Priemyselný park: Pre Bašovce dane, pre Piešťany na cestách ďalšie kamióny

Téma priemyselného parku v Bašovciach a zvýšenej záťaže piešťanských ciest kamiónovou dopravou opäť ožíva. Pred rokom smerovanie nákladných áut z priemyselného parku v Bašovciach cez Piešťany piešťanské mestské zastupiteľstvo odmietlo. Minulý týždeň TV Piešťany priniesla reportáž, v ktorej mestskí poslanci Zuzana Svrčeková, Ján Stachura a Roman Chudý tvrdia, že si to rozmysleli, a v súčasnosti už túto investíciu v Bašovciach podporujú.

Vrbovská cesta: V niektorých úsekoch, kadiaľ by mohla ísť nákladná doprava z Bašoviec, sa dve nákladné autá obídu len s ťažkosťami. (Autor: vd)

Pripomeňme si, o čo pred rokom na mestskom zastupiteľstve išlo.

Firma IFOND, s. r. o., Považská Bystrica žiadala mesto o zmenu Územného plánu mesta Piešťany v súvislosti s jej potrebou doriešenia dopravného napojenia pripravovaného investičného zámeru priemyselného parku v katastri obce Bašovce. Ide o výstavbu priemyselného parku situovaného na ploche medzi diaľnicou D1 a železnicou v katastri Bašoviec. Ale stavebník má problém, lebo jestvujúci most vedúci z Bašoviec ponad diaľnicu k tomuto pozemku nie je konštruovaný pre ťažkú kamiónovú dopravu.

A tak podľa pred rokom predloženej žiadosti na zmenu územného plánu mesta chce investor spojnicu s priemyselným parkom viesť dopravným napojením cez lokalitu Dlhé v katastri Bašovce a lokalitu Široké v katastri Piešťany smerom na cestu tretej triedy – Orviskú cestu. Novovytvorená spojnica by ústila neďaleko čerpacej stanice Zempres. Odtiaľ by podľa zverejneného materiálu mali kamióny pokračovať cez Piešťany smerom na diaľnicu. Podľa tvrdenia investora by vraj išlo denne o 25 nákladných vozidiel, sto osobných vozidiel a vozidiel do 3,5 tony.

Trasa 1: Cez podjazd pod železnicou po Kláštorskej ulici a cez Žilinskú cestu na výjazd na diaľnicu pri Hornej Strede.
Trasa 2: Po Obchodnej či Priemyselnej ulici na Vrbovskú cestu a odtiaľ na piešťanský výjazd na diaľnicu.

Z križovatky na Orviskej ceste by kamióny na diaľnicu mohli pokračovať tromi smermi. Žiadna dopravná značka im v tom totiž nebráni. Jeden dlhší úsek by viedol cez Veľké Orvište, Ostrov, Krakovany a Trebatice až na diaľničný privádzač Piešťany.

Druhé dve možné trasy kamiónov by išli cez piešťanské ulice. Jedna cez podjazd pod železnicou smerom na Kláštorskú ulicu a cez Žilinskú cestu na výjazd na diaľnicu pri Hornej Strede. Druhá trasa by bola možná Obchodnou či Priemyselnou ulicou na Vrbovskú cestu a odtiaľ na piešťanský výjazd na diaľnicu.

V materiáli sa k požiadavke investora priemyselného parku vyjadrovali aj mestskí úradníci.

Odbor stratégie a rozvoja mesta okrem iného uviedol, že v prípade schválenia zmeny dopravnej infraštruktúry mesta požaduje v rámci novej komunikácie riešiť aj doplnenie biokoridoru a zohľadnenie cyklotrasy v súbehu s novou cestou.

Odbor výstavby a dopravy piešťanskej radnice bol však vo svojom stanovisku k žiadosti už podstatne odmietavejší: „Navrhované riešenie dopravného napojenia predmetného priemyselného parku nie je akceptovateľné. Taktiež nie je akceptovateľné dopravné zaťaženie komunikácií v tejto časti mesta Piešťany dopravou z navrhovaného priemyselného parku Bašovce. Problematiku dopravného napojenia navrhovaného priemyselného parku v smere na diaľnicu je potrebné riešiť mimo komunikácií na území mesta Piešťany.“

Investíciu na minuloročné zastupiteľstvo prišiel predstaviť i zástupca investora. Poslanci si vypočuli požiadavky a jeho návrhy, v diskusii sa pýtali na podrobnosti projektu a upresnenie niektorých im nejasných skutočností. Na zasadnutí odzneli viaceré pripomienky. Vystúpil aj obyvateľ Piešťan, ktorý upozornil, že cesty by bolo potrebné rozšíriť, pretože sa na nich neobídu dva kamióny, pričom by sa musela vyrúbať zeleň.

Poslancov zaujímalo, ako by investor riešil situáciu, ak by kamióny nešli po priemyselnom parku, ale vybrali by sa Jánošíkovou či Kláštorskou ulicou. Na uvedené otázky investor odpovedal a načrtol riešenie v dopravnom obmedzení, nie však na rozšírenie ciest – tie súčasné vraj svojou šírkou postačujú.

Zastupiteľstvo po vypočutí si všetkých argumentov zmenu Územného plánu mesta Piešťany v prospech investora z Bašoviec pred rokom odmietlo.

Po roku si to však traja poslanci – Zuzana Svrčeková, Ján Stachura a Roman Chudý – zrejme rozmysleli a nárast kamiónovej dopravy aj napriek zamietavému stanovisku radnice, zastupiteľstva a obyvateľov tejto časti mesta podľa zverejnených vyjadrení v TV Piešťany zrazu podporujú.

110 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 20. marca. Tento deň je Svetovým dňom divadla pre deti a mládež, Medzinárodným dňom šťastia a Svetovým…
  • 19.03.2023, 22:24
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 21. marca. Tento deň je Medzinárodným dňom boja proti rasovej diskriminácii, Svetovým dňom Downovho syndrómu, Medzinárodným dňom…
  • 20.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 21. marca 2023
Meniny má Blahoslav, zajtra Beňadik