Otvorený list trnavskému županovi, primátorovi a poslancom mesta Piešťany

Začiatkom prázdnin sme sa z médií dočítali o pláne vyššieho územného celku vyradiť zo siete škôl Strednú odbornú školu záhradnícku v Piešťanoch. Študenti sa presunú do školy v Rakoviciach a piešťanská škola právne aj reálne zanikne… Dovoľte mi pár faktov a poznámok k tomuto kroku:

Organizácia areálu Strenej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch s funkciou lokálneho biocentra. (Autor: red)

Ako absolvent a tiež niekoľkoročný učiteľ odborných predmetov (do roku 2002) mám kontakt s mnohými úspešnými absolventmi, najmä záhradnými architektmi a osobnosťami v záhradníckom sektore (Ing. Slávka Lošonská – Agrozel Dolná Streda, Ing. Oliver Šiatkovský – člen predstavenstva SPPK, PVOD Madunice, Ing. Marián Varga – predseda Ovocinárskej únie Slovenska, Ing. Milan Charvát – Záhradnícke centrum Piešťany, aranžéri a floristi na Slovensku a mnohí ďalší). Všetci sa zhodujú na vysokej kvalite vzdelania v odbore v minulosti, ktoré dalo základ pre vysokoškolské vzdelanie a úspešnú podnikateľskú kariéru.

Po 27. raz pripravuje práve táto škola medzinárodnú súťaž v aranžovaní kvetov Victoria Regia, spojenú s kvetinovým korzom, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou jesenného programu a ukončením kúpeľnej sezóny mesta Piešťany, navštevované širokým okolím.

Za 55 rokov od založenia školy sa postupne vybudovalo odborné zázemie, bez ktorého záhradníci nemôžu získať vedomosti a  prax: zbierkové skleníky a tropický skleník, zbierky rastlín na políčkach a v okolitom parku, meristémové laboratórium, podkrovné ateliéry pre návrhovú tvorbu, pomologický sad a vinohrad s ovocnými odrodami, dendrologická zbierka drevín v okolí školy… Pre porovnanie dnešná cena podobného skleníka sa pohybuje medzi 100 až 200-tisíc eur.

…a botanická záhrada s 2000 druhmi a odrodami okrasných rastlín zahrnutá do systému botanických záhrad Slovenska. Viackrát sa mesto pokúšalo prevziať botanickú záhradu do svojej správy a obohatiť atraktivity pre návštevníkov Piešťan – nepodarilo sa, hoci škola s ubúdajúcimi žiakmi nemohla túto starostlivosť a rozvoj zabezpečiť. Podobné zbierky sa budujú niekoľko desiatok rokov oproti vybaveniu napr. elektrotechnickej školy pre IT študentov, ktoré sa dokáže materiálne zabezpečiť za niekoľko dní až týždňov. Pri všetkej úcte k týmto odborníkom, nasťahovanie 400 študentov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej pred dvomi rokmi nepomohlo zvýšiť kvalitu ani zachovanie tohto areálu!

Podnikatelia v záhradníckom sektore márne hľadajú stredoškolsky vzdelaných odborníkov a majstrov pre zakladanie záhrad, závlahové systémy, garden centrá, mestské záhradnícke organizácie a pod. Niet ich!

Predpokladám, že je zaujímavejšie ísť skladať autá za 1500 eur, ako byť celý deň vonku a fyzicky pracovať asi za 600 eur hrubej tabuľkovej mzdy, ako ponúkajú napr. Služby mesta Piešťany. V dobe, keď sa mestá a krajina chystajú pre klimatickú zmenu vysadiť doslova milióny stromov, zakladať strešné a dažďové záhrady pre ochladenie krajiny, obnoviť jej zelenú infraštruktúru a naštartovať tzv. zelenú ekonomiku vrátane potravinovej sebestačnosti, budú práve títo ľudia nekonečne chýbať! Nie je možné tieto ciele zabezpečiť iba snahou tretieho sektora, aktivistov alebo nadšencov pre životné prostredie!

Nepoznám vzťah rakovickej a piešťanskej záhradníckej školy, neverím ku mne prichádzajúcim správam o „vyšších záujmoch“, nerozumiem, prečo 15 rokov prázdny areál vodohospodárskeho učilišťa 500 metrov ďalej ostáva dezolátny a záhradnícky areál bude zrušený. Ale som presvedčená, že takémuto kroku mala predchádzať seriózna diskusia s obomi školami a školskými radami, odborníkmi a verejnosťou, hľadanie podpory a spolupráce s mestom, získanie nových atraktívnych programov, novej formy propagácie, nastúpenie cesty kombinovaného duálneho vzdelávania (podpora z Európskej únie), príp. nové zloženie manažmentu.

