Lido chce radnica vyhlásiť za chránené územie

Vážsky ostrov v Piešťanoch, takzvané Lido, chce radnica vyhlásiť za chránené územie. Vplýva to z materiálu predkladaného na rokovanie mestských komisií. V prípade, ak tento materiál okrem komisií a mestskej rady schváli aj zastupiteľstvo, môže následne radnica prijať opatrenia, ktorými napríklad zamedzí aj vjazd aut na Lido či znemožní nekontrolované kempovanie.

Po vyhlásení chráneného územia na Lide pravdepodobne skončí aj divoké kempovanie. (Autor: jl)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Piešťany, ktorým chce radnica vyhlásiť Lido za obecné chránené územie, vo svojej dôvodovej správe uvádza: „V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny môže obec vyhlásiť všeobecne záväzným nariadením lokalitu, spravidla s výmerou do 100 hektárov, s kultúrnym, vedeckým, ekologickým, estetickým alebo krajinotvorným významom za obecné chránené územie.“

A ako sa ďalej v dôvodovej správe píše, obecné chránené územie môže vyhlásiť vo svojom katastrálnom území na pozemku vo vlastníctve obce alebo na inom pozemku po dohode s jeho vlastníkom alebo správcom. V návrhu sa uvádza, že Mesto Piešťany, po dohode s vlastníkom pozemkov a správcom územia i tokov, predkladá návrh VZN na vyhlásenie obecného chráneného územia Lido, ktoré predstavuje významný ekostabilizačný prvok v urbanizovanej krajine: „Predmetné územie plní dôležitú krajinnoekologickú funkciu, aj ako súčasť regionálneho biocentra Vážsky ostrov a nadregionálneho biokoridoru Váh. Prispieva tak k vytváraniu trvalých podmienok na rozmnožovanie, úkryt a výživu mnohých organizmov, na zachovanie prirodzeného vývoja ich spoločenstiev a prírodnej rovnováhy. V území je zastúpený jeden z najdôležitejších biotopov na Slovensku, a to vŕbovo-topoľový nížinný lužný les, ktorý vytvára prostredie pre veľmi bohatú biodiverzitu, ktorú predstavujú národne, ale aj európsky významné druhy živočíchov.“

Účelom vyhlásenia obecného chráneného územia je podľa vedenia mesta ochrana tohto územia, ktorého hodnota v oblasti biologickej, vedeckej, estetickej i kultúrnej je významná. Návrh tohto mestského nariadenia však musia odobriť odborné komisie, mestská rada, ale záverečné slovo budú mať poslanci, ktorí sa na rokovaní stretnú v závere augusta.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 15. apríla. Tento deň je Svetovým dňom umenia. Meniny má Fedor.
  • 15.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 13. apríla. Tento deň je Dňom nespravodlivo stíhaných. Meniny má Aleš.
  • 13.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
V úvode apríla sa na Banke konalo jarné upratovanie obce. Organizovala ho obec od ôsmej hodiny rannej až do obeda,…
  • 15.04.2024, 16:46
  • Spravodajstvo
pondelok, 15. apríla 2024
Meniny má Fedor, zajtra Dana, Danica