Ministerka spravodlivosti predstavila novú súdnu mapu, piešťanský okresný súd v nej nenájdete

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková verejne predstavila veľký reformný zámer novej súdnej mapy. Primárnym cieľom reformy je podľa nej špecializácia sudcov a zlepšenie kvality rozhodnutí. Z dlhodobejšieho hľadiska má mať však nová reorganizácia dopad aj na rýchlejšie a predvídateľnejšie rozhodnutia súdov. V neposlednom rade sa podľa ministerky zníži riziko existencie a pretrvania korupčných väzieb v súdnictve. Okresný súd v Piešťanoch však v predstavenej mape nefiguruje.

Súdna mapa, podľa ktorej samostatný súd v Piešťanoch zanikne. (Autor: MS SR)

„Súdna mapa je dôležitá preto, aby sme mali kvalitnejšiu justíciu. To znamená, aby sme mohli očakávať, že rozhodnutia dostaneme rýchlejšie a istým spôsobom aj kvalitnejšie, pretože ak sa sudca bude venovať jednej téme, ktorá je pre neho hlavná, možno očakávať, že bude vedieť rýchlejšie o spore rozhodnúť a aj jednoduchšie bude vedieť vysvetliť, prečo rozhodol tak, ako rozhodol. Aj pre ľudí bude potom skôr dôveryhodnejšie, že rozhodnutie súdu je spravodlivé, pretože mu budú rozumieť. A to je vlastne to najdôležitejšie. Faktom je, že bonusom súdnej mapy je i to, že zväčšením súdnych obvodov sa pretrhávajú korupčné väzby. Som presvedčená, že pri viacerých sudcoch, ktorí zrazu prichádzajú do úvahy, že by o veci rozhodovali, bude skutočne zložitejšie pre ľudí, ktorí majú zlý úmysel a chcú ovplyvňovať výsledok konania na súdoch, mať k všetkým z nich vychodené chodníčky. Zväčšenie možného počtu sudcov, ktorí o veciach budú rozhodovať, je tak už samo o sebe protikorupčným nástrojom. Toto platí pre prvý stupeň súdov i pre odvolacie súdy, aj pre otázku vytvorenia nového správneho súdnictva,“ uviedla pri predstavení novej súdnej mapy ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Špecializácia sudcov a sudkýň je jedným zo základných cieľov reformy. Špecializácia sudcov sa predpokladá pre trestnú, civilnú, rodinnú a obchodnú agendu na všeobecných súdoch a pre správnu agendu v samostatnom správnom súdnictve.

Podľa Kolíkovej súčasná sieť 54 okresných súdov neumožňuje splniť podmienku, aby boli na súde vyťažení traja špecializovaní sudcovia, ktorá je nevyhnutná na fungovanie náhodného prideľovania spisov. Na malých súdoch sa podľa ministerky sudca musí venovať viacerým oblastiam, čo ho môže dostať aj do znevýhodneného postavenia voči úzko špecializovaným advokátom a účastníkom konania. Obdobne to platí pre vyťaženosť senátov ôsmich krajských súdov. Nová súdna mapa má zohľadňovať aj dlhodobý trend poklesu vecí prichádzajúcich na súdy.

Nové súdne obvody sú podľa Kolíkovej navrhované aj na základe prirodzených spádových a kultúrnych regiónov a identít.

Budova piešťanského okresného súdu sa stane nanajvýš detašovaným pracoviskom Obvodného súdu v Novom Meste nad Váhom.

Od novej súdnej mapy si ministerka sľubuje:

– primeraná dostupnosť – Nová súdna mapa prihliada aj na primeranú fyzickú dostupnosť súdu pre chudobnejšie skupiny obyvateľstva.

– rýchlejšie konania – Špecializácia sudcov umožní rýchlejšie skončenie zložitejších vecí.

– kvalita rozhodnutí – S rýchlosťou súvisí vyššia kvalita rozhodnutí na základe špecializácie sudcov a zamestnancov a ich cieleného vzdelávania.

– transparentnosť – Na súdoch budú pôsobiť štyri skupiny rovnomerne zaťažených sudcov (trestných, civilných, obchodných a rodinných). Osobitná bude sústava správneho súdnictva.

– efektívnosť – Špecializovaní sudcovia na menšom počte súdov vo svojich agendách zabezpečia efektívne vybavenie vecí. Nová súdna mapa umožní aj naozaj náhodné prideľovanie prípadov.

Mapu všeobecných súdov navrhuje rozdeliť do tridsiatich obvodov prvostupňových súdov (vrátane dvoch mestských súdov v Bratislave a v Košiciach) a troch obvodov odvolacích súdov. Sídla všeobecných odvolacích súdov by sa mali zriadiť v sídlach doterajších krajských súdov: v Prešove pre Východoslovenský obvod, v Banskej Bystrici pre Stredoslovenský obvod a v Trnave pre Západoslovenský obvod.

Komplexnú obchodnú agendu navrhuje riešiť kauzálnou príslušnosťou na troch všeobecných prvostupňových súdoch v sídlach odvolacích súdov: v Prešove, v Banskej Bystrici a v Trnave. Pre časť obchodnej agendy (spory) navrhuje ministerka zriadiť aj štvrtý obvod na území Mestského súdu Bratislava. Kolíková navrhuje jeden obchodný register na Slovensku – v Žiline.

Vzhľadom na využite personálnych a materiálnych kapacít zrušených krajských súdov navrhovanými sídlami prvostupňových správnych súdov sú Nitra, Žilina a Košice. V Bratislave navrhuje zriadiť sídlo Najvyššieho správneho súdu SR s jedným obvodom pre celé Slovensko.

Najvyšší súd SR, Ústavný súd SR a Špecializovaný trestný súd zostanú nezmenené, s obvodom pre celé Slovensko. Ich sídlami sú Bratislava pre Najvyšší súd SR, Košice pre Ústavný súd SR a Pezinok pre Špecializovaný trestný súd.

Realizácia novej súdnej mapy sa uskutoční v dvoch fázach: I. vytvorenie legislatívneho rámca (2021), II. implementácia (od 2022, okrem Najvyššieho správneho súdu, kde sa implementácia začne v 2021).

V prípade naplnenia zámeru ministerky spravodlivosti sa nová súdna mapa dotkne piešťanského regiónu spôsobom, že okresný súd v kúpeľnom meste zanikne a stane sa z neho nanajvýš detašované pracovisko Obvodného súdu v Novom Meste nad Váhom. Z takejto zmeny územnej pôsobnosti súdov sa dá predpokladať i ukončenie činnosti piešťanskej okresnej prokuratúry a jej organizačná zmena či už presunutím, alebo zmenou územných kompetencií.

54 Shares

Najnovšie správy

Chrumkavé - a predsa šťavnaté - také sú tvarohové fánky. Vyskúšajte si ich zhotoviť.
  • 16.01.2021, 08:00
  • Piešťanský týždeň / Recepty / Nezaradené / Región
Polícia za minulý rok evidovala na Slovensku 3,3 milióna motorových vozidiel, za desať rokov tak ich počet narástol o 43…
  • 16.01.2021, 13:18
  • Piešťanský týždeň / Nezaradené / Spravodajstvo
sobota, 16. januára 2021
Meniny má Kristína, zajtra Nataša