Zrekonštruujú už konečne Štúrovu alebo sa zámer opäť utopí v emotívnych diskusiách?

Návrh radnice na realizáciu rekonštrukcie Štúrovej ulice v Piešťanoch po jeho zverejnení opäť rozprúdil emócie. Tie sa týkajú najmä odstraňovania odrastených líp, ktoré sú už desiatky rokov súčasťou ulice v centre kúpeľného mesta. Tento druh diskusie tu však už bol v roku 2018. Vtedy vedenie radnice pod vedením primátora Miloša Tamajku pod tlakom verejnosti ustúpilo a Štúrovu naďalej ponechalo vlastnému osudu.

(Autor: AWE ateliér)

Prešli však takmer tri roky a zámer na rekonštrukciu Štúrovej ulice je späť a s tým aj rovnaké emócie verejnosti. Uveďme si preto hneď v úvode, čo je v tomto roku iné, ako bolo v roku 2018.

Rozpočet sa zdvojnásobil

Zmenil sa naplánovaný rozpočet na rekonštrukciu Štúrovej ulice. V roku 2018 bolo v mestskom rozpočte vyčlenených 200-tisíc eur. Pre rok 2021 je naplánovaný takmer dvojnásobok pôvodnej sumy – 393 600 eur.

Na čele radnice stál v roku 2018 Miloš Tamajka, v roku 2021 je primátorom Peter Jančovič. Vo volebnom roku narazil Tamajka na organizátorov petície a letáky upevnené na stromoch na Štúrovej s textom: „Každý den dodám kyslík až 4 lidem. Nemyslite, že stojím za záchranu?“ Tamajka tomuto tlaku verejnosti vtedy ustúpil a vlastným rozhodnutím bez diskusie s poslancami investičnú akciu z mestského rozpočtu vyškrtol.

V súčasnosti ako súčasť navrhovaného rozpočtu pre rok 2021 poslanci rekonštrukciu Štúrovej v závere minulého roka schválili. A keďže z hľadiska vegetačného obdobia môže radnica s odstraňovaním stromov niečo urobiť len do konca marca (potom až na jeseň), svoj zámer rekonštrukcie oznámila verejnosti na svojej webovej stránke.

Foto: MsU Pieťany

Čo uvádza radnica v súčasnosti

Nevyhnutnou súčasťou rekonštrukcie Štúrovej bude aj výrub stromov a následná výsadba nových. Z celkového počtu 22 kusov listnatých stromov sa na riešenej ploche nachádza 15 líp malolistých a sedem mladých výsadieb líp veľkolistých. Výrub sa bude týkať 21 stromov, v uvedenom úseku rekonštrukcie zostane len jeden existujúci strom.

Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav vozovky a navrhované dopravné riešenie nie je možný iný postup ako asanácia pôvodných drevín a ich nahradenie novou výsadbou. Výrub drevín sa bude realizovať v termíne do 31. marca 2021.

Čo sme napísali my v roku 2018

Podľa projektu má Štúrova ostať naďalej jednosmerná, pričom chodníky zostanú po oboch stranách ulice. Tiež sa nezmení cyklochodník i možnosť parkovania na krajnici v smere jazdy. Šírka chodníkov, vozovky, parkovania či cyklochodníka je stanovená stavebnými normami a projektant sa s danými parametrami musel vtesnať do šírkového profilu medzi domami.

Spoluautormi rekonštrukcie Štúrovej uje dopravný projektant Stanislav Chmelo a krajinná architektka Eva Wernerová. V rámci svojich odborností Chmelo riešil dopravnú časť projektu a Wernerová zeleň. Predtým, ako sa do projektovania rekonštrukcie pustili, na tamojšom stromoradí dali spraviť dendrologický prieskum. Ten okrem iného preukázal, že ho z celkového počtu 22 listnatých stromov tvorí 15 starších líp malolistých a zvyšok sú lipy malolisté z nedávnej doplňujúcej výsadby.

Podstatnejšie je, že odborníci zistili výrazné poškodenie starších drevín, ktorých vek odhadli na 60 až 80 rokov. Štyri stromy sú poškodené do 10 percent, ďalších šesť od 11 do 25 percent, no najviac drevín (desať) sa nachádza v rozmedzí poškodenia od 26 do 60 percent. Dva stromy majú poškodenie vyššie ako 61 percent.

