Na futbalovom štadióne chcú stavať atletické športovisko v objeme investície viac ako trištvrte milióna eur

Piešťanská radnica plánuje vybudovať atletický športový areál v priestoroch futbalového štadióna v celkovej sume 764 310 eur. Atletická federácia sa pritom zaviazala prispieť čiastkou 250-tisíc. Na augustovom zastupiteľstve však poslanci musia schváliť uznesenie, že potrebnú sumu v objeme 514 310,46 eur vyčlenia v mestskom rozpočte pre rok 2021. Až na základe takéhoto záväzného stanoviska zastupiteľstva atletická federácia pristúpi k podpisu zmluvy o finančnej spoluúčasti.

Atletický sektor bude okrem oválu s dĺžkou 400 metrov obsahovať aj časti technických disciplín pre hod oštepom, skok do diaľky, vodnú priekopu, vrh guľou, skok o tyči a skok do výšky. (Autor: projektová dokumentácia)

Ako sa v dôvodovej správe predkladaného návrhu uvádza, Mesto Piešťany na základe vyhlásenia Výzvy na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku na rekonštrukciu a výstavbu atletických štadiónov podalo žiadosť o poskytnutie príspevku na projekt „Rekonštrukcia atletickej dráhy a sektorov na štadióne v meste Piešťany“. Slovenský atletický zväz radnici vyhovel a mestu schválili objem financií vo výške 250-tisíc eur.

Predmetom plánovanej realizácie je atletický ovál s dĺžkou 400 metrov so šiestimi dráhami, jednotný s polomerom zákrut 36,5 m, šprintérska rovinka dĺžky 130 m so šiestimi dráhami s umelým povrchom certifikovaným Medzinárodnou atletickou federáciou IAAF. Tartanový povrch oválu má byť situovaný na jestvujúcej bežeckej dráhe rekonštrukciou podložia s nutnými stavebnými úpravami.

Škvarový atletický ovál už roky nespĺňa súťažné ani tréningové kritériá pre športovcov.

Atletický ovál bude obsahovať aj časti technických sektorov – hod oštepom (2x), sektor skoku do diaľky s dvomi rovnobežiskami a doskočiskami tesne vedľa seba, vodnú priekopú, vrh guľou, skok o tyči, skok do výšky. Ovál bude spĺňať pravidlá IAAF a bude navrhnutý podľa technického manuálu IAAF Track and Field Facilities Manual 2008 Edition. Využitie rekonštrukcie bude širokospektrálne. V prvom rade pôsobia v Piešťanoch atletické kluby, ktoré sú členmi Slovenského atletického zväzu.

„Myslíme si, že skvalitnením podmienok na atletickú prípravu zvýšime záujem mládeže o tento šport, a tým pádom zvýšime počet členov v miestnom atletickom klube. Mesto Piešťany má vhodné klimatické podnebie, dobré ubytovacie kapacity aj v blízkosti atletického štadióna, poskytuje možnosť kvalitnej regenerácie v miestnych kúpeľoch, vieme ponúknuť možnosti na sústredenia pre športovcov z iných miest či zahraničia. Rovnako budeme schopní organizovať súťaže a športové podujatia,“ uvádza dôvodová správa návrhu na schválenie zastupiteľstvom. Nové mestské atletické športoviská majú byť k dispozícii aj školám či iným športovým oddielom na kondičné tréningy.

Celkový rozpočet projektu je 764 310,46 eur, výška spolufinancovania z rozpočtu Mesta Piešťany predstavuje sumu 514 310,46 eur. Podľa Zmluvy o realizácii národného športového projektu medzi Slovenským atletickým zväzom a Mestom Piešťany bude dotácia 250-tisíc eur vyplatená mestu 31. decembra 2021. Stavba musí byť ukončená a skolaudovaná najneskôr do 31. decembra 2022.

Atletický zväz si na základe vyčlenenej dotácie vyhradzuje právo používať dráhu 30 dní z roka na športové účely pod jeho záštitou.

„Financovanie Rekonštrukcie atletickej dráhy a sektorov na štadióne v Piešťanoch bude zabezpečené z dotácie od Slovenského atletického zväzu. Mesto Piešťany zabezpečí svoju spoluúčasť kombináciou úverových zdrojov, zdrojov z rezervného fondu, prípadne z fondu rozvoja bývania,“ píše sa v dôvodovej správe.

0 Shares

Najnovšie správy

V úvode apríla sa na Banke konalo jarné upratovanie obce. Organizovala ho obec od ôsmej hodiny rannej až do obeda,…
  • 15.04.2024, 16:46
  • Spravodajstvo
Dnes je utorok 16. apríla. Tento deň je Svetovým dňom hlasu. Meniny má Dana, Danica.
  • 16.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 15. apríla. Tento deň je Svetovým dňom umenia. Meniny má Fedor.
  • 15.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 16. apríla 2024
Meniny má Dana, Danica, zajtra Rudolf