Vyzývam primátora mesta, aby zaujal k veci jasný názor, a rovnako poslancov mesta Piešťany k hľadaniu takého riešenia, ktoré jedným ťahom nezahodí 55 rokov budovanú spoločenskú  hodnotu areálu nutnú pre zabezpečenie povolania, ktoré táto krajina potrebuje ako soľ!

V Piešťanoch 12. 7. 2020

Za širokú odbornú verejnosť

Ing. Eva Wernerová, krajinná architekta a člen výboru pri SKA, absolventka školy v roku 1979 

Ing. Attila Tóth, PhD., krajinný a záhradný architekt, vysokoškolský učiteľ na SPU v Nitre, predseda LE:NOTRE Institute so sídlom v Holandsku, predseda Pracovnej skupiny Zelená infraštruktúra Medzinárodnej federácie krajinných architektov IFLA Europe

Ing. Ivan Juhás, krajinný architekt, investor, Imagine s.r.o. development, absolvent 1979

Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka SMP Piešťany

Ing. Anna Dobrucká, krajinná architektka, ateliér Dobrucka Nitra

Ing. Peter Žeravík, majiteľ realizačnej firmy Dendroflora Piešťany, absolvent 1979

Ing. Martin Laššo, majiteľ firmy Greenprojekt Trenčín

RNDr. Ján Šmída, Gymnázium Piešťany

Ing. Eva Sušková, Výbor pre krajinnú architektúru pri SKA

Ing. Katarína Tomanová, Výbor pre krajinnú architektúru pri SKA

Bc. Michaela Zábrodská, absolventka školy v roku 2013, SMP Piešťany

——-
Stanoviská inštitúcií 

Túto petíciu podpisujem ako krajinný a záhradný architekt a vysokoškolský pedagóg. Potrebu zachovať Strednú odbornú školu záhradnícku v Piešťanoch považujem za výsostne urgentnú a opodstatnenú. Má dlhodobú tradíciu a nadštandardnú vybavenosť. Robí dobré meno mestu, regiónu a Slovensku a dosiaľ vychovala množstvo odborne vysoko kvalifikovaných absolventov, ktorí pôsobia vo verejnom aj súkromnom sektore na Slovensku. Osobne poznám viacerých absolventov tejto školy, ktorí sú dnes autorizovanými krajinnými architektmi alebo univerzitnými docentmi a ktorí dlhé roky pôsobia vo svojej oblasti a je za nimi vidieť množstvo dobrých prác.
V dobe klimatickej a biodiverzitnej krízy si zodpovedná spoločnosť jednoducho nemôže dovoliť odpísať ustanovizeň, ktorá vychováva budúcich záhradníkov. Chceme predsa sadiť tisícky stromov do našich miest a obcí, ktoré nás Európska únia zaviazala ozeleňovať.
Kto nám na tieto účely dopestuje kvalitné dreviny, kto nám ich vysadí a kto nám ich bude odborne ošetrovať? Apelujem na kompetentných, aby svoje rozhodnutie veľmi dobre zvážili!

S prianím dobrého a zodpovedného rozhodnutia,
Ing. Attila Tóth, PhD.
krajinný a záhradný architekt
vysokoškolský učiteľ na SPU v Nitre
predseda LE:NOTRE Institute so sídlom v Holandsku
predseda Pracovnej skupiny Zelená infraštruktúra Medzinárodnej federácie krajinných architektov IFLA Europe

——————————————————————–

…..aj na základe Vašeho e-mailu sme sa snažili na katedre ale aj na fakulte zapojiť do podpory zachovania SO školy v Piešťanoch. Podpisovali sme petíciu a prikladám list, ktorý sme ako vedenie FZKI, samozrejme podpísaný, poslali na kraj, mesto Piešťany a pani riaditeľke školy (aby ho mohla poslať prípadne všetkým poslancom).

Verím, že prispejeme ku finálnemu rozumnému rozhodnutiu zodpovedných.

Pozdravujem a prejem pekné leto

Roberta Štěpánková, doc. Ing. arch., PhD.

prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry / podporný list je priložený/

0 Shares

Najnovšie správy

Známy slovenský herec Jozef Vajda sa chystá oživiť kúpeľné mesto Piešťany humorom a smiechom. Od 16. do 19. augusta sa…
  • 19.04.2024, 08:32
  • Kultúra a spoločnosť / Piešťany
Dnes je štvrtok 18. apríla. V tento deň sa v roku 1901 narodil MUDr. Emil Veselý, lekár, prednosta a primár…
  • 18.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 19. apríla 2024
Meniny má Jela, zajtra Marcel