Služby mesta Piešťany požadujú na opravu ciest len 143-tisíc eur

Po sérii článkov o plánovaných rozpočtoch mesta Piešťany a jeho dvoch kultúrnych rozpočtových organizácií, mestského kultúrneho strediska, ktoré si pre rok 2021 s naplánovanými financiami výrazne polepšilo, a mestskej knižnice, ktorá si, naopak, musí v tomto roku opasok utiahnuť, sme sa pozreli aj na rozpočet spoločensky najviditeľnejšej mestskej organizácie – Služieb mesta Piešťany.

Vyzerajú cesty takto preto, že kompetentní nevedia, o koľko kilometrov ciest a chodníkov v meste sa vlastne starajú? (Autor: red)

Rozpočet Služieb mesta Piešťany (SMP) pre rok 2021 je naplánovaný v objeme 4 155 136 eur, čo je takmer o 650-tisíc eur viac, ako bol ich vlaňajší rozpočet. Nárast je takmer v celom objeme tvorený zvýšeným príspevkom radnice na činnosť tejto mestskej príspevkovej organizácie. SMP dostanú z verejných peňazí na svoju činnosť celkovo 2 988 116 eur.

Zvyšok rozpočtu podľa schváleného materiálu mestským zastupiteľstvom tvoria vlastné príjmy z hlavnej činnosti v objeme 320 370 eur, príjmy z podnikateľskej činnosti 737 910 eur, príjmy z podnikateľskej činnosti na kapitálové výdavky 8740 eur a prostriedky z predchádzajúcich rokov v objeme 100-tisíc eur.

Ako uvádza SMP vo svojej textovej časti návrhu rozpočtu, v návrhu zohľadňujú vývoj hospodárenia predchádzajúcich rokov, ako aj predpoklad zvýšenia výdavkov v nasledujúcom roku a ich rozpočet je v zmysle zákona zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a sociálne výdavky zhruba šesťdesiatich zamestnancov.

Služby mesta Piešťany zastrešujú v meste odpadové a vodné hospodárstvo – Zberný dvor a Kompostáreň, údržbu verejnej zelene a skleníkové hospodárstvo, čo obsahuje údržbu 112 hektárov zelených verejných plôch a vyhradenej zelene pohrebísk, starostlivosť o približne 11-tisíc stromov, výsadbu, výrub, rezy, frézovanie pňov, údržbu a výsadbu kríkov a líniových živých plotov, kvetinových záhonov, mobilnej zelene a ich chemickú ochranu. SMP tiež zabezpečuje pestovanie letničiek, dvojročiek, trvaliek, okresných drevín a črepníkového materiálu, ale aj údržbu niektorých objektov ako Kolonádový most, detské ihriská a pieskoviská, strojov, techniky, náradia, dopravných prostriedkov. Na túto oblasť plánujú utratiť v roku 2021 zo svojho rozpočtu 1 035 720 eur.

SMP sa však starajú aj o správu a údržbu mestských komunikácií. Do toho spadá údržba a oprava ciest, chodníkov, lávok a mostíkov, kanalizačných vpustí, žľabov, údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia, svetelnej signalizácie a zvodidiel. Na tieto práce si však v rozpočte vyčlenili len 143 620 eur. A ako štandardne každý rok i v tomto roku návrh rozpočtu tejto oblasti kompetencií SMP neobsahuje kvantifikáciu napríklad v podobe počtu kilometrov chodníkov či ciest, o ktoré sa v meste vlastne starajú. To v prípade, ak majú spočítané strome v meste, pôsobí dosť paradoxne.

V tom je zrejme aj možné hľadať dôvody technického stavu mestských komunikácií, keďže podľa predloženého materiálu nik netuší, aký dĺžkový či plošný objem ciest a chodníkov má organizácia vôbec na starosti.

Vlastné tržby z podnikateľskej činnosti si SMP pre rok 2021 naplánovali na objem 746 650 eur. Tvoria ich príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov (65-tisíc), tržby z parkovného na parkovisku Nálepkova (360-tisíc), tržby z predaja parkovacích kariet (65-tisíc), tržby za trhoviská (20-tisíc), tržby z prevádzkovania WC (800), tržby z poskytovaných služieb ako zametanie, kosenie, orezávky (8000), tržby z predaja tovaru a pietneho materiálu v kvetinovej predajni (137-tisíc), tržby z predaja vlastných výrobkov v skleníkovom hospodárstve (10 200), tržby z cintorínskych a pohrebných služieb (59-tisíc) a ostatné príjmy z poistného plnenia, pokút a iných plnení (4150 eur).

Rozpočet SMP v stanovenej forme odobril mestský kontrolór a po obsahovej stránke aj poslanci. Otázka tak ako každý rok ostáva len v oblasti údržby mestských komunikácií. Ako vlastne stanovujú objem nakupovaného posypového materiálu pre zimnú údržbu či objem financií pre bežnú údržbu komunikácií, keď ani nevedia zadefinovať, o koľko kilometrov chodníkov či ciest sa starajú.

11 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 2. marca. Tento deň je Svetovým dňom modlitieb žien. Meniny má Anežka.
  • 02.03.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Pieskoviská v Piešťanoch sa pomaly pripravujú na nájazdy malých návštevníkov. Zašpinenému a vyfúkanému piesku po zime odzvonilo a bol nahradený…
  • 01.03.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
sobota, 2. marca 2024
Meniny má Anežka, zajtra Bohumil, Bohumila