Systém zberu odpadu vo Vrbovom prešiel viacerými zmenami

Obyvatelia mestečka pod šikmou vežou si zvykajú na nový systém vývozu odpadu. Komunálny odpad bude vyvážaný menej často ako doposiaľ, avšak vo Vrbovom pribúdajú aj nové nádoby na bioodpad či kuchynský odpad, ktorý majú samosprávy od tohto roka separátne zbierať podľa zákona.

Na začiatku roka bola situácia s odpadom vo Vrbovom nepekná, no azda sa pri poctivej separácii nezopakuje. (Autor: FB Vrbové Online)

Mesto Vrbové nastavovalo systém zberu komunálneho, ale hlavne separovaného odpadu od 1. júna 2016. V počiatočnom období separácie mali obyvatelia k dispozícii 175 kontajnerov na rôzne druhy separátov, pričom za uplynulé obdobie posilnili počty na 326 kontajnerov na separovaný odpad. „Na prichádzajúci rok 2021 ešte počet pridaných separačných kontajnerov nevieme, stále prebiehajú vyjednávania o navýšení počtov v našom meste s organizáciou zabezpečujúcou vývoz separátov – ENVI-PAK,“ konštatuje v správe viceprimátor Štefan Kubík.

Od 1. januára 2021 je na základe novely zákona povinný zber biologicky rozložiteľných odpadov a zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov. „K uvedenej zákonnej povinnosti sme museli v našom meste prepracovať celý systém zberu zmesového komunálneho odpadu, hlavne s ohľadom na udržanie ceny za vývoz odpadov pre občanov,“ skonštatoval viceprimátor a doplnil, že Vrbové má v zberovom hospodárstve Mikroregiónu nad Holeškou, s ktorým úzko spolupracuje hlavne pri zbere biologicky rozložiteľného odpadu, veľkú výhodu, lebo mesto vlastní 100 percent zberových nádob.

Ak však chceli zachovať doterajšie ceny za vývoz odpadov, čo je 30 eur na rok, museli pristúpiť k zníženiu frekvencie vývozov. Od 1. januára tak vo Vrbovom vyvážajú komunálny odpad z rodinných domov v intervale jedenkrát za 14 dní a z bytových domov každých sedem dní.

Od 1. marca 2021 začnú vyvážať bioodpad zo záhrad, parkov, vrátane odpadu z cintorínov, teda trávu, odpad zo zeleniny, odrezky stromov, menšie konáre. Do začiatku marca mesto rozvezie nové 240-litrové nádoby hnedej farby na zber bioodpadu do každého rodinného domu, v ktorom sa v uplynulom kalendárnom roku zberal komunálny odpad do 110 alebo 120-litrových zberných nádob a bol zaplatený poplatok za vývoz odpadov.

Taktiež do niektorých kontajnerových stojísk na sídliskách budú rozmiestnené nové 1100-litrové zberové kontajnery hnedej farby. Vyvážať ich budú každý druhý týždeň. To, čo obyvatelia nezmestia do kontajnerov, budú môcť od 1. marca vyviezť na zberný dvor.

„Ešte raz chcem poprosiť všetkých občanov, aby k separovaniu odpadu pristupovali serióznym spôsobom, lebo podľa novoprijatého zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch mesto dostane zaplatené za každý kilogram vyseparovaného odpadu! A opačne – podľa toho istého zákona všetko, čo občania nevyseparujú a zlikvidujú ako zmesový komunálny odpad, musí mesto zaplatiť zo svojho rozpočtu,“ skonštatoval Kubík a doplnil, že takmer s istotou bude v budúcnosti cena za uloženie komunálneho odpadu na skládky narastať a pravdepodobne sa ani Vrbovčania nevyhnú nutnosti zvyšovania poplatkov. „Urobme spoločne všetko, aby sme nemuseli zvyšovať tento poplatok viac, ako je nutné – z dôvodov osobného neseriózneho prístupu a ľahostajnosti občanov,“ dodal viceprimátor.

V uplynulých dňoch na viacerých sídliskách pribudli aj malé 120-litrové kontajnery na kuchynský odpad. V prvej vlne ich osadili 19, k nim však neskôr pribudnú ešte kontajnery na použitý kuchynský olej. Kontajnery s kuchynským odpadom budú vyvážané jedenkrát do týždňa a kontajnery na použitý kuchynský olej raz za dva týždne.

Do kontajnera na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria tekuté a tuhé zvyšky potravín, zaváraniny, kosti, odpad po čistení potravín, zeleniny a ovocia, mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia, chlieb, pečivo, káva, čaj.

Okrem toho vo Vrbovom osadili desať kontajnerov na zber opotrebovaného šatstva a obuvi. Novým prevádzkovateľom je spoločnosť Ekocharita Slovensko Slovensku, o. z., Kežmarok, ktorá financuje všetky náklady spojené so zberom.

210 Shares

Najnovšie správy

Kamil Moravčík, riaditeľ Základnej školy M. R. Štefánika na Vajanského ulici v Piešťanoch, po vyše týždni zareagoval na naše otázky…
  • 22.03.2023, 22:32
  • Piešťany / Blogy / Blogy
Dnes je piatok 24. marca. Tento deň je Svetovým dňom tuberkulózy. Meniny má Gabriel.
  • 23.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 24. marca 2023
Meniny má Gabriel, zajtra Marián