Zaspomínajte si na rok 1973, 1. januára sa Banka zlúčila s Piešťanmi

  • História
  • 20. januára 2021, 07:56
  • Autor:Gabo Kopúnek

V Piešťanoch sa po roku 1970 začalo rodiť čoraz viac detí, no rok 1973 bol pre mesto významný aj inými prírastkami. Prvým januárom sa oficiálne zlúčilo s obcou Banka. Nemalú úlohu v procese zohralo i to, že Banka už bola niekoľko rokov s Piešťanmi takmer spojená a obec bola odkázaná na mnohé služby v meste.

V tom čase mala 1874 obyvateľov, ktorí navýšili počet Piešťancov na 25 974. Kúpeľné mesto však počas roka netvorili len „domorodci“, ale tiež tisíce cezpoľných pracovníkov, turistov či kúpeľných hostí. Na mestskom národnom výbore vyrátali, že denne sa v priemere zdržuje v Piešťanoch takmer 36-tisíc ľudí. Aby sa však Piešťany nemuseli chváliť len cudzími, od januára 1974 sa rozrástli nielen o obyvateľov Kocuríc, ale tiež ich kataster.

JANUÁR: Kolektív kuchyne závodu Victoria Regia sa rozhodol súťažiť o získanie hrdého titulu Brigáda socialistickej práce (BSP). Na obrázku zľava sú členovia Kupcová, Szygiel, Hercegová, vedúci kolektívu Mitošinka, Slivová a Chalany.

Jednou z najväčších investičných akcií v Piešťanoch mala byť výstavba 200-posteľového Liečebného ústavu ROH neďaleko športového štadióna. Ďalej sa mala realizovať prístavba pošty pre účely novej telefónnej ústredne. Aby už v lete Piešťany i okolité obce netrpeli nedostatkom pitnej vody, za 19 miliónov Kčs sa mal tiež vybudovať pri Veľkom Orvišti nový vodný zdroj a dve akumulačné nádrže s obsahom šesťtisíc kubických metrov pitnej vody.

JANUÁR

Celý rok 1973 sa niesol v znamení 25. výročia Víťazného februára, a tak sa nemožno čudovať, že sa fabriky, družstvá i iné organizácie predháňali v sľubovaní… So smelými plánmi vykročil do nového roka aj podnik reštaurácie, ktorý plánoval v centre kúpeľného mesta otvoriť záhradnú reštauráciu v hoteli Lipa, bufet v niekdajšom Centrále a stravovací pavilón na Triede obrancov mieru.

FEBRUÁR: Vzorný kolektív Rehabilitačného oddelenia Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch na čele s primárom MUDr. P. Škodáčkom sa rozhodol súťažiť o získanie titulu Brigády socialistickej práce.

FEBRUÁR

Neutešená priestorová situácia piešťanskej polikliniky mala za následok nedostatočné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v meste. Dočasne ju mala vylepšiť nenáročná úprava Liečebného domu Hron, aby sa rozsah služieb polikliniky mohol rozšíriť. Výstavbu dlho očakávanej nemocnice s poliklinikou slovenské ministerstvo zdravotníctva totiž posunulo až na začiatok šiestej päťročnice.

MAREC

Koncom marca mal premiéru farebný film o histórii a súčasnosti Piešťan a ich kúpeľov. Propagačnú snímku si dal nakrútiť u filmárov mestský národný výbor. Koľko to stálo a aký mal ohlas, však už informáciu noviny nepriniesli.

MAREC: V Trikote Vrbové mali až 42 kolektívov pracovníkov, ktorí chceli byť najlepšou BSP. Na snímke kolektív pracovníčok v pletiarni, ktorý sa rozhodol súťažiť o získanie titulu BSP a názvom Mier. Zľava Mária Filová, Lýdia Radoská, vedúca kolektívu Alexia Valová, Pavla Klčová a Zitka Filová. Zvíťaziť chceli aj tak, že pracovali aj v sobotu.

