Na protipovodňové opatrenia prispejú z krízového fondu

Z centrálneho krízového fondu Trnavského samosprávneho kraja (CKF) budú podporené projekty zamerané na zadržiavanie vody v krajine, ktoré pôsobia aj ako ochrana proti povodniam. Fond tiež poskytne finančné zdroje dobrovoľným hasičom na plnenie dôležitých úloh pri ochrane ľudí a majetku. Až 22 projektov bude v rámci júlovej výzvy podporených celkovou sumou viac ako 81-tisíc eur.


Ilustračné foto (Autor: DHZ Moravany nad Váhom)

„Klimatické zmeny so sebou prinášajú situácie, s ktorými sa aj v trnavskej župe čoraz pravidelnejšie stretávame. Azda paradoxne, napriek tomu, že Trnavský kraj patrí medzi najsuchšie na Slovensku, musíme opakovane riešiť dôsledky prívalových dažďov a povodní. Preto sa CKF zameriava aj na podporu vodozádržných opatrení a dobrovoľných hasičov,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič. 

Protipovodňové projekty sú zamerané predovšetkým na čistenie vsakovacích jám, vodozádržných nádrží či budovanie zatrávnených vsakovacích nádrží. V prípade dobrovoľných hasičov budú prostriedky použité na nákup materiálno-technického vybavenia ako napríklad ochranných oblekov, hadíc, či rôzneho druhu náradia.

Spomedzi miest a obcí v kraji budú podporené napríklad Malženice, kde cieľom projektu za 3500 eur je vyčistiť vodozádržnú nádrž vzdúvadlo v obci Malženice, ktorá plní účel aj protipožiarnej nádrže. Nádrž plní niekoľko desaťročí vodozádržnú úlohu v obci, kde periodicky je treba vyčisťiť od nánosov, aby mohla plniť účel, pre ktorý bola vybudovaná.

Piatimi tisícmi podporia aj Leopoldov, kde dlhodobo po dažďoch monitorujú zaplavené komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá. Cieľom projektu je prečistenie a obnova vsakovacích jám – prehĺbenie nefunkčných vsakovacích jám, obnovenie vsakovacieho drénu vedľa vsakovacích jám v požadovanom objeme, prepláchnutie, zväčšenie objemu, odkopanie pôvodných nánosov bahna, vybudovanie prepojov do vsakovacích jám a odvoz odpadu/kalu zo vsakovacích jám.

Pre členské samosprávy predstavuje CKF de facto poistný nástroj, z ktorého môžu získať finančný príspevok na úhradu časti výdavkov spojených s odstraňovaním následkov prírodných pohrôm a živelných katastrof. V rámci výziev môžu tiež požiadať o príspevok na uskutočnenie preventívnych opatrení.

Ttsk

9 Shares

Najnovšie správy

V aktuálnom vydaní Piešťanského týždňa, ktorý je v predaji od utorka nájdete množstvo najmä regionálnych udalostí. 
  • 04.08.2020, 09:16
  • Piešťanský týždeň / Spravodajstvo
Na Slovensko dorazila v utorok 28. júla rozsiahla búrková línia. Sprevádzali ju mimoriadne silné nárazy vetra a prívalové zrážky. Stromy…
  • 04.08.2020, 10:52
  • Piešťanský týždeň / počasie / Spravodajstvo / Región
utorok, 4. augusta 2020
Meniny má Dominik, Dominika, zajtra Hortenzia