Viceprimátor M. Bezák: Letné terasy oslobodíme od dane za užívanie verejného priestranstva

Koronakríza tvrdo zasiahla aj Piešťany. Zdecimovaný turizmus sa len pomaly spamätáva a pokles príjmu dopadá aj na mestskú pokladňu. Aké sú dôsledky a ako z toho von sme sa porozprávali s viceprimátorom mesta a predsedom predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany – Michalom Bezákom.

Michal Bezák, piešťanský viceprimátor a predseda predstavenstva OO CR Rezort Piešťany. (Autor: pror)

Aký vplyv mala koronakríza na stav mestských financií?

Len za prvý polrok je výpadok na podielových daniach, ktoré chodia do rozpočtu od štátu, 920-tisíc eur. Náklady mesta na zabezpečenie všetkých úloh vyplývajúcich z nariadení Ústredného krízového štábu SR, opatreniach Úradu verejného zdravotníctva SR či Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trnava sú vo výške približne 45-tisíc eur. Vynaložené prostriedky sme použili na ochranné prostriedky, dezinfekcie, nákup germicídnych žiaričov a ďalšie. Tu však od štátu budeme za vynaložené prostriedky na boj proti koronavírusu očakávať refundáciu.

K akým úsporným opatreniam pristúpila radnica?

Všetky mestské organizácie sú uvedené do minimalistického prevádzkového režimu. Pozastavili sme vyplácanie dotácií na kultúru aj šport. Pozastavené sú i investičné akcie. Pokračuje sa len v rozbehnutých eurofondových projektoch, ako je napríklad rekonštrukcia Kolonádového mosta. Pokračuje sa tiež v projektoch, pri ktorých ide o havarijný stav, ako je napríklad lávka pre peších popri Krajinskom moste.

Opatrenia sa však postupne uvoľňujú. Neuvažujete aspoň časť oblastí vrátiť do normálu? Napríklad sfunkčniť fontány?

Určite áno. Nebudeme chcieť sfunkčniť len fontány, ale, samozrejme, vrátiť do normálu postupne všetky ostatné veci.

Ako chcete pomôcť majiteľom reštauračných prevádzok v centre mesta zvládnuť ich výpadky v tržbách pre zavedené opatrenia?

Už na najbližšie mestské zastupiteľstvo je pripravená novelizácia všeobecne záväzného nariadenia, na základe ktorej budú prevádzkovatelia terás na území Piešťan oslobodení od dane za užívanie verejného priestranstva v termíne od 15. júla až do 15. októbra.

Máte už informácie napríklad o prípadnom výpadku výberu poplatku za ubytovanie počas trvania opatrení proti šíreniu koronavírusu?

Zatiaľ len priebežné, ale napríklad za mesiac apríl už informácie máme. Kým za apríl 2019 prišlo do mestskej pokladne ako daň za ubytovanie približne 60-tisíc eur, v tomto roku to bolo len 30-tisíc.

Akým spôsobom bude financovaná rekonštrukcia lávky pre peších, keďže v mestskom rozpočte je vyčlenená len asi polovica odhadovaných nákladov?

Na jej oprave sa podľa predbežných dohovorov budú podieľať majitelia inžinierskych sietí, ktoré vedú v jej telese, ale pomoc prisľúbila aj Trnavská župa, keďže lávka je upevnená na pilieroch Krajinského mosta, ktorý je vo vlastníctve vyššieho územného celku.

Okrem postu viceprimátora zastávate aj funkciu predsedu predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu. Rezort Piešťany (Rezort) mal na tento rok pomerne veľký objem financií na spolupodieľanie sa na kultúrnom živote v meste. Pre koronakrízu sa však takmer nič neuskutoční. Čo s tými peniazmi?

K tomuto vydalo stanovisko Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ktoré chod Rezortu spolufinancuje dotáciou v rovnakom objeme, ako do Rezortu prispievajú jeho členovia. Prepracovali sme podľa odporúčaní ministerstva pôvodný projekt, ktorý sa orientuje ešte viac na marketingovo-propagačné aktivity s akcentom na online priestor. Reflektujeme spoločne na ťažkú korona-dobu, kde sa v prvom rade budeme snažiť rozbehnúť domáci cestovný ruch, čo má byť akčnou súčasťou pripravovanej marketingovo-komunikačnej stratégie.

Mesto vyčlenilo do rozpočtu Rezortu na tento rok 100-tisíc eur. Nie je dôvod, keďže musí šetriť, tie peniaze vrátiť späť do rozpočtu?

Odpoveď je v pochopení, ako funguje dotácia od štátu pre Rezort. Štát bude vedieť poskytnúť v roku 2022 toľko financií, koľko v roku 2020 do oblastnej organizácie cestovného ruchu vložili ako členské príspevky jeho členovia. Čiže ak by sme teraz z rozpočtu Rezortu zobrali 100-tisíc eur späť do mestskej pokladne, presne o toľko menej by sme v roku 2022 dostali od štátu. Pokiaľ chceme pracovať na koncepčnom rozvoji cestovného ruchu, akékoľvek zníženie členských príspevkov je pre nás problém, keďže sme mesto cestovného ruchu. Chápajúc ale, samozrejme, stav, s ktorým sa mesto a všetky ostatné členské subjekty musia vyrovnať. Všetko bude závisieť od toho, aké budú konečné čísla po skončení korona-obdobia.

Koľko má Rezort členov?

Pomaly sa nám to rozrastá. Keď sme Rezort po predchádzajúcom vedení prevzali, bolo ich osem. V súčasnosti čakáme na úhradu členského poplatku od obce Jalšové, ktorá sa stane jeho členom. Tiež čakáme na rozhodnutie Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach, kde majú rozhodovať o vstupe. Ak vstúpia, automaticky je oficiálnym členom aj Mikroregión nad Holeškou. Zatiaľ ich nemôžeme oficiálne rátať, ale s týmito tromi v procese bude mať 19 členov.

0 Shares

Najnovšie správy

V úvode apríla sa na Banke konalo jarné upratovanie obce. Organizovala ho obec od ôsmej hodiny rannej až do obeda,…
  • 15.04.2024, 16:46
  • Spravodajstvo
Dnes je pondelok 15. apríla. Tento deň je Svetovým dňom umenia. Meniny má Fedor.
  • 15.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 13. apríla. Tento deň je Dňom nespravodlivo stíhaných. Meniny má Aleš.
  • 13.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 15. apríla 2024
Meniny má Fedor, zajtra Dana, Danica