Riaditeľ MsKS Peter Sedláčik: Doteraz v Piešťanoch žiadna kultúra nebola!

Čo je nové s požadovaným 901-tisícovým rozpočtom pre rok 2021 po prvom kole jeho schvaľovania v mestských komisiách? V predchádzajúcom vydaní Piešťanského týždňa sme zverejnili článok, v ktorom sme uviedli, že nový riaditeľ Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Piešťanoch Peter Sedláčik chce na kultúru v meste utratiť takmer dvojnásobok financií oproti tomu, ako to bolo doposiaľ.


Riaditeľ MsKS Peter Sedláčik si pri obhajobe rozpočtu pre rok 2021 musel vypočuť poriadnu dávku kritiky. (Autor: pror)

V uplynulom týždni k rozpočtu MsKS zasadla komisia pre školstvo, mládež a kultúru a tá Petrovi Sedláčikovi znížila mestskú dotáciu z požadovaných 430-tisíc na 390-tisíc eur. Zvyšok toho, čo chce v budúcom roku na kultúru utratiť, si tak musí zarobiť.

Pri pohľade do návrhu rozpočtu zverejneného na webovej stránke mesta a nazretí do jednotlivých kalkulácií podujatí, ktoré chce Sedláčik organizovať, sa vynára otázka, ako chce financie do svojho naplánovaného rozpočtu mimo mestskej dotácie získať.

Napríklad v prírodnom kine chce v budúcom roku zorganizovať sedem „živých“ koncertov kapiel. K organizácii týchto podujatí uvádza kalkulácie nákladov, ale i zisku, v jeho prípade najmä straty. Kapacita hľadiska letného kina je približne 480 divákov a Sedláčik v ňom plánuje usporiadať aj nasledovné podujatia:

Vystúpenie Talent Transport

údaje Sedláčik:

náklady na ozvučenie – 800 eur

náklady na koncert – 1200 eur

náklady spojené s propagáciou – 120 eur

výnosy zo vstupného – 2000 eur

kalkulácia Piešťanský týždeň:

cena lístka vychádzajúca na kapacitu hľadiska – asi 4 eurá

strata – 120 eur

Vystúpenie Bulp

údaje Sedláčik:

náklady na ozvučenie – 500 eur

náklady na koncert – 600 eur

náklady spojené s propagáciou – 120 eur

výnosy zo vstupného – 1000 eur

kalkulácia Piešťanský týždeň:

cena lístka vychádzajúca na kapacitu hľadiska – asi 2 eurá

strata – 220 eur

Vystúpenie Fallgrapp

údaje Sedláčik:

náklady na ozvučenie – 800 eur

náklady na koncert – 1500 eur

náklady spojené s propagáciou – 120 eur

výnosy zo vstupného – 1500 eur

kalkulácia Piešťanský týždeň:

cena lístka vychádzajúca na kapacitu hľadiska – asi 3 eurá

strata – 920 eur

Vystúpenie Gonsofus / Hallogenerator

údaje Sedláčik:

náklady na ozvučenie – 800 eur

náklady na koncert – 1000 eur

náklady spojené s propagáciou – 120 eur

výnosy zo vstupného – 1600 eur

Kalkulácia Piešťanský týždeň:

cena lístka vychádzajúca na kapacitu hľadiska – asi 3 eurá

strata – 320 eur

So stratou takmer každé Sedláčikové komerčné podujatie

S podobnými stratami pri organizovaní koncertov počíta Sedláčik i pri ďalších troch koncertoch, ktoré chce v prírodnom kine usporiadať.

Aj pri trojdňovom Lidožure, ktorý v minulosti organizoval ako privátna osoba na Vážskom ostrove, pri navrhovanom rozpočte za jeho organizáciu v prírodnom kine 17 890 eur predpokladá stratu v pokladnici MsKS na úrovni 4890 eur.

Pri prevádzkovaní Malej scény MsKS na Ulici A. Dubčeka Sedláčik v roku 2021 v rozpočte zamýšľa hospodáriť so stratou 10-tisíc eur.

Jediné verejné podujatie v budúcom roku podľa zverejneného dokumentu, kde Sedláčik počíta so ziskom, je pri organizovaní uzavretia letnej sezóny – Historické dni v parku (4.-5. septembra 2021). Na akcii s vystúpeniami a workshopmi historického šermu, ľukostreľby, sokoliarov, historického tanca, turnaja rytierov na koňoch by pri nákladoch 10-tisíc eur chcel dosiahnuť zisk 2900 eur.

Sedláčik sa v reakcii na článok uverejnený v predchádzajúcom vydaní Piešťanského týždňa e-mailom ohradil, že nie je pravda, že Socha piešťanských parkov nie je v budúcom roku pre neho priorita.

Nuž, podľa toho, čo v návrhu rozpočtu uvádza, že rozpočet tejto 60-ročnej piešťanskej umeleckej tradície naplánoval financovať, ako píše vo zverejnenom dokumente, najmä z mimorozpočtových financií mesta, teda z grantov, o ktoré sa chce v budúcom roku uchádzať, sa dá o tejto jeho priorite pochybovať. Nakoľko podľa našich informácií financovanie Sochy piešťanských parkov z grantov mimo rozpočtu mesta nemá ani len v rovine prísľubu.

V tomto svetle za zvýraznenie stojí i fakt, že v tomto roku z grantov mimo mestského rozpočtu Sedláčik do Piešťan nepritiahol ani jediné euro.

Na záver už len pripomenutie slov riaditeľa MsKS Petra Sedláčika pri jeho prvom verejnom vystúpení pred mestským zastupiteľstvom v úvode tohto roka, kde sa nechal počuť, že do jeho príchodu v Piešťanoch žiadna kultúra nebola.

Polovicu rozpočtu si môže MsKS zarobiť

Na doplnenie ešte uvedieme zákonné rozpočtové pravidlá piešťanskej mestskej kultúrnej ustanovizne, podľa ktorých musí fungovať:

MsKS je príspevková organizácia mesta a je napojená na rozpočet mesta. Jej financovanie zo zákona musí byť minimálne na úrovni 50 percent jej celoročného rozpočtu hradené z verejných prostriedkov. Zvyšnú polovicu si zo zákona môže táto rozpočtová organizácia na seba zarobiť vlastnou komerčnou činnosťou. To znamená, že ak sa s návrhom komisie pre školstvo, mládež a kultúru stotožní aj mestská rada a mestské zastupiteľstvo a Sedláčik na fungovanie MsKS dostane z verejných prostriedkov 390-tisíc eur, výsledný stav plánovaného rozpočtu pre rok 2021 môže byť maximálne na úrovni 780-tisíc.

Kde však chce Sedláčik zvyšnú polovicu rozpočtu MsKS k mestskej dotácii zobrať, keď v údajoch o organizovaní podujatí vo svojom vlastnom návrhu rozpočtu uvádza len samé straty, vyvoláva otázniky.

62 Shares

Najnovšie správy

Spoločnosť Apple a Google zverejnili detailné dáta, ktoré odhalili dopad lockdownu na pohyb populácie po novom roku. Mobilita Slovákov sa…
  • 16.01.2021, 00:01
  • Spravodajstvo
Chrumkavé - a predsa šťavnaté - také sú tvarohové fánky. Vyskúšajte si ich zhotoviť.
  • 16.01.2021, 08:00
  • Piešťanský týždeň / Recepty / Nezaradené / Región
sobota, 16. januára 2021
Meniny má Kristína, zajtra Nataša