Aj na Holubyho a F. E. Scherera myslia na deti bez internetu

Ústredný krízový štáb opäť poslal domov nielen študentov stredných, ale aj druhý stupeň základných škôl. Deti sa učia dištančne, teda zadania dostávajú cez internet. Pedagógovia využívajú mnoho programov, pričom zo Základnej školy Holubyho a Základnej školy F. E. Scherera v Piešťanoch nám prezradili, že myslia aj na tých, ktorí prístup k internetu a dostatočnej technologickej výbave nemajú.

Žiaci zo Základnej školy F. E. Scherera tvoria aj v čase pandémie. (Autor: archív ZŠ F. E. Scherera)

Na vysvetľovanie učiva pomáha Zoom

Zástupkyňa riaditeľa ZŠ Holubyho Ladislava Gregoričková uviedla, že dištančné vzdelávanie je u nich realizované podobne ako na jar. „Znamená to, že využívame našu webovú stránku, pomocou ktorej zadávame učivo, online-testy, posielame prezentácie, videá, pracovné listy… Ďalej využívame elektronické učebnice, pracovné listy na internete, virtuálnu knižnicu Zborovňa a BezKriedy,“ vymenovala spôsoby, akými pedagógovia druhého stupňa komunikujú so žiakmi na diaľku. Zástupkyňa doplnila, že ak je treba žiakom vysvetliť učivo alebo im dať presné inštrukcie, vyučujúci využívajú aplikáciu Zoom.

V škole však myslia aj na tých, ktorí sa z rôznych príčin nemôžu vzdelávať plne cez internet. „Vzhľadom na to, že na našej školy je veľa žiakov, ktorí majú problémy s pripojením na internet, alebo majú nedostatok techniky na online vyučovanie z domu, využívame na výučbu aj telefóny, pracovné listy im doručíme domov alebo po mladšom súrodencovi z prvého stupňa. Žiaci, ktorí sa nemôžu online vzdelávať doma, majú možnosť prísť do školy, pripojiť sa na internet a vypracovať zadané úlohy,“ priblížila Gregoričková.

Podľa zástupkyne sa tiež osvedčilo, že pedagogičky informatiky venovali v septembri a októbri vyučovacie hodiny tomu, aby žiakom vysvetlili, ako funguje stránka EduPage. Tam si žiaci nájdu zadané úlohy, spôsob, ako majú komunikovať s vyučujúcim a ako majú posielať vypracované materiály.

Nechýbajú projekty i doplňovačky

Riaditeľka ZŠ F. E. Scherera Sidónia Podhradská prezradila, že tamojší učitelia a žiaci druhého stupňa prešli na dištančnú formu vzdelávania prostredníctvom elektronickej komunikácie podľa rozvrhu hodín v primeranom rozsahu i náročnosti.

„Učitelia sú so žiakmi v každodennom kontakte prostredníctvom aplikácie Zoom, ale aj Skype, WhatsApp, Viber či Messenger. Nové učivo učitelia vysvetľujú cez videokonferenčnú platformu Zoom, ktorú máme inštalovanú vo všetkých počítačoch. Vedia s ňou pracovať učitelia i žiaci,“ uviedla riaditeľka s tým, že deti si dopĺňajú vedomosti samoštúdiom.

Na precvičovanie učiva využívajú aj pracovné listy, formu projektových úloh, tvorbu vlastných textov – slohových prác, ale riešia i laboratórne práce, zvukové nahrávky – počúvanie s porozumením, doplňovačky, práce s programami Word, Excel, PowerPoint a ďalšie. Online učia i skúšajú. „Učitelia si tvoria žiacke portfóliá, ktoré im slúžia ako podklady k hodnoteniu. Hodnotia aj aktivitu žiakov počas dištančného vzdelávania, pričom prihliadajú na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky každého žiaka počas domácej prípravy a možnosť pripojenia sa na online vyučovanie,“ povedala Podhradská.

Aj na ZŠ F. E. Scherera pomáhajú tým, ktorí internet nemôžu naplno využiť. „Žiakom, ktorí nemajú pripojenie, asistentky doručia poznámky z prebratého učiva a pracovné listy,“ prezradila riaditeľka a dodala, že v škole pracujú na získaní certifikátu CODiV z virtuálnej knižnice pre obohatenie online dištančného vzdelávania.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
  • 17.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je utorok 18. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom piknikov. Meniny má Vratislav.
  • 18.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 20. júna. Tento deň je Svetovým dňom utečencov. V Dubovanoch sa v roku 1937 narodil výtvarník a…
  • 20.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 20. júna 2024
Meniny má Valéria, zajtra Alojz