Sakrálne umenie aj národopisné plastiky Kornela Duffeka v múzeu

  • Kultúra a spoločnosť / Výstavy / Piešťany
  • 26. septembra 2020, 09:00

Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva sprístupnili vo Vile dr. Lisku výstavu s názvom Sakrálne umenie zo zbierky Kornela Duffeka. O hodinu nato v Kúpeľnej dvorane predstavili pracovníci Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch druhú časť expozície – Balada v dreve – kolekciu národopisných plastík K. Duffeka. O hudobnú produkciu sa postarali v priestore etnografickej časti múzea – na priedomí roľníckeho domčeka – Katarína a Peter Hlbockí.


Stella (dcéra), Sylvia(manželka) a Diana(dcéra) – tri naj ženy Kornela Duffeka sa postarali, aby jeho zbiery nezapdali prachom, ale aby ich mohla obdivovať verejnosť. (Autor: vd)

Na oboch podujatiach riaditeľ múzea aj jeho kolegovia privítali najmä pozostalú manželku po nebohom K. Duffekovi, Sylviu, a jeho dcéry Stellu a Dianu. A hoci za rodinu bola na verejnosti hovorkyňou Diana, pre Piešťanský týždeň sa k zberateľskej vášni svojho manžela vyjadrila jeho manželka Sylvia: „Ivan Melicherčík vo svojich knihách zaradil zberateľstvo do kategórie nelátkových závislostí. Môj manžel Kornel mal veľmi široký záber. Zbieral kaktusy, knihy, fajansa, bačovské, výtvarné i ľudové diela vo všetkých podobách – nástroje, plastiky, textílie. Mal nejaký zvláštny cit pre to, čo je hodnotné a čo bude o niekoľko rokov vzácne. Zo začiatku chodil po Slovensku peši, neskôr autom a v posledných rokoch vyhľadával veci na internete. A ako závislák nevedel prestať, stále a stále vyhľadával ďalšie exponáty. Každý ďalší kúsok ho potešil viac ako čokoľvek iné. Rozšíreniu svojich zbierok venoval veľa času aj financií na úkor napríklad dovoleniek. Najradšej by doma zrušil všetky skrine, aby bolo miesto na cennejšie veci ako šatstvo. Chodil po všemožných blších trhoch, vstával už o šiestej, aby mu niečo neuniklo. Snažil sa naštudovať čo najviac z literatúry, takže sa v každej oblasti perfektne vyznal. Nevedel sa rozlúčiť so svojimi kúskami, veľakrát niečo priniesol s tým, že to bude na predaj. Nikdy sa tak nestalo, všetko zakotvilo u nás. Hovoril, že je vždy lepšie zbierať, ako fajčiť, piť a mať frajerky.“

Pozoruhodná zbierka sakrálnych plastík

Významný piešťanský zberateľ Kornel Duffek vytvoril pozoruhodnú zbierku sakrálnych plastík. Je to len jeden aspekt z jeho bohatej zberateľskej činnosti. V zbierke sú zastúpené diela neznámych, ale profesionálnych rezbárov či rezbárskych dielní, početne v nej však prevládajú plastiky ľudových rezbárov.

Riaditeľ Múzea I. Wintera v Piešťanoch Vladimír Krupaďakuje Sylvii Duffekovej za darovanie zbierky.

Riaditeľ múzea Vladimír Krupa uviedol: „Vzhľadom na rozsah zbierky a naše priestorové možnosti sme hľadali riešenie, ako súbor vystaviť. Po dohode so Sylviou Duffekovou sme sa rozhodli zbierku vystaviť v dvoch častiach – sakrálne plastiky, ktoré nie sú dielom ľudových, ale profesionálnych tvorcov, vystaviť v samostatnej expozícii vo Vile dr. Lisku a kolekciu ľudových plastík prezentovať verejnosti v národopisnej časti hlavnej expozície  múzea v budove Kúpeľnej dvorany spolu so sprievodnou obrazovou i textovou časťou informujúcou návštevníkov o tvorcovi zbierky K. Duffekovi a o jednotlivých vystavených artefaktoch.“

