Piešťany sa zapojili do enviromentálnej výzvy

  • Piešťany
  • 12. augusta 2020, 13:08

Žiadateľom o príspevok z Envirofondu mohla byť samospráva, ktorá v roku 2019 dosiahla mieru triedenia odpadu viac ako 30 %.

Podmienku pre poskytnutie príspevku mesto splnilo, keďže úroveň triedenia odpadu za predchádzajúci kalendárny rok bola na území mesta Piešťany 33,23 %. Je to v prvom rade snaha a prístup obyvateľov mesta k separácii odpadu, ktorá tento pozitívny výsledok priniesla. Environmentálny fond mesto za túto snahu odmenil príspevkom vo výške 41 700 €.

Schválený príspevok z Environmentálneho fondu je možné použiť na účely rozvoja odpadového hospodárstva mesta Piešťany.

Odbor životného prostredia plánuje získané prostriedky z fondu použiť na:

  • propagáciu triedeného zberu v materských, základných a stredných školách a pre obyvateľov mesta (omaľovánky, hry, náučné a motivačné pomôcky s odpadovou tematikou, brožúry o správnom triedení odpadov)
  • nákup zberných nádob na triedený zber tetrapakových obalov, kovov a ich umiestnenie na sídliskách pre obyvateľov
  • dobudovanie prevádzky Zberný dvor mesta Piešťany (zabezpečenie prestrešenia veľkoobjemových kontajnerov na ukladanie odpadov )
  • pokračovanie v realizačnej časti návrhu umiestnenia polopodzemných kontajnerov na sídlisku JUH.

Environmentálny fond je primárne zriadený za účelom uskutočňovania štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie a tvorbu životného prostredia na princípoch trvalo udržateľného rozvoja.

zdroj: Mesto Piešťany

16 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 28. septembra. Tento deň je Svetovým dňom besnoty, Svetovým dňom za právo vedieť a Medzinárodným námorným dňom…
  • 28.09.2020, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 28. septembra 2020
Meniny má Václav, zajtra Michal, Michaela