APRÍL

Pre celý región sa stal 25. apríl významným dňom, pretože sa v Jaslovských Bohuniciach začala výstavba atómovej elektrárne voronežského typu V-1. Stalo sa tak po piatich mesiacoch, čo sa spustila do prevádzky prvá atómka A-1.

MÁJ

Ak by sa hovorilo o rekordoch, určite by sa hovorilo o Ratnovčanoch, ktorí si dokázali v akcii Z za jeden rok postaviť moderný kultúrny stánok. Pri jeho budovaní sa zaviazali odpracovať 10-tisíc brigádnických hodín, každá rodina v obci rovných 50, no v konečnom súčte pripadlo na každého občana v priemere až 120 brigádnických hodín. Okrem dobre vykonanej práce im odmenou bol prísľub Jednoty, že v obci zriadi predajňu mäsa s dennou prevádzkou.

APRÍL: Do piešťanských kúpeľov sa nechodili zotavovať len pacienti, ktorí to potrebovali. Užívať si tam chodievali tiež prominenti, resp. ich manželky. Na snímke fotografa Rudolfa Palkecha nájdete súdružky Lenártovú, Červonenkovú, Dejevovú, Colotkovú a Litvajovú, ako prichádzajú do Thermia Palace.

JÚN

Aj v Kočíne-Lančári si občania vyhrnuli rukávy a pustili sa do zveľaďovania obce. Aktuálne dokončovali výstavbu Domu smútku v Kočíne a potom sa chceli vrhnúť na budovanie kabín a oplotenia na futbalovom ihrisku. Športoviská sa tiež budovali v Rakoviciach, a to nielen v areáli školy. Obyvatelia obce sa húfne zapájali do brigád, no keď sa začala stavať krytá kolkáreň, akosi sa im zrazu nechcelo. Ako sa novinárom posťažoval predseda MNV Ladislav Talajka, kolkáreň budovali len členovia oddielu.

JÚN: Vzornými pracovníkmi sa pýšili aj v piešťanskom závode ČSAD. Dokonca zamestnávali až dvanástich milionárov. Teda šoférov, ktorí najazdili toľko kilometrov bez nehody. Poctu byť v novinách dostali traja z nich: Emil Markech, Jozef Galovič a Ján Holič, ktorí brázdili cesty na okolí.

JÚL

V rámci Západoslovenského kraja patril okres Trnava k najhorším, čo sa týkalo kriminality mládeže a v počte trestných činov. Straníci tak na začiatku roka prijali určité opatrenia, ktoré po polroku bilancovali. Konštatovali, že bilancia sa vôbec nezlepšila, skôr naopak, trestná činnosť mala stúpajúcu tendenciu. Medziročne narástla o 112 prípadov. Vykrádali sa domy a byty, kradli sa autá, motorky i bicykle. Z 800 stíhaných páchateľov bolo až 80 detí a mladistvých. Za prvý polrok 1973 sa stalo v okrese 1315 trestných činov, pričom obvodné oddelenia VB v Piešťanoch a Vrbovom zaevidovali 237, resp. 54 skutkov. Rozmáhala sa aj hospodárska kriminalita, socialistický majetok sa rozkrádal v 160 prípadoch s celkovými škodami vyše 1,3 mil. Kčs. Kde len tí súdruhovia pri prijímaní opatrení urobili chybu…

AUGUST

V predposledný augustový deň zasiahla región smutná správa. Na ceste medzi Piešťanmi a Drahovcami sa o pol šiestej ráno zrazilo nákladné auto s autobusom. Pri nehode zahynuli štyria ľudia – 19-ročný vodič nákladného auta zo Žiliny, 54-ročný vodič autobusu Jozef Nižňanský z Piešťan a dvaja pasažieri z plne obsadeného autobusu – 34-ročná Helena Sedláčková a 25-ročný Stanislav Kúdela z Drahoviec. Zo 79 cestujúcich bolo až 75 zranených, v piešťanskej nemocnici skončili štrnásti, pričom dvom z nich hrozilo nebezpečenstvo smrti. Nehodu zapríčinila technická porucha na Tatre 111, na ktorej sa odlomilo ľavé predné koleso. Nákladiak tak prešiel do protismeru rovno do autobusu, ktorý odtlačil do priekopy.

