Štúrovu ulicu v Piešťanoch čaká výrub stromov, ide sa rekonštruovať

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 2. februára 2021, 12:30

Nevyhnutnou súčasťou rekonštrukcie Štúrovej ulice v Piešťanoch bude aj výrub stromov a následná výsadba nových. Výrub sa bude týkať 21 ks stromov, v uvedenom úseku rekonštrukcie zostane len jeden existujúci strom. Výrub drevín sa bude realizovať v termíne do 31. marca 2021. Štúrovu ulicu mesto už raz chcelo rekonštruovať, v roku 2018 tento úmysel stopla občianska petícia.

(Autor: MsU Piešťany)

Z celkového počtu 22 ks listnatých stromov sa na riešenej ploche nachádza 15 ks líp malolistých a 7 ks mladých výsadieb líp veľkolistých. Výrub sa bude týkať 21 ks stromov, v uvedenom úseku rekonštrukcie zostane len jeden existujúci strom.

Keďže stromy svojím vzrastom, veľkosťou a vekom spôsobujú na ulici značné problémy, odborníci navrhujú ako najlepšie riešenie ich výrub.

„Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav vozovky a navrhované dopravné riešenie nie je možný iný postup, ako asanácia pôvodných drevín a ich nahradenie novou výsadbou. Výrub drevín sa bude realizovať v termíne do 31. marca 2021,“ uvádza sa v odbornom posudku.

Veľké stromy rastúce na tejto ulici sú príčinou viacerých problémov. U 16 ks stromov dochádza k zdvíhaniu súčasného asfaltu a úrovne chodníka koreňovým systémom, čím sa chodníky stávajú nepochôdznymi a spôsobujú sporadicky zranenia chodcom najmä vo večerných hodinách. Prevažná časť stromov rastie nad existujúcimi inžinierskymi sieťami, čo môže spôsobiť prevádzkové problémy a poškodenie inžinierskych sietí. U 10 ks stromov je natoľko zúžený priechodzí profil pre chodca (60-90 cm), že nie je možné po chodníku prejsť kočíkom, invalidným vozíkom alebo dvom chodcom naraz. Dva stromy sú ťažko zdravotne poškodené.

„V neposlednej rade stromy dožívajú svoj prirodzený vek štandardný pre ulice (cca 70 rokov), nie sú perspektívne, preto odporúčame využiť aktuálnu úpravu komunikácie a zlúčiť ju s novou výsadbou uličnej aleje tým istým druhom stromu s užšou korunou vhodnou pre dnešné podmienky,“ uvádza sa v správe dendrologického prieskumu.

Na miesto pôvodnej aleje bude vysadených 21 nových stromov druhu lipa veľkolistá, stĺpovitý kultivar dorastajúci do výšky 10 až 15 metrov a so šírkou koruny 4 až 5 metrov.

Štyri mladé stromy odborníci navrhujú, ak to bude možné technicky zabezpečiť, presadiť do parkového priestoru, ktorý sa nachádza v blízkosti.

Štúrovu ulicu chcelo mesto rekonštruovať už v roku 2018 za čias primátorovania Miloša Tamajku. Vtedy túto aktivitu stopla občianska petícia.

Zdroj: MsÚ Piešťany

236 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 21. februára. Tento deň je Medzinárodným dňom turistických sprievodcov a Medzinárodným dňom materského jazyka. Meniny má Eleonóra.
  • 21.02.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 21. februára 2024
Meniny má Eleonóra, zajtra Etela