Rekonštrukcia Štúrovej ulice sa nateraz odkladá, radnica na výrub stromov nemá platné povolenie

Radnicou avizovaná rekonštrukcia Štúrovej ulice v Piešťanoch spojená s plánovaným výrubom stromov má vážne problémy. Tie však nespočívajú ani tak vo výhradách verejnosti na sociálnych sieťach či posudzovania stavu stromov nezávislým arboristom, ale najmä v babráctve mestských úradníkov. A to či už tých, ktorých na radnicu počas svojho pôsobenia dotiahol Miloš Tamajka, ale zrejme i tých súčasných. Podľa našich najnovších informácií do konca marca sa nič rúbať na Štúrovej asi ani nebude, pretože radnica nemá na výrub stromov platné povolenie.

Rekonštrukciu si Štúrová ulica v Piešťanoch zaslúži ale pri jej plánovaní aj transparentné a zákonné postupy samosprávy. (Autor: Supa)

Technický stav chodníkov a cesty na tejto ulici je bezpochyby v katastrofálnom stave a  určite s tým treba niečo robiť. Radnica si tak ešte za čias primátorovania Miloša Tamajku na rekonštrukciu Štúrovej ulice nechala vypracovať projekt. Jeho súčasťou je aj výrub stromov a následná výsadba nových. Z celkového počtu 22 kusov listnatých stromov sa na riešenej ploche nachádza 15 líp malolistých a sedem mladých výsadieb líp veľkolistých. Výrub sa má týkať 21 stromov, v uvedenom úseku rekonštrukcie zostane podľa projektu len jeden existujúci strom.

Na odstránenie stromov je potrebné riadne povolenie vydané príslušným správnym orgánom – stavebným úradom. A keďže ide o bežné správne konanie v zmysle zákona, musí byť splnená nezávislosť takéhoto procesu, ako aj účasť na správnom konaní všetkých zúčastnených strán.

Nezávislosť rozhodnutia, keďže išlo o žiadosť na výruby Mestom Piešťany, aby nerozhodoval piešťanský stavebný úrad „sám o sebe“, bola v roku 2018 dodržaná tým, že vo veci výrubov stromov rozhodoval stavebný úrad Borovce. Javí sa však problém, že do tohto konania neboli prizvané zúčastnené strany. To by mohli byť napríklad aj obyvatelia ulice, ktorých sa výrub bezprostredne týka.

Vieme, že v roku 2018 nielenže do správneho konania neboli prizvaní jeho dotknutí účastníci, čo bolo pomerne bežným štandardom vtedajšej vedúcej piešťanského stavebného úradu Aleny Horešovej, ale občianska petícia, ktorá proti výrubu prebehla, nebola podľa všetkého mestom zákonne vybavená. Tamajka rekonštrukciu ulice ukončil len jednoduchým rozhodnutím, že od zámeru ustúpil a viac on ani úradníci radnice vo veci nekonali.

Ďalší problém však nastal už pre súčasný úradnícky aparát. Projekt ešte z čias Tamajku si osvojil, avšak povolenka na výrub stromov vydaná stavebným úradom Borovce v roku 2018 skončila platnosť pred koncom minulého roka. O predĺženie sa dalo požiadať šesťdesiat dni pred koncom jej platnosti. Podľa našich informácií radnica tento termín nestihla.

To však nie je jediný problém tohto starého povolenia na výrub. Piešťanská radnica totiž predĺženie povolenia neriešila s pôvodným správnym orgánom v Borovciach, ktorý ho vydal, ale o predĺženie platnosti povolenia požiadala na stavebnom úrade v Trebaticiach.

Rekonštrukciu Štúrovej ulice bez prerokovania petície v mestskom zastupiteľstve primátor Tamajka v roku 2018 zastavil.

Verejná či štátna správa má byť vzorom zákonnosti

Na záver si zhrňme, s čím všetkým sa radnica bude musieť vysporiadať a kde všade je pri tomto verejnosťou diskutovanom projekte priestor pre námietky.

V roku 2018 správny orgán vydal rozhodnutie o výrube bez účasti dotknutých strán. Povolenie stratilo platnosť na konci roka 2020 a radnica nestihla požiadať o predĺženie povolenia v zákonom stanovenom limite 60 dní pred ukončením jeho platnosti. A navyše povolenie predlžoval správny orgán v Trebaticiach, ktorý pôvodné rozhodnutie o výrube stromov ani nevydal.

Priestor pre napadnutie povolení na výrub vytvára i povinnosť radnice vysporiadať sa s petíciou proti výrubu stromov. Tú z roku 2018 podľa všetkého Tamajkovi úradníci zákonným spôsobom nevybavili.

Na svete je však nová petícia. Ak splní všetky formálne náležitosti, čaká ju prerokovanie v mestskom zastupiteľstve. To je však zvolané až na 11. marca a navyše podmienené účasťou poslancov s antigénovým či PCR-testom na COVID-19 nie starším ako 24 hodín. Ak túto podmienku nesplní aspoň deväť poslancov zo sedemnástich, zastupiteľstvo nebude ani uznášaniaschopné a  neuskutoční sa.

A keďže stromy sa v zmysle zákona môžu odstraňovať, pokiaľ nejde o havarijný stav, len v dobe vegetačného pokoja – od začiatku novembra do konca marca, tak ak chce radnica s rekonštrukciou podľa projektu z roku 2018 začať do konca marca tohto roka, tak ako ohlásila, má naozaj právne či časové problémy, s ktorými sa musí dovtedy vysporiadať.

V každom prípade množstvo podivných administratívnych krokov radnice vytvára priestor, ako spochybniť celý proces a donútiť radnicu, aby povolenia na výrub stromov na Štúrovej ulici prebehli v plnom konaní odznova a tentoraz i za prítomnosti zúčastnených strán, s ktorých námietkami sa bude musieť radnica zákonným spôsobom vysporiadať. A týmto krokom by nakoniec boli uspokojení i obyvatelia, ktorí majú oprávnený pocit, že k výrubom stromov na ich ulici sa nemali možnosť oficiálne vyjadriť.

A podľa našich najnovších informácií od starostu Trebatíc, Juraja Vala, verejnosť aj uspokojená bude. Svoje pôvodné rozhodnutie predĺženia povolenia na výrub stromov na Štúrovej ulici stavebný úrad v Trebaticiach zrušil. To fakticky znamená, že celý proces povoľovania výrubov musí radnica absolvovať odznova. To sa však už procesne do konca marca zrejme stihnúť nedá, a tak súčasné vedenie mesta dostane šancu na nápravu a projekt rekonštrukcie Štúrovej azda tentoraz prerokuje so všetkými zúčastnenými stranami k ich spokojnosti.

195 Shares

Najnovšie správy

Pieskoviská v Piešťanoch sa pomaly pripravujú na nájazdy malých návštevníkov. Zašpinenému a vyfúkanému piesku po zime odzvonilo a bol nahradený…
  • 01.03.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je sobota 2. marca. Tento deň je Svetovým dňom modlitieb žien. Meniny má Anežka.
  • 02.03.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 2. marca 2024
Meniny má Anežka, zajtra Bohumil, Bohumila