Dopravný projektant Stanislav Chmelo: Projekt Priemyselného parku Bašovce je zrelý na neúspech

V úvode mesiaca traja mestskí poslanci Zuzana Svrčeková, Ján Stachura a Roman Chudý v reportáži miestnej televízie tvrdili, že priemyselný park v Bašovciach je prínosom pre Piešťany. A to aj napriek tomu, že zastupiteľstvo kúpeľného mesta pred rokom trasovanie kamiónov cez Piešťany z priemyselného parku odmietlo.

Trasa 1: Cez podjazd pod železnicou po Kláštorskej/Jánošíkovej ulici a cez Žilinskú na výjazd na diaľnicu pri Hornej Strede. Trasa 2: Po Obchodnej či Priemyselnej ulici na Vrbovskú cestu a odtiaľ na piešťanský výjazd na diaľnicu. (Autor: red)

Firma IFOND, s. r. o., Považská Bystrica žiadala mesto o zmenu Územného plánu mesta Piešťany v súvislosti s jej potrebou doriešenia dopravného napojenia pripravovaného investičného zámeru priemyselného parku v katastri obce Bašovce. Ide o výstavbu priemyselného parku situovaného na ploche medzi diaľnicou D1 a železnicou v katastri Bašoviec.

Ale stavebník má problém, lebo jestvujúci most vedúci z Bašoviec ponad diaľnicu k tomuto pozemku nie je konštruovaný pre ťažkú kamiónovú dopravu. A tak požadujú od Mesta Piešťany zmenu územného plánu, aby mohli vytvoriť spojovací koridor medzi ich pozemkami a cestami vyššej triedy. Problém je však v tom, že tento koridor by mal viesť po staručkých mestských komunikáciách, po ktorých je problém jazdiť už dnes. Nehovoriac o tom, že ťažká kamiónová doprava by smerovala i cez mestské obytné zóny.

Odborné stanovisko k trasovaniu dopravy cez Piešťany z priemyselného parku v Bašovciach nám poskytol piešťanský dopravný projektant Stanislav Chmelo.

Trasa 1 od Orviskej cesty na Priemyselnú či Obchodnú ulicu:

Tá by mohla priniesť niečo aj pozitívne a rozvoj v tejto časti mesta, ak by neviedla po jestvujúcej trase, pretože tá v smerových oblúkoch je absolútne nevhodná a má nedostatočnú šírku v úseku od výjazdu pod železnicou po firmu EKOM. V tomto úseku sa trasa protismernými oblúkmi nedá prejsť dvom veľkým nákladným autám.

Ale ak developer chce ísť cez Piešťany, nech vytvorí novú trasu do napojenia za EKOM-om asi v mieste pravouhlej zákruty  a spojí ju s cestou tretej triedy smerom na Veľké Orvište. Odstráni sa zlé smerové vedenie v úseku po starú cestu od bývalých vojakov a priestor by sa dal zastavať funkciou priemyslu a logistiky namiesto možno Bašoviec.

Toto prepojenie je úplne žiaduce a týmto spôsobom by sa od diaľnice dalo rýchlo prejsť do Piešťan a odbremenila by sa svojím spôsobom Žilinská cesta.

Trasa 2 z Orviskej cesty cez Kláštorskú či Jánošíkovu ulicu:

Treba si uvedomiť, že domy na Kláštorskej sú staršieho dáta a cesta je de facto zlepšovaná len úpravami povrchu. Konštrukcia vozovky prenáša vibrácie z náprav a tie sa prejavia na starých domoch veľmi skoro.

Navyše je tam Jánošíkova ulica (takisto stará) a neverím, že vozidlá si nebudú skracovať trasu aj po tejto ulici. V neposlednom rade pripojenie Kláštorskej na I/61 (Žilinská) alebo Jánošíkovej nemá vôbec zabezpečené rozhľadové pomery.

Pri zvyšujúcej sa intenzite dopravnej záťaži na ceste I/61 (Žilinská) majú výjazdové vozidlá problém vychádzať na hlavnú cestu. A to nehovorím, že by mali posúdiť tieto križovatky z hľadiska kapacitnej priepustnosti oboch trás – je to neriadená križovatka, a potom urobiť uzáver, či je trasa vhodná.

Ak by mesto chcelo niečo povoliť, malo by sa zamerať, aký dopad to urobí – nielen povoliť.

Inak si myslím, že s dopravným riešením a pripojením na vyššiu cestnú sieť si autori Priemyselného parku Bašovce veľa práce nedali.

Efektivita každého parku je daná kvalitným dopravným pripojením. Môžem to potvrdiť, pretože neustále mám zákazky na logistických centrách na Slovensku, a to aj v rozsahu viac ako 100 hektárov. Ten návrh, ktorý predkladajú, je zrelý na neúspech.

55 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 21. marca. Tento deň je Medzinárodným dňom boja proti rasovej diskriminácii, Svetovým dňom Downovho syndrómu, Medzinárodným dňom…
  • 20.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 20. marca. Tento deň je Svetovým dňom divadla pre deti a mládež, Medzinárodným dňom šťastia a Svetovým…
  • 19.03.2023, 22:24
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 21. marca 2023
Meniny má Blahoslav, zajtra Beňadik