Riaditeľka Základnej školy Brezová: Núdzový stav si vyžaduje mimoriadnu empatiu

„Deti sú už dlho v sociálnej izolácii, začínajú byť apatické, chýba im škola. Učia sa efektívnejšie v kolektíve, sociálny aspekt vzdelávania je nenahraditeľný. Online vzdelávanie nie je plnohodnotnou náhradou školy,“ myslí si Bronislava Fačkovcová, riaditeľka Základnej školy na Brezovej ulici, ktorá je najväčšou školou v okrese Piešťany.

Bronislava Fačkovcová je 33 rokov v školstve a tretie funkčné obdobie v kresle riaditeľky najväčšej základnej školy v okrese Piešťany. (Autor: Juraj Sedlák)

Pýtali sme sa jej na aktuálnu situáciu ohľadom návratu detí do škôl, ako aj problémy s tým spojené.

Po celoplošnom testovaní sa o 1. februári hovorilo ako o hraničnom termíne na otvorenie škôl. V pondelok sa niektoré otvorili, nie však v Piešťanoch. Čo všetko to znamená pre vedenie ZŠ Brezová?

Vzhľadom na vývin epidemickej situácie a snahe vrátiť deti do škôl podľa podmienok COVID automatu si myslím, že školy by mali mať prednosť pri uvoľňovaní opatrení. Podmienky návratu detí do škôl by mali byť jasné, zrozumiteľné s týždenným časovým predstihom. Takisto by riaditelia škôl mali mať určené, za akých podmienok sa zrealizuje návrat k prezenčnej forme vyučovania, všetko mať ošetrené v legislatíve, o ktorú sa môžu oprieť. Pokiaľ sa podmieni návrat detí do školy na druhom stupni povinným absolvovaním testovania, mám obavy, že to nebude v našich silách.

Štát by mal vytvoriť podmienky aj pre tých rodičov, ktorí nesúhlasia s testovaním svojich detí. Zabezpečiť vzdelávanie pre deti v škole prezenčne a súčasne dištančne je nereálne z personálnych dôvodov. Orgány štátnej správy by sa mali pripravovať na krízové situácie a poskytnúť alternatívnu možnosť vzdelávania v mimoriadnych situáciách. Súčasná situácia si vyžaduje spoluprácu všetkých zainteresovaných – učiteľov, rodičov a detí. Väčšina robí podľa najlepšieho vedomia a svedomia a chcela by som im touto cestou veľmi poďakovať, ale vždy sa nájdu takí, čo pôjdu proti všetkým. Vtedy potrebujeme mať oporu v legislatíve. Sme ako vo vojnovom stave a ten si vyžaduje mimoriadnu empatiu a jasné pravidlá.

Základná škola na Brezovej ulici má 29 tried, zhruba 80 zamestnancov a 668 školopovinných
detí.

Od októbra máme na Slovensku núdzový stav, počas ktorého môže štát obmedziť základné práva a slobody. Úskalia týchto obmedzení dopadajú na plecia samospráv a jednotlivých inštitúcií, vrátane škôl. Reálne následky, ako napríklad implementáciu a kontrolu nariadení, musí znášať aj vedenie vašej školy. Aké s tým máte skúsenosti?

V súlade s právnym poriadkom SR sú prameňom práva a súčasťou právneho poriadku i nariadenia vlády SR, ktoré sú rovnako všeobecne záväzné. Kým Ústavný súd SR nerozhodne o nesúlade nariadenia vlády so zákonom, platí, že takéto nariadenie je v súlade so zákonom a je všeobecne záväzné. Škola je inštitúcia, ktorá musí akceptovať usmernenia nadriadených orgánov, je garantom ich plnení, čo je v praxi veľmi náročné. Ide napríklad o kontrolu nosenia rúšok, potvrdení o absolvovaní testovania, ale aj relatívne drobnosti, ako je kontrola dochádzky počas online vyučovania cez webkameru. Všetko stojí a padá na spolupráci a ľudskosti.

Prieskum, ktorý si naša škola urobila medzi rodičmi detí druhého stupňa, hovorí o náročnosti momentálnej situácie. Návrat detí druhého stupňa do škôl je zatiaľ podmienený absolvovaním testu na COVID-19 spolu so zákonným zástupcom. Podľa prieskumu bolo zistené, že časť rodičov by sa testovania zúčastnila aj za uvedených podmienok, časť rodičov chce návrat na prezenčné vyučovanie bez absolvovania testu a posledná skupina uprednostňuje dištančné vzdelávanie z dôvodu obavy o zdravie svojej rodiny alebo nesúhlasí s testovaním.

Momentálne zabezpečuje ZŠ Brezová, ako jedna z mála škôl, aj školský klub pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Ako to zvládate?

V súčasnej situácii nemáme vlastné príjmy z poplatkov školskej družiny a réžie v školskej jedálni, ktoré nám slúžia na doplácanie mzdových prostriedkov týchto zamestnancov. Sme v mínuse.

Aké ďalšie problémy odkryla prebiehajúca pandémia?

Napríklad viaznucu komunikáciu. Väčšinu informácií a nariadení zisťujem z tlačoviek v nedostatočnom predstihu. Stáva sa, že čosi zverejním, aby som informovala rodičov a učiteľov, ale o hodinu to už nie je pravda. Škola je živý organizmus. Nepracujeme s vecami a číslami, ktoré sa dajú svojvoľne prehadzovať. Riadiť školu ako súkromnú firmu sa jednoducho nedá, lebo na uvoľnené miesto učiteľa nečaká pred bránami školy ďalších päť kvalifikovaných záujemcov. Sme v takej personálnej kríze, že dnes je problém obsadiť miesto učiteľa na plný úväzok, nieto ešte na zastupovanie.

Školstvo bolo roky odsúvané na okraj spoločnosti a pandémia to odhalila. Verím, že kompetentní sa poučia z tejto skúsenosti a využijú príležitosť pri investičných opatreniach a zatraktívnení učiteľského povolania. Bez reformy vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov a ponuky adekvátneho finančného ohodnotenia sa bude personálna nedostatočnosť v školstve ešte viac prehlbovať.

Vypadli vám z procesu výučby aj učitelia a zamestnanci pre práceneschopnosť?

Máme takú dohodu, že ak učiteľ vládze, aj napriek tomu, že je napríklad pozitívny na ochorenie

COVID-19, pokračuje v online vyučovaní. Niektoré kolegyne učia 13 tried, matematici majú päť tried, v ktorých vyučujú, a nemôžu zároveň suplovať. Minulý rok sme mali obdobie, keď vypadlo naraz deväť učiteľov. Sama som prekonala počas sviatkov ochorenie COVID-19 a tiež učím deti online priamo z riaditeľne. Navyše máme pravidelné online porady s učiteľmi a neustále riešim rôzne požiadavky rodičov. V ťažkých situáciách sa snažím s kolegami udržať si akú-takú rovnováhu, ktorá sa môže každým dňom narušiť.

85 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 26. marca. Tento deň je Svetovým dňom epilepsie. Meniny má Emanuel.
  • 25.03.2023, 22:07
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 27. marca. Tento deň je Svetovým dňom divadla. Meniny má Alena.
  • 26.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Žiaci tanečného súboru Austedis pod vedením učiteľky Miriam Šupenovej zo Základnej umeleckej školy v Piešťanoch predviedli svoje tanečné schopnosti v…
  • 26.03.2023, 00:01
  • Mladí dnes / Piešťany
pondelok, 27. marca 2023
Meniny má Alena, zajtra Soňa