Peter Sedláčik – riaditeľ kultúry v Piešťanoch s prívlastkom riaditeľ za milión eur

I tak by sa dal charakterizovať „ambiciózny“ návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch na rok 2021 vytvorený jeho novým riaditeľom Petrom Sedláčikom, ktorý by chcel v budúcom roku na kultúru v kúpeľnom meste minúť takmer milión eur. A to aj napriek obrovskému deficitu financií mesta potrebných na opravu ciest, výstavbu detských ihrísk a ďalšie verejnoprospešné investície, ako je napríklad plaváreň.

Peter Sedláčik sa pri vystúpeniach pred mestskými poslancami zatiaľ prezentoval len svojou hašterivou povahou. (Autor: (pror)/(am)/(vd))

V piatok minulý týždeň zverejnilo mesto na svojej webovej stránke navrhované rozpočty svojich rozpočtových organizácií. A kým u Služieb mesta Piešťany či mestskej knižnice sa s rozpočtami na rok 2021 oproti minulým rokom nič dramatické nedeje, mestské kultúrne stredisko (MsKS) je pravým opakom.

Až do očí bijúci je nárast navrhovaného rozpočtu u zariadenia starajúceho sa o kultúru v meste, do ktorého kompetencií prináleží i starostlivosť o objekty, za ktoré zodpovedá. Nimi sú objekt Malej scény na Ulici A. Dubčeka, Hudobný pavilón v mestskom parku, takzvaná mušľa, galéria Stará lekáreň na pešej zóne, ale i galéria a kino Fontána s priľahlým prírodným kinom.

Podľa zverejneného návrhu rozpočtu a ekonomicky vyhodnotených predchádzajúcich rokov MsKS potrebovalo v tomto roku na svoj chod 401 959 eur, v roku 2019, ktorý nebol postihnutý koronakrízou, 568 785 eur, ale na rok 2021 riaditeľ Peter Sedláčik požaduje rozpočet v objeme 901 265 eur.

Príjmy imaginárne, platy dvojnásobné

Pozreli sme sa teda na jednotlivé položky v návrhu rozpočtu piešťanskej kultúrnej ustanovizne podrobnejšie. Zaujímalo nás, čo sa v ekonomickom chode z pohľadu jej nového riaditeľa zásadné zmenilo, že potrebuje takmer dvojnásobok financií na jej chod.

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb chce získať do rozpočtu MsKS 336 500 eur, pričom v tomto roku zvládol na komerčnej činnosti do kasy priniesť len 60 500 eur. Čísla z predchádzajúcich rokov nepostihnutých koronakrízou poukazujú na skutočnosť, že si MsKS takto dokázalo zarobiť ani nie polovicu z toho, čo si trúfa zarobiť na komerčnej činnosti Sedláčik. Avšak v ambicióznom pláne 5,5-násobne viac naplniť kasu MsKS oproti tomuto roku by asi nebolo dobré nového riaditeľa brzdiť, má to však veľký háčik. Na týchto zatiaľ len virtuálnych peniazoch vo veľkej miere založil hospodárenie organizácie v roku 2021.

Pozrime sa teda na ďalšie položky navrhovaného rozpočtu podrobnejšie. Okrem peňazí, čo chce Sedláčik zarobiť, požaduje od daňových poplatníkov z mestského rozpočtu 430-tisíc eur. Ak nebudeme porovnávať „koronarok“ 2020, v ktorom mu stačilo 260-tisíc eur, požiadavky na peniaze daňových poplatníkov pre MsKS boli v predchádzajúcich rokoch o 120-tisíc ročne nižšie, ako Sedláčik požaduje na rok 2021.

Tradičné podujatie Socha piešťanských parkov riaditeľ odsunul do zabudnutia.

Ale poďme ďalej. Riaditeľ sa pri nástupe do funkcie verejne dušoval, že na kultúru v kúpeľnom meste dokáže získavať prostriedky z grantov mimo peňazí piešťanských daňových poplatníkov. A skutočnosť? Podľa materiálu, ktorý do zastupiteľstva predkladá na schválenie, v roku 2020 z grantov a dotácií na kultúru mimo rozpočtu mesta získal pre MsKS čistú nulu. Na rok 2021 si naplánoval, že zoženie z grantov a dotácií 36-tisíc eur.

V čom je však Sedláčik nespochybniteľný, sú položky z rozpočtu určené na mzdy a odmeny pre zamestnancov MsKS. Tohtoročných 143 867 eur má v roku 2021 narásť o viac ako 100-tisíc na sumu 244 634 eur.

V dôvodovej správe k návrhu rozpočtu Sedláčik uvádza, že k 1. novembru 2020 MsKS eviduje 15 kmeňových zamestnancov. To znamená, že vďaka požadovanej sume na mzdy si od upratovačky až po riaditeľa každý zamestnanec v budúcom roku v priemere vylepší svoju ročnú mzdu o 6717 eur. To je priemerný nárast hrubej mzdy 560 eur za mesiac u každého z 15 kmeňových zamestnancov. Zdá sa tak, že práca v MsKS sa stane jedným z finančne najatraktívnejších zamestnaní v piešťanskom regióne.

Rozpočet takmer za milión

Ďalšia položka navrhovaného rozpočtu, ktorá udrie do očí, kde sú utopené ďalšie státisíce eur, nesie názov „Všeobecné služby“. Kým v minulých rokoch na tejto bližšie nešpecifikovanej účtovnej položke figurovalo pár desiatok tisíc (v roku 2020 – 24 168 eur), pre rok 2021 Sedláčik požaduje vyčleniť z verejných peňazí na túto nijako účelom spotreby bližšie neurčenú položku desaťnásobne viac – až 222 870 eur.