Ako prvú v utorok 8. septembra slávnostne otvorili expozíciu Sakrálne umenie zo zbierky Kornela Duffeka vo Vile dr. Lisku. „V novej expozícii je vystavený súbor diel vytvorených profesionálnymi tvorcami. V prípade niektorých však hranica medzi ľudovým a profesionálnym nie je úplne zreteľná. Objavujú sa tu i prvky, rezbárske detaily či spracovanie charakteristické pre diela ľudových rezbárov s uchopením témy a jej spracovaním typickým pre profesionálnych rezbárov či dielní. Tematicky sú tu zastúpené diela znázorňujúce charakteristický motív sakrálneho umenia Madonu s dieťaťom, smrť Ježiša Krista (Ukrižovanie), utrpenie Panny Márie (plastiky Piety) a napokon jeho víťazstvo nad smrťou (Zmŕtvychvstanie Krista). Jemná drobná plastika stvárňuje veľmi neobvyklý motív Kristus v náručí anjela na Olivovej hore. Zo svätcov sú vo vystavovanom súbor zastúpení Peter a  Pavol, Ján Nepomucký a Ján Krstiteľ. Drobná plastika označovaná ako Orant znázorňuje sv. Ignáca z Loyoly alebo iného menej často sa vyskytujúceho sa svätca. Svätý s kráľovskou korunou, symbolom moci a postavenia, je zrejme sv. Imrich. Vyznačuje sa jemnou a dokonale vyváženou rezbou. Od rovnakého tvorcu môže pochádzať neznáma svätica, ktorej presné určenie komplikujú chýbajúce atribúty. Tri menšie plastiky predstavujú sv. Annu, Pannu Máriu a sv. Jána Evanjelistu,“ dodal Krupa.

Expozíciu dopĺňajú diela z historickej a etnografickej zbierky múzea. Časovo pokrýva prezentovaný súbor umeleckých diel sakrálneho umenia obdobie približne jedného storočia – od druhej polovice, resp. konca 18. do polovice 19. storočia.

Balada v dreve v hlavnej expozícii

V zbierke vystavenej v národopisnej časti hlavnej expozície múzea sú početnejšie zastúpené plastiky sv. Jána Nepomuckého, obľúbeného svätého v 18. a 19. storočí. Prejavilo sa to i v dielach ľudových tvorcov a tento svätec sa veľmi často vyskytuje v drobnom ľudovom umení. ale i v podobe exteriérových kamenných plastík v mestách i dedinách.

V zbierke sú zastúpené plastiky Panny Márie v podobách Panny Márie Bolestnej, Lurdskej a Immaculaty. Veľkú časť zbierky tvoria plastiky spojené s hlavnými okamihmi života Ježiša Krista. Častým motívom je Madona s dieťaťom – Panna Mária s malým Ježiškom. Ľudoví rezbári ich vytvárali podľa plastík v kostoloch významných pútnických miest tejto oblasti – Marianky, Starých Hôr, rakúskeho Mariazellu a českej Svatej Hory.

Utrpenie Ježiša Krista, jeho smrť a vzkriesenie sú tiež veľmi častými námetmi rôznych prejavov ľudového umenia. Pomerne početne sú zastúpené aj v Duffekovej zbierke – sú to plastiky bičovanie Krista, plastika Vir dolorum a pôsobivé spodobenia Krista na kríži. Motív Panny Márie s mŕtvym Kristom v náručí – motív Piety – je zastúpený variáciami šaštínskej piety, piety topoľčianskeho typu a doplnené sú aj unikátnou pietou z Holíča zo starších zbierok múzea.

Víťazstvo Krista nad smrťou – Christus Resurrexit, Kristovo zmŕtvychvstanie – symbolizujú sošky Krista s pravou rukou v žehnajúcom geste a s typickými atribútmi – červeným plášťom a štandardou s krížom. Vystavený súbor uzatvárajú betlehemské figúrky, ktoré v sebe spájajú motív Narodenia s predstavami ich tvorcov rezbárov z pastierskeho prostredia Oravy a Liptova alebo baníkov v okolí Banskej Štiavnice.

Vystavené ľudové plastiky sú prejavom viery a umeleckého cítenia ľudových tvorcov. Pôvodne boli súčasťou kultových rohov domov alebo boli umiestnené na priečeliach domov, v kaplnkách a Božích mukách. Postupne sa však stávali súčasťou zbierok múzeí, galérií a zberateľov.

„Umelecké diela zbierky, ktorú vytvoril Kornel Duffek, máte možnosť obdivovať vďaka veľkorysému daru jeho manželky a jeho dcér. Patrí im za to naša vďaka,“ poďakoval za veľkorysosť riaditeľ múzea.

Text: Vladimír Krupa/Viera Dusíková

Pozrite si fotogalériu, foto Viera Dusíková

109 Shares

Najnovšie správy

štvrtok, 20. januára 2022
Meniny má Dalibor, zajtra Vincent