Pred tristo rokmi daroval Karol IV. Jánovi Leopoldovi Erdődymu aj Piešťany

  • Piešťanský týždeň / Nezaradené / História / Piešťany / Spravodajstvo
  • 7. novembra 2020, 09:00

Viete o tom, že pred tristo rokmi – v roku 1720 daroval panovník Karol VI. panstvo Hlohovec a s ním i Piešťany Jánovi Leopoldovi Erdődymu?


Pohľad na kanalizáciu v profile výkopu na Beethovenovej ulici neďaleko bývalého riaditeľstva kúpeľov. (Autor: BMIW.)

Erdődyovcom patrilo mestečko Piešťany až do roku 1848 a kúpele až do roku 1940.Začiatkom 19. storočia (okolo roku 1820-1822) dal Jozef Erdődy vybudovať v klasicistickom štýle prvé murované kúpeľné budovy, ktoré boli dobudovávané a prestavované v priebehu celého 19. storočia. Gróf Erdődy založil aj kúpeľný park.

Okrem parku sú tu aj iné pozostatky histórie – už skrytej v podzemí…

Na Beethovenovej ulici neďaleko bočného traktu Kurhotela, teda bývalého riaditeľstva kúpeľov piešťanskí historoci objavili v hĺbke 110 – 150 cm fragmenty ľudských kostí. Mohlo ísť o fragmenty zo zničených hrobov, dnes už neexistujúceho cintorína. Ten sa rozprestieral okolo dnes tiež už neexistujúcej Kaplnky sv. Jána Nepomuckého. Nachádzala sa neďaleko Park Bodegy.

Výkopom ryhy pre vodovodné potrubie tu porušili aj staršiu kanalizáciu, ktorá viedla prirodzeným spádom juhovýchodne od budovy bývalého riaditeľstva smerom k hotelu Eden, kde ústila do Váhu. Zistili sme, že steny, dno a klenba kanalizácie sú vybudované z tehál. Niektoré z nich mali označenie CFE = Comes (čiže gróf) František Erdödy. Ten bol majiteľom piešťanských kúpeľov v rokoch 1856 – 1906. Dno kanalizácie sa nachádzalo až v hĺbke 315 centimetrov od povrchu terénu a tvorili ho voľne položené tehly aby bolo priepustné a tekuté odpady neprechádzali v plnom objeme kanálom. Steny a klenba boli vymurované.

Z usadeného sedimentu z kanalizácie získali bádatelia drobné nálezy – fragment hlavice fajky, pohár z číreho skla, keramické črepy. „Na základe tehál so značkou ako aj drobných nálezov datujeme kanalizáciu do devätnásteho, respektíve druhej polovice devätnásteho storočia,“ upresnil V. Krupa.

Ďalšie pozostatky pradávneho kanalizačného systému sa nachádzajú na Winterovej ulici v úseku od predajne suvenírov v budove bývalého Bezovca smerom k hotelu Eden. Tam ale kanalizáciu porušili a čiastočne zničili pri zemných prácach už v minulosti. „Z tejto časti sme nezískali žiadne drobné nálezy,“ dodal riaditeľ Balneologického múzea.

(vd)/ Mesto Piešťany

83 Shares

Najnovšie správy

Niektoré sú otvorené od minulého týždňa, iné o čosi dlhšie. Každá z nich však ponúka čosi, čo by vás mohlo…
  • 03.12.2020, 00:02
  • Kultúra a spoločnosť / Výstavy / Piešťany
Polícia upozorňuje účastníkov premávky, aby zvýšili opatrnosť na cestách a prispôsobili svoju jazdu poveternostným podmienkam a stavu vozovky. Zároveň žiada…
  • 03.12.2020, 08:52
  • Spravodajstvo
štvrtok, 3. decembra 2020
Meniny má Oldrich, zajtra Barbora