Rozpočet mesta na rok 2021: Sanácia podmytého Kolonádového mosta i výstavba atletickej dráhy

Na poslednom minuloročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 10. decembra bol schválený návrh rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021, v ktorom sú naplánované aj investičné akcie. Do rozpočtu sa dostalo niekoľko realizácií a tiež príprava projektov pre budúce investičné zámery.

Atletickú dráhu na futbalovom štadióne zrekonštruujú za viac ako 780-tisíc eur. (Autor: red)

„Napriek tomu, že žijeme v období epidémie, je tento rozpočet zostavený efektívne. Je v ňom priestor na rozvoj a vzhľadom na to, že neberieme úver, snažíme sa byť konzervatívni a nechceme riskovať, veľmi efektívne využívame finančné zdroje, aby sme realizovali čo najviac rozvojových projektov,“ uviedol primátor Peter Jančovič.

Mesto Piešťany bude v roku 2021 hospodáriť s príjmovou časťou vo výške 31 946 792 eur a s výdavkami 30 907 410 eur.

Vybrané investície

Kolonádový most – rekonštrukčné práce v exteriérových častiach mosta sú už ukončené. V roku 2021 budú pokračovať práce v interiérových častiach mosta. Dokončí sa zariadenie a vybavenie interiérov – pitného pavilónu, informačného centra, virtuálnej galérie a virtuálnej prehliadky. Bude sa tiež pracovať na sanácii pilierov mosta, ktoré sú podľa odborníkov podmyté. Investícia je vo výške 797-tisíc eur.

Lávka pre peších a cyklistov pri Krajinskom moste – dokončenie opravy lávky vo výške 200-tisíc eur je naplánované na koniec marca 2021.

Zbúranie chátrajúceho objektu školy a revitalizácia priestoru na sídlisku Adama Trajana – ide o zatraktívnenie priestoru zbúraním objektu bývalej školy s následnou rekultiváciou vzniknutej plochy v predpokladanej výške 170-tisíc eur.

Štúrova ulica – čaká ju kompletná rekonštrukcia vo výške 393 600 eur. Ulica, ktorá patrí medzi najhoršie v meste, bude mať nový asfaltový povrch a cyklochodníky.

Verejné osvetlenie – plánuje sa realizovať rekonštrukcia vybraných častí osvetlenia v meste a výstavba nového osvetlenia vo výške 120-tisíc eur. Pôjde o rekonštrukciu v častiach, ktoré majú najväčšie problémy s technickým stavom verejného osvetlenia.

Revitalizácia toku Dubová – investícia vo výške 287-tisíc eur, v ktorej ide o zatraktívnenie priestoru okolo potoku Dubová v úseku od OD Prior po sídlisko na Vodárenskej ulici.

Prednádražie, sadové úpravy – vo vnútroblokoch sídliska sa bude realizovať revitalizácia priestorov. Súčasťou úprav bude výrub a výsadba nových stromov, tiež osadenie lavičiek.

Detské ihrisko Inčučuna – rekonštrukcia ihriska, na ktorom pribudnú nové hracie prvky, lavičky, zeleň a oplotenie v sume 115-tisíc eur. V priestore bývalého ihriska vznikne nové detské ihrisko.

Základná škola F. E. Scherera – pokračovať bude postupná rekonštrukcia, výmena okien na celej škole. Investícia je vo výške 186-tisíc eur. Pritom v rokoch 2019 a 2020 boli na tejto škole realizované veľké investičné akcie, ktoré majú za účel ju zmodernizovať.

Základné školy Holubyho a Mojmírova – na oboch školách sa vytvoria odborné učebne v hodnote asi 300-tisíc eur.

Atletická dráha – rekonštrukciou dráhy na futbalovom štadióne vznikne nový 400 metrov dlhý atletický ovál so šiestimi dráhami na ovále a ôsmimi dráhami na rovinke pred tribúnou. Súčasťou areálu budú aj atletické sektory. Súčasný škvarový povrch nahradí tartan, ktorý spĺňa kritériá Medzinárodnej atletickej federácie. Na celkovej sume 777-tisíc eur sa mesto bude spolupodieľať financiami vo výške 514-tisíc eur.

Plánuje sa vybudovanie vjazdu do Zberného dvora vo výške 89-tisíc eur, chodníkov na cintorínoch na Bratislavskej a Žilinskej ceste, ktoré sú v zlom technickom stave, vo výške 134-tisíc eur, a priechodov pre chodcov na sídlisku Adama Trajana. Medzi plánované investičné akcie sa dostala aj rekonštrukcia zdevastovaných spomaľovačov na Nitrianskej ulici alebo novej autobusovej zastávky v Kocuriciach, všetko v hodnote 70-tisíc eur. V roku 2021 sa tiež plánuje diagnostikovať stav všetkých mostných telies na území mesta. Údaje budú podkladom pre plánovanie opravy alebo rekonštrukcie.

Projektové dokumentácie

Súčasťou rozpočtu je príprava projektov pre nové investičné akcie:

Priestor pred OD Kocka – spracovanie projektovej dokumentácie v súvislosti s revitalizáciou priestoru trhoviska a výstavbou nového cyklochodníka v hodnote 8000 eur.

Priestor pred Kolonádovým mostom – projekt pre ucelenie priestoru predpolia kaplnky a mosta v nadväznosti na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky.

Mestský park – centrálna lúka – projekt na obnovu časti parku, ktorý zahŕňa revitalizáciu zelene, osadenie nového mobiliáru, pitnej fontánky, rekonštrukciu chodníkov, nové výsadby a výstavbu bludiska.

Vodozádržné opatrenia na sídlisku Juh – cieľom projektu je vytvorenie parku s vysokou estetickou hodnotou so zameraním na zadržiavanie a opätovné využívanie zrážkovej vody. Súčasťou projektu sú aj plochy pre oddychové a športové aktivity alebo detské vodné ihrisko. Suma 304-tisíc eur bude financovaná z finančných prostriedkov Európskej únie, o ktorú sa bude radnica uchádzať.

Revitalizácia toku Dubová – projekt pokračuje v zatraktívnení priestoru pri potoku v úseku od Vodárenskej ulice po Orviskú cestu.

Opravy ciest – projekt na opravu Kukorelliho ulice pri Dubovej a časti Vrbovskej cesty – 30-tisíc eur.

Polopodzemné kontajnery – spracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu polopodzemných kontajnerov pre zber zmesového komunálneho odpadu a triedeného zberu odpadu vo vybraných lokalitách v meste.

Cyklochodníky – projektové dokumentácie pre realizáciu nového úseku od Krajinského mosta po kúpele a na ulici Pod Párovcami v úseku od Kuzmányho po bývalé zberné stredisko. Projekty budú ako podklad pre žiadosť o grant z EÚ.

Plavecké centrum – realizácia projektu na výstavbu plavárne v hodnote 187 400 eur.

Skatepark – projekt na vybudovanie nového skateparku v Piešťanoch.

237 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 2. marca. Tento deň je Svetovým dňom modlitieb žien. Meniny má Anežka.
  • 02.03.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 5. marca 2024
Meniny má Fridrich, zajtra Radoslav, Radoslava