Piešťany chcú vysadiť 89 stromov z financií národného projektu

  • Nezaradené / Piešťany / Spravodajstvo
  • 8. júna 2020, 13:00

Výsadbu stromov a inej vegetácie v slovenských obciach podporí envirorezort v rámci národného projektu Zelené obce Slovenska, ktorý je financovaný z európskych fondov. O poskytnutie finančnej podpory v maximálnej výške 16 tisíc eur sa uchádzajú aj Piešťany.


Mestský park Piešťany. (Autor: am)

Výsadbu stromov a inej vegetácie v slovenských obciach podporí envirorezort v rámci národného projektu Zelené obce Slovenska, ktorý je financovaný z európskych fondov. O poskytnutie finančnej podpory v maximálnej výške 16 tisíc eur sa uchádzajú aj Piešťany.

Národný projekt, ktorý  je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia.

V rámci projektu plánujeme vysadiť 89 stromov, 68 ks dreviny Javor poľný, 8 ks Hrab obyčajný a 10 ks Dub zimný. Výsadba stromov bude realizovaná v katastrálnom území Kocurice na parceliach, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve mesta Piešťany.

Zo získaných financií sa bude hradiť dodanie drevín a pôdneho substrátu, výsadba, nevyhnutné terénne úpravy ako aj následný monitoring vitality jednotlivých drevín.

Národný projekt s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich.

Martin Ričány

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 12. apríla. Tento deň je Svetovým dňom letectva a kozmonautiky. Meniny má Estera.
  • 12.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 13. apríla. Tento deň je Dňom nespravodlivo stíhaných. Meniny má Aleš.
  • 13.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 14. apríla 2024
Meniny má Justína, zajtra Fedor