proticovidovými opatreniami je pre nich každé sťaženie situácie likvidačné. Navyše, takáto úprava by komplikovala produkciu iným ako miestnym umelcom a v konečnom dôsledku viedla k nižšej rozmanitosti pouličného umenia v meste. V neposlednom rade takéto ustanovenie predstavuje zbytočnú byrokratickú záťaž aj pre mestský úrad. Z uvedených dôvodov navrhujeme:

Aby sa voľné pouličné aktivity upravovali prostredníctvom kombinácie dlhodobých povolení – licencií a všeobecných ustanovení bez potreby ďalšej špecifikácie času a miesta konania vykonávania pouličnej aktivity.


Všeobecnými ustanoveniami myslíme hlavne:

– hodinové pravidlo – umelec predvádza svoje umenie po dobu 1 hodiny a potom odíde alebo zmení miesto a dá priestor inému umelcovi,

– vymedzenia časového intervalu pre vykonávanie voľných pouličných aktivít (9.00-22.00 h),

– nariadenia týkajúce sa správania počas vykonávania voľných pouličných aktivít.

Takéto riešenia na jednej strane dávajú mestu funkčné nástroje, ako regulovať pouličné aktivity, zároveň však ponechávajú dostatočnú flexibilitu potrebnú na ich vykonávanie.

Zmienené body (zákaz hrať na moste, zákaz používať ozvučenie a povinnosť ohlasovať každé jedno vystúpenie deň dopredu) sú natoľko závažné, že ich prijatie by pre väčšinu pouličných hudobníkov bolo likvidačné. Veríme, že toto nie je Vaším cieľom.

Uvedomujeme si, že v meste sa stretávajú rôzne záujmy a dobra správa mesta vyžaduje kompromisy. Ak sa predložený návrh VZN pokúša riešiť nejaké konkrétne problémy, ktoré by neregulovaná pouličná produkcia mohla spôsobovať, boli by sme radi, ak by sme ich riešenie mohli hľadať v spoločnom dialógu.

Pouličné umenie má v kultúrnych krajinách vyspelého sveta už vybudovanú tradíciu a má štatút plnohodnotného umenia popri mainstreamovom. Sú usporiadavané niekoľkodňové festivaly s medzinárodnou účasťou, ktoré prinášajú mestám viac návštevníkov, života, financií, dobré meno. 

Prosím, buďme v tomto svetoví a urobme spoločne pravidlá tak, aby boli Piešťany prístupné kvalitným miestnym aj svetovým pouličným umelcom.

V neposlednom rade prosíme za umelcov všeobecne, opatrenia proti COVIDU nás reálne pripravili o takmer všetky možnosti realizácie a obživy, každé sťaženie situácie je pre nás likvidačné.

Ďakujem, že sa zástupcovia mesta zaoberajú hlasmi ľudí.

Petíciu spoluvyhlasujú a podporujú:

Sára Halíková, umelkyňa

Urban Tone, organizátor Street Art Festival Piešťany

OZ Zvukopriestor

Neha! vokálna skupina

247 Shares

Najnovšie správy

Kamil Moravčík, riaditeľ Základnej školy M. R. Štefánika na Vajanského ulici v Piešťanoch, po vyše týždni zareagoval na naše otázky…
  • 22.03.2023, 22:32
  • Piešťany / Blogy / Blogy
Dnes je piatok 24. marca. Tento deň je Svetovým dňom tuberkulózy. Meniny má Gabriel.
  • 23.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 24. marca 2023
Meniny má Gabriel, zajtra Marián