Z histórie piešťanských mostov: Stavba mostnej kolonády cez rieku Váh

  • Kultúra a spoločnosť / História / Piešťany
  • 21. septembra 2020, 00:02

V marci roku 1926 sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Piešťanoch uzniesli, že obec prispeje na prestavbu starého mosta nad Váhom spájajúceho obec a kúpele sumou 150-tisíc Kč. Avšak obec od tohto sľubu odstúpila s odvolaním sa na svoje práva, že nie je povinná prispieť na stavebné náklady žiadnym príspevkom.

Kolonádový most bol uvedený do skúšobnej prevádzky v roku 1932 ako nie úplne dokončený. (Autor: archív Balneologického múzea I. Wintera/archív autora)

Z archívnych dokumentov sa ďalej dozvedáme, že potreba prestavby starého mosta sa preniesla až do roku 1931, keď podnik Alexander Winter & Synovia adresuje 11. júna list piešťanskému obecnému úradu v tejto záležitosti. Podnik mal byť stavebníkom mostnej kolonády. V liste spomínajú aj rok 1926, keď sa nedočkali príspevku na prestavbu. Pri ďalšom pokuse o prestavbu mosta nežiadajú žiadnu finančnú podporu od obce ani od obyvateľov.

Hlavným dôvodom oslovenia obecného úradu boli zmeny v prestavbe. Podľa pôvodného plánu mosta mali byť ľudia na ňom chránení len proti severnému vetru, pričom sa plánovalo zriadiť šesť obchodných miestností. Koncept ale pozmenili s tým, že by sa kolonáda rozšírila tak, aby chránila ľudí aj proti južnému vetru. V tom prípade by vznikli dve kolonády s dvomi veľkými sálami namiesto šiestich obchodných miestností. Sály by slúžili na účel permanentnej výstavy domáceho umeleckého priemyslu a tvorby. Sklené steny mali byť vyzdobené historickými obrazmi, aby každý kúpeľný hosť prechádzajúci cez most spoznával dejiny nášho národa.

Postupne sa dokončovali obchodné priestory na oboch koncoch, sklené výplne deliacej steny či umiestnenie nápisov.

Nakoľko sa rekonštrukcia značne finančne navýšila, podnik Alexander Winter & Synovia sa vopred informoval, že Krajinský úrad v Bratislave by im mohol k tomuto veľkolepému projektu prispieť obnosom 700-tisíc Kč. Žiadosť však mala formálne podať obec. Pre danú vec bol Krajinským úradom v Bratislave pre obec Piešťany vymenovaný vládny komisár, ktorý na obecnom zastupiteľstve rozhodol, že obec podá žiadosť o poskytnutie podpory na stavbu mostnej kolonády cez Váh, v sume 700-tisíc Kč. Zaviazali sa, že predmetná suma bude použitá výlučne na tento účel a bude bez meškania odovzdaná stavebníkovi.

Z ďalšieho listu adresovanému obecnému úradu od podniku Alexander Winter & Synovia vieme, že Krajinský úrad schválil projekt mostnej kolonády, jej perspektívny obraz a rozpočet na 6 289 300 Kč (pôvodný rozpočet bol 3 682 500 Kč so subvenciou ďalších 1,8 milióna). Tieto dokumenty tvorili prílohu predmetného listu z 20. júna 1931, ale nezachovali sa. Podnik ďalej uvádza, že naň boli neustále kladené rôzne nároky, napr. ako podnik, ktorý prenajímal kúpele, sa mal vzdať svojich mýtnych práv, keďže most mal byť voľne dostupný pre každého, nielen pre kúpeľných hostí.

Kompletné dobudovanie bolo zavŕšené osadením sochy barlolámača v roku 1933.

Či bol finančný príspevok na rekonštrukciu, resp. prestavbu mosta na kolonádu schválený a zrealizovaný, sa v dokumentoch neuvádza. Na záver je vhodné spomenúť stále aktuálnu ideu rodiny Winterovcov, že kolonáda, ktorej vybudovanie sa v konečnom dôsledku podarilo, má slúžiť pre ďalšie generácie a najmä k zvelebovaniu kúpeľného mesta.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave, fond Obvodný notársky úrad Piešťany, admin. spisy, 1931, inv. č. 306.

PhDr. Romana Luchavová

159 Shares

Najnovšie správy

Aj v Piešťanoch sa môžete objednať na testovanie na COVID-19, a to v dvoch odberových miestach - KSC Fontána a…
  • 22.01.2021, 10:30
  • Piešťany
piatok, 22. januára 2021
Meniny má Zora, zajtra Miloš