I ďalšie položky navrhovaného rozpočtu narastajú o tisícky či desiatky tisíc eur, až sa dostaneme na záver rozpočtovej kapitoly s názvom „Súčet za kategóriu prevádzkové výdavky“, kde figuruje 547 757 eur.

Celková suma, s ktorou by chcel Sedláčik v budúcom roku v MsKS hospodáriť, sa tak na poslednom riadku naplánovaného rozpočtu vyšplhá na takmer jeden milión eur.

V prílohe návrhu Sedláčik uvádza, čo by za tie peniaze v rozpočte mestskej organizácie, ktorú riadi, chcel realizovať. Ide o bábkové či činoherné divadlo, ale i promenádne koncerty na scénach, ktoré spravuje. V zimných mesiacoch na uzavretých, ako je Malá scéna na Ulici A. Dubčeka či Kultúrno-spoločenské centrum Fontána na okraji mestského parku. V lete by to mali byť najmä promenádne koncerty v Hudobnom pavilóne či v prírodnom kine bez špecifikácie umeleckých formácií, ktoré by mali vystúpiť v plánovanom objeme financií za 63 300 eur.

Privátne ambície za mestské peniaze

Podujatie s najviac otáznikmi, ktoré sa chystá Sedláčik za mestské peniaze v budúcom roku organizovať, je festival elektronickej a alternatívnej hudby Lidožúr. Ide o podujatie, ktoré v minulosti bolo počas svojho trvania určené hlavne pre poslucháča menšinového hudobného žánru a prebiehalo pred niekoľkými rokmi na Lide. Táto akcia si hlbšiu tradíciu neudržala a jeho privátni usporiadatelia projekt bez udania dôvodu podľa dostupných informácií v roku 2016 ukončili.

Medzi usporiadateľov tohto festivalu alternatívnej hudby, ktorý sa do povedomia obyvateľov mesta nijako masovejšie nezapísal, však patril aj súčasný riaditeľ MsKS Sedláčik. No a ten potom, ako sa dostal k verejným prostriedkom daňových poplatníkov, našiel spôsob, ako pôvodne súkromný projekt zmeniť na mestský a z rozpočtu MsKS naň vyčlenil pre rok 2021 až 17 890 eur.

Mesto plné seniorov s počtom nad rámec celoslovenského priemeru a mimo obdobia koronakrízy preplnené kúpeľnými hosťami v podobnom veku ako piešťanskí seniori sa tak bude musieť prispôsobiť hudobnému vkusu Sedláčika a jeho nenaplneným festivalovým ambíciám. V nasledujúcej letnej sezóne si v prírodnom kine pre nich pripravil okrem trojdňového Lidožúru s produkciou okrajových hudobných štýlov až sedem ďalších koncertov alternatívnej elektronickej hudby štýlov, ako napríklad organická elektronika, downtempo, trip hop alternatívny pop, ale aj alternatívnej rockovej slovenskej hudobnej scény.

A keďže prírodné kino je akusticky orientované do obytnej zóny na okraji parku, leto si tak zrejme v najpokojnejšej obytnej zóne v meste jej obyvatelia užijú podľa hudobného vkusu riaditeľa MsKS.

Atrakcia zo stredovekých hradov sa už druhýkrát uskutoční v mestskom parku.

Namiesto sôch šermiarske súboje

Sedláčik však do mesta, charakterizovaného naprieč svojou krátkou a hlavne modernistickou históriou medzi umelcami prívlastkom ako avantgardné Piešťany, pritiahne opäť už druhýkrát podujatie charakteristické hlavne pre stredoveké hrady, zámky či mestá so stredovekou históriou, kde súboje rytierov, šermiarov a vystúpenia sokoliarov sú prirodzeným turistickým lákadlom.

Či je práve toto „lákadlo“, ktorým majú byť Piešťany medzi návštevníkmi mesta v povedomí, nejdeme hodnotiť. Ale zavádzať stredoveké tradície z hľadiska histórie v mladom meste, ako sú Piešťany, je niečo také neprirodzené, ako by bola napríklad „prirodzená“ prezentácia parných rušňov na Čachtickom hrade.

Fakt podľa Sedláčikovho návrhu je však i ten, že kým na rytierske súboje, pre mladé mesto neprirodzenú atrakciu, ide minúť 10-tisíc eur, na tradičné podujatie späté desiatky rokov s Piešťanmi s názvom Socha piešťanských parkov v rozpočte mestskej organizácie, ktorú riadi, nevyčlenil ani jediné euro.

Rozpočet MsKS na rok 2021 je tak v závere možné charakterizovať na strane príjmov ako vysoko imaginárny (okrem príjmov od daňových poplatníkov), ústup od pre Piešťany charakteristickej umeleckej avantgardy k stredovekým rytierom a zároveň zavádzanie hudobnej produkcie zrejme blízkej vkusu Petra Sedláčika, s ktorou v privátnom sektore do sveta kultúry žiadnu dieru neurobil.

0 Shares

Najnovšie správy

Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je štvrtok 20. júna. Tento deň je Svetovým dňom utečencov. V Dubovanoch sa v roku 1937 narodil výtvarník a…
  • 20.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
  • 17.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 18. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom piknikov. Meniny má Vratislav.
  • 18.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 20. júna 2024
Meniny má Valéria, zajtra Alojz