Výtoky – obnovili studničky a vynovili turistický informačný systém

  • Príroda / Piešťany / Spravodajstvo
  • 16. januára 2021, 00:02

Na turistov v novom roku čakajú aj dve vynovené studničky v oblasti Výtokov v pohorí Považského Inovca, o ktoré sa postarali dobrovoľníci pod vedením Klubu slovenských turistov Tesla Piešťany

Ladislav Beleščák odovzdal projekt do užívania verejnosti. (Autor: archív klubu)

Tí sa nechali inšpirovať sloganom jedného zo zakladateľov organizovanej turistiky na Slovensku: „Čo láska k horám vytvorila, to dobrá vôľa nech zachová“ a v rámci projektu Nadácie Ekopolis „Živé chodníky 2020“, ktorý finančne podporili i oblátky Horalky od Sedity, okrem nich opravili aj niektoré ďalšie objekty a modernizovali informačný systém v tejto oblasti.

Studnička Staroprameň

Studnička Staroprameň s výdatným celoročným stabilným prameňom sa nachádza v lokalite Fojková pri turisticky neznačenej lesnej ceste, vedúcej z Výtokov do sedla na hlavnom hrebeni Považského Inovca. Podľa zaneseného, objaveného a obnoveného nápisu z roku 1950 na kamennej stene oslávila okrúhle sedemdesiatiny od svojho prebudovania do terajšej podoby.

Ďalej okrem vyčistenia od popadaných stromov, náletových drevín, lístia a odpadkov jej obnova spočívala v prehlbovaní vodných prietokov, ich premostení a vyčistení výtoku, no najmä v úprave hlavného dreveného prístrešku i prístupového kamenného schodišťa a nahradenia rozpadnutého posedu novým stolom a lavicami. A tak si teraz peší turisti, cykloturisti, prípadne bežkári môžu pohodlne oddýchnuť posedením pri stole a vypiť si dúšok čerstvej pramenistej vody.

Studnička Výtoky

Studnička Výtoky je prepadovým výtokom z vybudovaného verejného vodného zdroja potoka Striebornica a nachádza sa priamo v centre lokality na Výtokoch. Tu sa dobrovoľníci okrem čistiacich a prehlbovacích prác zamerali na rekonštrukciu prístupovej lávky, ktorá bola už v dezolátnom stave a nahradili ju novou, pevnejšou z opracovaného dreva. Pribudlo tiež bezpečnostné zábradlie a ochranný náter.

Novo aj v rámci projektu značkár KST Michal Fiala vyznačil odbočku k studničke zo zeleno značeného turistického chodníka od smerovníka Výtoky-rekreačné stredisko. Návštevníkom sa tak uľahčí orientácia k vyhľadaniu studničky a bezpečný prístup k vodnému zdroju.

Centrálna mapa s cyklopoludníkom

Na Výtokoch dlhé roky chýbala mapa Považského Inovca s vyznačenými turistickými a cykloturistickými trasami a ďalšími informáciami, no už to tak nie je. Po dohode s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov ju umiestnili v blízkosti miesta možného otáčania sa autobusov a najčastejšieho parkovania návštevníkov Výtokov prichádzajúcich tam automobilmi, ktorí sa vydávajú odtiaľ na prechádzky prírodou, na pešie túry, cyklotúry alebo na rôzne športové či turistické podujatia.

Jej umiestnenie a realizácia bola vykonaná v spolupráci zo Slovenským cykloklubom Piešťany pri žlto značenej cyklotrase 8114 Výtoky, rázcestie – sedlo Gajda, Trhovičná lúka (značenie trasy v rámci projektu obnovil značkár SCK Michal Hlatký) a značenom náučnom chodníku Nitrianska Blatnica – Ducové (značenie mimo projektu obnovil značkár KST Vladimír Chrapčiak) a v blízkosti studničky Výtoky pred ohradou záchytnej vodnej nádrže spoločnosti TAVOS Piešťany.

Toto miesto bude považované za Výtoky-centrum a sú naň naviazané i novo umiestnené smerové značky na stĺpe cyklopoludníka postaveného vedľa stojana s mapou a budú sa naň nabaľovať aj ďalšie aktivity budúcich projektov, ktoré sa pripravujú do tejto oblasti. Miesto je zvolené podľa zvykového práva, a tak veríme, že tým vyhovieme hlavne turistickej verejnosti a podarí sa aspoň sčasti odstrániť parkovanie vozidiel nadivoko vo voľnej prírode.

Infotabuľa Visiace skaly

Informačná tabuľa Visiace skaly bola vytvorená s informáciami a obrázkami fauny a flóry chráneného územia tejto prírodnej pamiatky a pokynmi, ako sa má návštevník tejto pamiatky zaradenej do 4. stupňa ochrany prírody správať. Stojan s tabuľou postavili dobrovoľníci podľa pokynov Správy chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty pri vstupe na toto územie.