Mladým lipám tiež nedali veľkú šancu na zdravý vývoj, pretože sú vysadené 30 centimetrov od okraja vozovky a „zelené ostrovčeky“, v ktorých sa nachádzajú, majú nepostačujúcu veľkosť na ich optimálny a perspektívny vývin. Preto projektanti počítajú s presadením mladých stromov do vhodnejšej časti mesta.

Dôležitou skutočnosťou je, že prevažná časť stromov rastie nad existujúcimi inžinierskymi sieťami, čo môže spôsobiť ich poškodenie koreňovou sústavou. Podľa správy odborníkov sú tri dreviny dokonca naklonené nad chodník a budovy v dôsledku nevyvážených rezov natoľko, že sú nebezpečné pre okolie. Pri zmene počasia môžu spôsobiť poškodenie majetku či ohrozenie ľudí na zdraví i živote. Ďalšie tri stromy sú v takom zdravotnom stave, že je neperspektívne ich nechať rásť, a odborníci navrhli ich odstránenie z uličného priestoru.

Čo si môže každý občan všimnúť voľným okom, je, že šestnásť stromov svojimi koreňmi zdvíha asfalt na chodníkoch a tie sa stávajú nepriechodnými. V najhorších prípadoch je to až o 40 centimetrov voči uličnej zástavbe. Sporadicky spôsobujú zranenia chodcom najmä vo večerných hodinách. V prípade desiatich stromov je natoľko zúžená priechodnosť medzi stromom a budovou, že po chodníku neprejde ani kočík či invalidný vozík. Norma pritom stanovuje šírku tohto profilu na 60 až 90 centimetrov.

Z dôvodu tesnej výsadby pri vozovke a zasahovania do jej telesa či až „prevalením“ kmeňa a koreňov do cesty vytvára šestnásť stromov komunikačné problémy a znemožňuje akúkoľvek technickú úpravu cesty. Pri realizácii celkovej rekonštrukcie Štúrovej by sa nutne musela odstrániť časť kmeňa, koreňov a následne by strom odumrel.

V neposlednom rade stromy dožívajú svoj prirodzený vek štandardný pre ulice – asi 70 rokov. Nie sú perspektívne, preto odborníci odporúčajú využiť aktuálnu úpravu komunikácie a zlúčiť ju s novou výsadbou uličnej aleje tým istým druhom stromu, avšak s užšou korunou vhodnou pre tamojšie stiesnené podmienky.

Zhrnutie rekonštrukcie

Toľko fakty z odborného posudku stavu aleje na Štúrovej. Vyplýva z nich, že nie parkovacie miesta sú ohrozením týchto stromov, ale je to predovšetkým ich zdravotný stav, vek a koreňový systém. Ten preniká do vozovky i okolitej zástavby a poškodzuje statiku domov, ktoré ulicu lemujú. A podľa slov krajinnej architektky je to zatiaľ v jej praxi najťažší problém, aký kedy riešila. Ak teda budeme veriť odborníkom a ich argumentom a odbúrame emócie, otázka znie: Je na mieste občiansky „boj“ za zachovanie tohto zdravotne zdevastovaného stromoradia?

Jej iniciátorov azda ospravedlňuje len mlčanie radnice, ktorá projekt v hodnote deväťtisíc eur verejnosti nijakým spôsobom už takmer tri roky nevysvetľuje. Ale ak opomenieme stromy, ktorých spoločná púť s jej obyvateľmi je evidentne už na konci, predsa je niečo v tomto projekte vhodné na spoločenskú diskusiu. Tá by sa mohla týkať riešenia okraja parku za gymnáziom susediacim s chodníkom Štúrovej ulice.

Podľa jedného z dvoch návrhov riešenia by mohlo byť v tejto časti plánovanej rekonštrukcie ulice vytvorené šikmé parkovanie. Bolo by to síce za cenu zabratia malej časti trávnatej plochy parku, ale vytvorením zelených ostrovčekov medzi státiami by ostali zachované dve pôvodné vzrastlé lipy.

77 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 2. marca. Tento deň je Svetovým dňom modlitieb žien. Meniny má Anežka.
  • 02.03.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 4. marca 2024
Meniny má Kazimír, zajtra Fridrich