JÚL: V Piešťanoch sa uskutočnil druhý ročník ženského futbalového turnaja tímov slovenských závodov Tesla. Zúčastnilo sa ho päť družstiev, pričom po tuhých, zaujímavých bojoch napokon ostalo prvenstvo doma. Na snímke sú víťazky z piešťanskej Tesly.

SEPTEMBER

Na piešťanskom mestskom národnom výbore sa menili stráže, z funkcie predsedu bol uvoľnený Štefan Kubo a nahradil ho Viliam Herman. Aktu sa okrem okresných funkcionárov zúčastnil aj federálny poslanec Viliam Šalgovič a poslanec SNR, národný umelec Eugen Suchoň.

OKTÓBER

Pri príležitosti Dňa československej armády sa v priestoroch ZDŠ v Drahovciach uskutočnil celookresný branný pretek žiakov a žiačok. Na štart nastúpilo 49 trojčlenných družstiev dievčat a 57 družstiev chlapcov. Vedomostne i fyzicky boli najlepšie pripravení domáci pretekári, pretože obidva putovné poháre zostali v Drahovciach.

AUGUST: Futbalisti TJ Pokrok Ostrov patrili k milým prekvapeniam v okresných súťažiach, kde v posledných dvoch rokoch riadne zamiešali karty. V roku 1972 postúpili do okresného preboru a o rok neskôr už hrali v okresnej lige v zložení: (horný rad zľava) Madunický, Borovský, Strižinec, Onofrej, Mitošinka, Valovič, (v pokľaku) J. Svetlík, Jakubíček, A. Svetlík, Gogoľ, Tkáč, Král.

NOVEMBER

Piešťanská „Kruhovka“ na Floreáte sa opäť stala stredobodom pozornosti, keď do novín napísal František Petrovič. Uviedol niekoľko udalostí z bufetu, kde za stolmi pri sklených stenách sedávali zákazníci na nestabilných stoličkách, z ktorých padali. Niektorí tak nešťastne, že preleteli sklenou stenou a ocitli sa pred bufetom. Novinári nevedeli, čo s tým, tak aspoň vyzvali podnik Reštaurácie Trnava, aby pred steny bufetu zvonka i zvnútra osadili ochranné mriežky.

NOVEMBER: Už len pamätníci môžu rozprávať, ako to bolo na odvodoch. V Piešťanoch trvali odvody brancov niekoľko dní, pred komisiu prichádzali chlapci ročníka 1955. Neboli sami, lebo miestnym zvykom bolo, že spolu s nimi prichádzali aj predsedovia miestnych národných výborov. Na snímke sa k brancom prihovára predseda odvodovej komisie plk. Držík.

DECEMBER

Starosti nielen piešťanským príslušníkom VB na konci roka narobila Piešťanka Anna K., ktorá sa usilovne vyhýbala práci. Na živobytie jej stačilo chodiť kradnúť do samoobslúh. Prefíkaná bola natoľko, že nekradla tovar z regálov, ale rovno odložené nákupné tašky z nestrážených miest pri vchode do obchodu. Najčastejšie navštevovala Potraviny na Námestí duklianskych hrdinov, potom Tuzex, Drogériu, Klenoty a Obuv. Po každej takejto návšteve boli kupujúci o niečo ľahší. Po prstoch sa jej podarilo klepnúť ešte pred Vianocami, no počas niekoľkých mesiacov v roku dokázala nakradnúť okrem potravín široký sortiment tovaru, ktorý sa snažili policajti vrátiť majiteľom. Poškodení si však po svoje veci museli zájsť až do Trnavy.

gak

79 Shares

Najnovšie správy

Pieskoviská v Piešťanoch sa pomaly pripravujú na nájazdy malých návštevníkov. Zašpinenému a vyfúkanému piesku po zime odzvonilo a bol nahradený…
  • 01.03.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je sobota 2. marca. Tento deň je Svetovým dňom modlitieb žien. Meniny má Anežka.
  • 02.03.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 2. marca 2024
Meniny má Anežka, zajtra Bohumil, Bohumila