Podoby džezu

  • Nezaradené
  • 14. júna 2020, 00:03

Milí priatelia džezu a dobrej hudby, sme nepoučiteľní. História ľudstva je presne zaznamenaná v dejinách jednotlivých národov a s nimi spojených udalostí. Mnoho výročí spomíname s radosťou, každoročne ich oslavujeme, radi na ne spomíname a radi sa ich zúčastňujeme, pretože nás napĺňajú hrdosťou.


Jano Babič (Autor: red)

Je však nemálo udalostí, ktoré si ľudstvo vôbec nectí a pripomína si ich preto, aby sa už nikdy neopakovali. Je mnoho udalostí svedčiacich o tom, že človek sa často riadi zlými pohnútkami, nedostatkom morálky a spravodlivosti. História pozná, opisuje ich a varuje pred udalosťami vyvolanými surovým potlačením práv iných, siahnutím na ich teritórium, na slobodu ľudí, obyčajne slabších a chudobnejších.

Žiaľ, ani takéto argumenty nie sú dostatočne silné, aby odradili ľudí od opakovania fatálnych chýb, ktorých sa v minulosti dopustili. Stačí malý podnet, skrytý v nesprávnom hodnotení jedného národa v porovnaní s iným, v posudzovaní jednej viery voči učeniu inej alebo v prejave nadradenosti jednej rasy nad druhou. Sami si v pocite neomylnosti nárokujeme uplatnenie svojej pravdy a na tomto falošnom základe si ju voči iným vynucujeme. Sloboda je najdrahšia hodnota ľudského bytia. Ale často je táto sloboda povrchná, lebo vnútri sme stále naladení presadzovať svoj neoprávnený pocit dokonalosti. Odlišnosť sa nám javí ako nebezpečná, pretože je nepoznaná.

Udalosti ostatných dní možno pohli naším svedomím. So spravodlivým rozhorčením sa dívame na udalosti v USA, kde takpovediac v „priamom prenose“ sa skončil život človeka len preto, lebo sa niekto domnieval, že môže kľačať na krku iného človeka tak dlho, koľko sa mu zachce. Stalo sa to ďaleko od nás, ale aj pre nás sa javí často odlišnosť ako nebezpečná. Len preto, lebo je nepoznaná. Jedinou cestou je načúvajúci dialóg, ktorý by nás zbavil predsudkov ako príčiny rasizmu a netolerancie. Žiaľ, pre nás aj napriek dokonalému označeniu chýb a omylov z minulosti ostáva stále aktuálny prívlastok – sme nepoučiteľní.

Džez je sférou hudby, v ktorej bol dominantný černošský vplyv. V priebehu storočia sa mu belošský vplyv vyrovnal práve vďaka tvorivému dialógu a vzájomnému rešpektu zainteresovaných. V rámci seriálu Americkí džezoví hrdinovia si v budúcej relácii Podoby džezu pripomenieme celoživotný príbeh významného černošského kontrabasistu. Henry Grimes zomrel na následky ochorenia COVID-19, čo v súčasnosti ešte umocňuje význam vzájomného rešpektu a spolužitia bez rozdielu rás a náboženstiev.

Na stretnutie v nedeľu o 20. hodine sa teší vám a džezu verný Jano Babič.

3 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 8. marca. V roku 1922 sa v Piešťanoch narodil akademický maliar Alojz Klimo, vo Vrbovom sa v…
  • 08.03.2021, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Záver februára znamenal pre zeleň v mestečku pod šikmou vežou aj nový nádych čistoty. Krásne slnečné počasie v nedeľu 28.…
  • 08.03.2021, 00:01
  • Spravodajstvo / Región
pondelok, 8. marca 2021
Meniny má Alan, Alana, zajtra Františka