Piešťanský výtvarník Rudolf Rypák vystavuje v Trnave

  • Kultúra a spoločnosť / Výstavy
  • 18. októbra 2020, 15:00

Od posledného septembra až do polovice decembra tohto roka vystavuje v úrade Trnavského samosprávneho kraja v Trnave svoje diela aj piešťanský výtvarník Rudolf Rypák. Spolu s maliarom, výtvarníkom a fotografom Vernerom Scheibenreifom z Hlohovca prezentuje svoje výtvarné diela, ktoré môže verejnosť vidieť vďaka Trnavskému osvetovému stredisku.

Rudolf Rypák s manželkou Zuzanou na vernisáži svojich diel v radošinskej sýpke. (Autor: vd/Trnavské osvetové stredisko)

Rudolf Rypák je umeleckej verejnosti známy z viacerých výstav. Člen piešťanského Výtvarného klubu aj najstaršieho výtvarného spolku na Slovensku, Umeleckej besedy Slovenska, svoje umenie prezentoval na desiatkach výstav v rôznych končinách našej republiky. Jeho priatelia a sympatizanti mohli jeho olejomaľby uvidieť viackrát v piešťanskej Galérii Fontána a minulý rok výstavu s názvom Výtvarný kelušek vystavovali aj v radošinskej sýpke manželia Sigetovci. Trnavská paleta je jeho stálicou, kde získava nielen rešpekt, ale i ocenenia.

Výtvarné hľadanie a nadanie Rudolfa Rypáka sa prejavovalo od detstva, ale až počas gymnaziálneho štúdia v Čadci a vysokoškolského štúdia na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT v Bratislave ho výtvarné umenie zaujímalo ako forma náplne voľného času. Popri technickom štúdiu sa rozvíjal samoštúdiom odbornej literatúry o poslaní maľby a sochárstva v európskych dejinách, navštevoval galérie a sám aj výtvarne tvoril. Námetom mu bola predovšetkým krajina rodného kysuckého regiónu, kvetinové zátišia a portréty.

Treba povedať, že jeho cesta k umeniu nebola ľahká. Život priniesol náročné pracovné povinnosti, neskôr budovanie rodinného zázemia a na výtvarnú tvorbu neostával čas a jeho technicko-umelecká rozdvojenosť sa vyriešila v roku 1994 odsunom umeleckých snov na dlhých 20 rokov. Záujem o výtvarnú tvorivosť sa nevytratil, naopak – hlásil sa čoraz nástojčivejšie, lebo jeho nespútaný temperament potreboval upokojenie a to mu mohlo priniesť opäť maľovanie a kreslenie.

Cítil však aj potrebu ďalšieho vzdelávania, a tak začal navštevovať výtvarné kurzy na Vysokej škole výtvarného umenia aj štvorročné štúdium pre dospelých v základnej umeleckej škole. Jeho tvorivý nepokoj a snaha po spoznávaní nových výtvarných techník a postupov ho neustále vedie k čoraz výraznejším posunom v jeho tvorbe. Postupne, ako sa rozvíja jeho výtvarný talent, sa zúčastňuje kolektívnych výstav piešťanského výtvarného združenia, vystavuje s trenčianskymi a moravskými výtvarníkmi, a tak sa svojou spontánnou výpoveďou dostáva do povedomia kultúrnej verejnosti (výstavy v Trenčianskych Tepliciach, Trenčíne, Uherskom Brode, Trnave, Piešťanoch a v Považskej Bystrici).

Zúčastňuje sa maliarskych plenérov a sympózií s medzinárodnou účasťou na Slovensku aj v zahraničí. Rypák je vnímavým pozorovateľom prírody a krajiny. Raz ju obdivuje ako zanietený cykloturista, inokedy ako majster maliarskej palety. Jeho tvorba je od samých začiatkov zviazaná s témou rodnej hornatej krajiny a s realistickým zobrazením okolitého sveta.

Nepridržiava sa však prísneho prepisu skutočnosti, lebo jeho intelekt cíti, že okolitú videnú skutočnosť treba výtvarne pretlmočiť a vyjadriť. Tomu zodpovedá aj farebná škála umožňujúca rozlet jeho tvorivej fantázie vlastným prepisom krajinárskeho motívu tak, aby zachytil náladu krajiny a jej farebnú a kompozičnú atmosféru. Jeho kolorit aj stopa štetca či špachtle jasne napovedá o expresívnom poňatí realistickej maľby. Také sú aj jeho pastely, kolorované monotypie a portréty.

Samostatnou kapitolou autorovej tvorby sú jeho abstraktné kompozície tvorené kombináciou techník, ktoré prekypujú farebnými variáciami a z ktorých cítiť výbušné maliarove gesto ako z plagátu na propagáciu životnej radosti. Rypák má ako výtvarník celkom sympatickú osobnostnú črtu – stále je nespokojný s úrovňou svojej tvorby, vidí veľa rezerv, stále ho ženie dopredu snaha o vzdelávanie a zdokonaľovanie. Jeho životným a umeleckým cieľom je šírenie optimizmu: radosť, energia a krása sú ponúkané každému človeku od jeho narodenia v neobmedzených hraniciach rozkvitnutých medzí jeho rodiska.

Rudolf Rypák žije a tvorí v Piešťanoch. 

15 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 9. augusta. Tento deň je Medzinárodným dňom solidarity s bojom žien v Juhoafrickej republike a Namíbii, Dňom…
  • 08.08.2022, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je streda 10. augusta. Tento deň je Dňom obetí banských nešťastí a Záhaľčivým dňom. Meniny má Vavrinec.
  • 09.08.2022, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 10. augusta 2022
Meniny má Vavrinec, zajtra Zuzana