Deti sa do základných škôl môžu vrátiť 22. júna, rozhodne o tom rodič

  • Školy / Piešťany / Spravodajstvo
  • 17. júna 2020, 00:01

V súvislosti s ďalším uvoľňovaním opatrení zasadal 10. júna Krízový štáb mesta Piešťany. Z tohto fóra vzišli nové opatrenia aj pre školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Od pondelka 22. júna do školy budú môcť ísť všetci žiaci základných a stredných škôl. O opatreniach sme sa porozprávali s hovorcom Mestského úradu v Piešťanoch, Martinom Ričánym.

(Autor: vd)

Za akých podmienok budú deti chodiť do školy?

Intervaly na presný čas chodenia do škôl a škôlok sú zrušené. Rodič sa sám rozhodne, či dieťa pošle do školy či škôlky. Ak sa rozhodne nechať svoje dieťa doma, bude mať platenú OČR dávku. Ruší sa povinné meranie teploty, po novom je to formou odporúčania a bude náhodné. Ruší sa aj vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu. V platnosti však stále ostáva vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa. Ruší sa aj zákaz konania školských hromadných podujatí, ako sú napríklad školské besiedky, dodržiavať sa však majú nariadenia hlavného hygienika. Zrušený bude aj desaťminútový limit na zotrvanie zákonného zástupcu v priestore školy. Zrušený je limitovaný počet detí v triedach.

Chystá mesto Piešťany niečo špeciálne pri príležitosti ukončenia školského roku detí v základných školách?

Vzhľadom na výnimočnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a špecifickosť fungovania našich škôl nebude mesto realizovať naplánovanú akciu „Škola roka“ ani inú aktivitu.

Budú sa všetky školy v pôsobnosti mesta riadiť celoštátnymi nariadeniami?

Ak je niečo vydané ako „Nariadenie“, je to pre školy záväzná právna norma, ktorou sa musia riadiť. Dňa 28. mája 2020 bol vydaný Pokyn primátora mesta Piešťany č. 1/2020, kde okrem iného boli riaditelia škôl a školských zariadení vyzvaní, aby sa riadili aktuálnymi, platnými rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, usmerneniami a dokumentmi MŠVVaŠ SR v čase COVID-19 i prijatými Opatreniami ÚVZ SR v súvislosti s ochorením COVID-19 a vydanými usmerneniami.

Bude pre deti zabezpečená aj strava počas posledných dní školského roka?

Pokiaľ bude žiak na dané obdobie riadne prihlásený na stravu, nie je dôvod, aby zo strany školy strava nebola zabezpečená. Osobitosti stravovania budú riešené iba na Základnej škole F. E. Scherera.

Ako to bude so školskými klubmi? Chystajú školy prevádzkovať svoje kluby detí aj cez prázdninové mesiace?

Školské kluby sú v tomto období v prevádzke na každej škole. Ich činnosť v letných mesiacoch bude zabezpečovať každá škola individuálne.

Otvoria sa všetky škôlky? Budú k dispozícii v plnej kapacite aj cez letné prázdniny?

Mesto Piešťany ako zriaďovateľ materských škôl rozhodol otvoriť od 1. júna MŠ Ulica 8. mája 2, MŠ Staničná, MŠ Ružová 2, MŠ Valová a od 3. júna MŠ E. F. Scherera. Riaditeľky škôlok rozhodnú od 15. júna o prijatí ďalších detí na základe personálnych, priestorových a materiálno-technických podmienok materskej školy.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 13. apríla. Tento deň je Dňom nespravodlivo stíhaných. Meniny má Aleš.
  • 13.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 15. apríla. Tento deň je Svetovým dňom umenia. Meniny má Fedor.
  • 15.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 12. apríla. Tento deň je Svetovým dňom letectva a kozmonautiky. Meniny má Estera.
  • 12.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 15. apríla 2024
Meniny má Justína, zajtra Fedor