Napojenie Priemyselného parku v Bašovciach cez Piešťany nemá podporu mestskej odbornej komisie

Ako sa dalo predpokladať, mediálna aktivita investora Priemyselného parku Bašovce smerovala k opätovnému prerokovaniu zmien Územného plánu mesta Piešťany v prospech tohto investora piešťanským zastupiteľstvom. A tak sa nárast jazdenia kamiónov cez Piešťany v podobe predkladaného návrhu na schválenie územného plánu ocitol opäť po roku v rokovacom procese samosprávy.

(Autor: archív MsÚ Piešťany)

Prvé sa v rámci riadneho legislatívneho procesu k materiálu vyslovovali mestské komisie. Ako nám tlmočil stanovisko predseda Komisie pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie Remo Cicutto, ich komisia nielenže požiadavku investora nepodporuje, dokonca navrhuje tento materiál do rokovania zastupiteľstva ani nezaradiť, nieto ešte schváliť.

„Neboli predložené žiadne nové závažné skutočnosti, ktoré by mohli rozhodnutie mestského zastupiteľstva po roku zmeniť. Preto tento materiál navrhujeme z rokovania zastupiteľstva stiahnuť a ani o ňom nerokovať,“ informoval nás Cicutto.

Zdá sa však, že vedenie piešťanskej radnica si odporúčanie odbornej komisie neosvojilo a podľa zverejneného materiálu je návrh zmien územného plánu mesta podľa požiadaviek investora Priemyselného parku v Bašovciach aj bodom rokovania mestskej rady (mestská rada bude rokovať dnes 1. marca v poobedňajších hodinách).

V prípade, ak ho nestopne mestská rada spôsobom, že ho radnici z rokovania zastupiteľstva odporučí stiahnuť, budú sa poslanci opäť po roku zaoberať možnosťou navýšenia kamiónovej dopravy v okrajových uliciach mesta.

Lenže podľa rokovacieho poriadku zastupiteľstva je možné opätovné prerokovanie materiálov, o ktorých už rokovalo a hlasovalo, len v prípadoch osobitého zreteľa. To znamená, že na odsúhlasenie prepojenia Priemyselného parku v Bašovciach cez Piešťany už nestačí len súhlas jednoduchej nadpolovičnej väčšiny poslancov piešťanského zastupiteľstva, ale v prípade hlasovania s osobitným zreteľom by tento materiál museli podporiť až dve tretiny zo všetkých zvolených poslancov.

V jednoduchej matematike to vychádza, že zo sedemnástich poslancov by muselo byť aspoň dvanásť za odsúhlasenie požiadavky investora priemyselného parku na prepojenie ich objektu s cestami vyššej triedy cez Piešťany. Zdržať sa je v prípade tohto spôsobu hlasovania v podstate to isté ako hlasovať proti. Zatiaľ však podľa medializovaných výstupov nárast počtu kamiónov v okrajovej časti Piešťan podporujú len poslanci Zuzana Svrčeková, Ján Stachura a Roman Chudý.

Na základe navrhovaných zmien územného plánu kúpeľného mesta by nákladná doprava z Priemyselného parku v Bašovciach smerovala na diaľnicu cez Kláštorskú, prípadne Jánošíkovu ulicu na Žilinskú cestu a ďalej na výjazd na diaľnicu pri Hornej Strede. Druhá možnosť by bola jazda kamiónov z priemyselného parku Obchodnou či Priemyselnou ulicou na Vrbovskú cestu a odtiaľ na piešťanský výjazd na diaľnicu.

Ako nám však prednedávnom poskytol informácie piešťanský dopravný projektant Stanislav Chmelo, zmena územného plánu by mohla priniesť niečo pozitívne a rozvoj v tejto časti mesta, ak by neviedla po jestvujúcej trase, s ktorou investor nateraz počíta. Pretože tá je v smerových oblúkoch cez Priemyselnú či Obchodnú ulicu absolútne nevhodná a má nedostatočnú šírku v úseku od výjazdu pod železnicou po firmu EKOM. V tomto úseku sa trasa protismernými oblúkmi nedá prejsť dvom veľkým nákladným autám.

„Ale ak developer chce ísť cez Piešťany, nech vytvorí novú trasu do napojenia za EKOM-om asi v mieste pravouhlej zákruty  a spojí ju s cestou tretej triedy smerom na Veľké Orvište. Odstráni sa zlé smerové vedenie v úseku po starú cestu od bývalých vojakov a priestor by sa dal zastavať funkciou priemyslu a logistiky namiesto možno Bašoviec,“ vysvetlil nám dopravný projektant.

„Treba si uvedomiť, že domy na Kláštorskej a Jánošíkovej sú staršieho dáta a cesta je de facto zlepšovaná len úpravami povrchu. Konštrukcia vozovky prenáša vibrácie z náprav a tie sa prejavia na starých domoch veľmi skoro. V neposlednom rade pripojenie Kláštorskej na I/61 (Žilinská) alebo Jánošíkovej nemá vôbec zabezpečené rozhľadové pomery,“ doplnil Chmelo.

Definitívne slovo k zmene územného plánu v tejto časti Piešťan podľa požiadaviek investora bašovského priemyselného parku tak bude mať mestská rada, prípadne zastupiteľstvo.

44 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 1. apríla. V tento deň sa v roku 1805 v Blatnej narodil a 16. marca 1879 v…
  • 31.03.2023, 22:27
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 2. apríla. Tento deň je Medzinárodným dňom detskej knihy, Európskym dňom akcií za práva migrantov a Svetovým…
  • 02.04.2023, 02:36
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 2. apríla 2023
Meniny má Zita, zajtra Richard