Slúži na poskytnutie informácií o chránených druhoch rastlín, ktorými sú najmä poniklec veľkokvetý i drieň obyčajný a zo živočíchov hlavne modlivka zelená. Pri tvorbe týchto informácií významnou mierou pomohla znalkyňa miestnej fauny a flóry Magdaléna Bultmanová.

Nemenej významne poslúžia návštevníkom tohto územia aj informácie o zákazoch činnosti v 4. stupni ochrany prírody, medzi ktoré patria napr. zákaz zberu rastlín a plodov, zákaz vjazdu a státia bicyklom, zákaz táboriť a rozkladať oheň, zákaz voľného púšťania psov a ďalšie dôležité usmernenia. Veríme, že tieto informácie pomôžu návštevníkom spoznať konkrétne chránené druhy, upozornia na zákazy správania sa v chránenom území a podarí sa zachovať tento vzácny útvar ochrany prírody nepoškodený.

Poďakovanie za spoluprácu

V rámci projektu boli tiež vykonané opravy rôznych striešok existujúcich stojanov, tabúľ, názorných rekvizít a ohnísk v uvedenej oblasti, ktoré boli poškodené, a podarilo sa nám ich v rámci časového limitu a finančných možnosti projektu opraviť.

Čo dodať ďalej? Zopár čísiel a poznatkov. Keď Ladislav Beleščák na poslednú chvíľu písal projektový zámer na finančnú podporu projektu, bolo to bez predchádzajúceho predjednania s dotknutými organizáciami a inštitúciami, nečakal, že sa realizačné schvaľovačky budú rodiť tak pomaly a ťažko. COVID-19 zasiahol aj do tejto oblasti, a tak sme projekt ukončili až v dodatočnej lehote. No na druhej strane nečakal taký záujem o pracovné aktivity na projekte, veď sa do nich zapojilo 18 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali spolu 196 brigádnických hodín, za čo im patrí srdečná vďaka.

Spomenieme len najaktívnejších – Laco Blaško, Miro Galčík, Peter Beluský či Peter Sitár, prácu ktorých ocenili aj okoloidúci turisti a prechádzajúci cykloturisti. Jeden dokonca od radosti vytiahol peňaženku a na stôl položil desať eur s poznámkou „…na režijné náklady“. Poďakovanie za spoluprácu patrí aj pracovníkom Odštepnému závodu Lesy SR, š. p., Moravany nad Váhom pod vedením Martina Gazdu, pracovníkovi ŠOP SR z Modry, Dušanovi Markovi, a starostovi obce Moravany nad Váhom, Petrovi Hulmanovi.

Škoda len, že sa nepodarilo zrealizovať záverečné podujatie odovzdania výsledkov projektu starostke obce Hubina pri studničke Staroprameň, ktoré sme pripravovali tak, aby sa ho mohla zúčastniť i turistická verejnosť. Pandemické opatrenia nám to neumožnili, a tak sme sa len pred vianočnými sviatkami, v deň okrúhlych 70. narodenín Ladislava Beleščáka, v úzkom kruhu zišli a slávnostne prestrihli pásku pri studničke s rovnakým rokom vybudovania 1950, v akom sa predseda KST Tesla Piešťany narodil. Projekt predstavilo pred Vianocami aj Rádio Regina.

Odkaz dobrovoľníkov

A na záver odkaz od dobrovoľníkov: „Tešilo nás, že sme sa mohli zúčastniť tohto projektu. Robili sme to pre naše potešenie a spríjemnenie pobytu i zjednodušenie orientácie ľudí v prírode. Veríme, že sme tým prispeli k väčšiemu pohodliu návštevníkov a k zvýšeniu turistického ruchu v tejto oblasti. Ľudia, choďte do prírody, behajte a bicyklujte sa, poznávajte ju a navštevujte športové i turistické podujatia organizované v každom ročnom období. Buďte na čerstvom vzduchu, pite vodu z prameňov a užívajte si blahodarného slnka, lebo to je cesta k zdraviu. Získate kondíciu, vitamín D a imunitu voči chorobám, vrátane nepríjemného covidu. Nezabudnite pritom, že ste v prírode i v lese len na návšteve, preto sa aj k nim správajte ohľaduplne a dodržujte predpísané pravidlá. Potom aj úsilie, ktoré sme všetci vynaložili na realizáciu tohto projektu, bude mať zmysel, pomôže prispieť k vášmu zdraviu a ochráni našu vzácnu prírodu.“

Ladislav Beleščák, predseda KST Tesla Piešťany

0 Shares

Najnovšie správy

Obchodný reťazec Hornbach plánuje postaviť ďalšiu predajňu pre domácich majstrov, záhradkárov a stavebníkov v Trnave. Stáť má v obchodnej zóne…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Kraj / Spravodajstvo
Dnes je nedeľa 16. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom afrického dieťaťa. Meniny má Blanka, Bianka.
  • 16.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
  • 17.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 17. júna 2024
Meniny má Adolf, zajtra Vratislav