Mestská polícia vlani vykonala 3319 zákrokov a na pokutách vyzbierala 21 615 eur

Na májovom piešťanskom mestskom zastupiteľstve zastupujúci náčelník mestskej polície Peter Gogol predniesol poslancom aj správu o činnosti mestskej polície za rok 2019. Z nej sme sa dozvedeli, že celkový počet mestských policajtov v kúpeľnom meste je 38. Z toho tridsať ich nastupuje do štyroch pracovných zmien.

(Autor: pror)

Zvyšok mestskej polície tvorí jej vedenie, odbor prevencie kriminality a priestupkový referát. Mestskí policajti za rok 2019 vyzbierali na pokutách do mestskej kasy 21 615 eur.

Pri zabezpečovaní verejného poriadku mestská polícia spolupracuje so štátnou políciou, ale aj privátnou ochranou Slovenských liečebných kúpeľov.

V roku 2019 okrem služobných výjazdov, pri ktorých riešili hlavne dopravné priestupky, spolupracovali aj pri zabezpečení rôznych akcií, ktoré spoluorganizovalo mesto.

Pri výkone služby sa pracovníci mestskej polície zúčastňujú na asistenciách pri deložáciach, exekúciach, pri doručovaní rozhodnutí okresného súdu či otváraní bytov. Prevádzajú šetrenia, spolupracujú pri zabezpečovaní miesta trestnej činnosti.

Mestská polícia tiež realizuje kontrolu mestských objektov s využitím pultu centrálnej ochrany. Systém je napojený na dohliadacie a monitorovacie stredisko mestskej polície.

Priestupkový referát objasňuje priestupky zaznamenané hliadkami, vykonáva šetrenia k priestupkom na návrh v zmysle zákona o priestupkoch a spracováva spisy pre ďalšie správne konanie.

Na oddelení prevencie kriminality vykonávali príslušníci v rámci  projektu  „Prevenciou predchádzať represii“ prednášky na školách a pokračovali aj s krúžkami pre deti.

V hodnotiacom období zabezpečovala mestská polícia rôzne kultúrno-spoločenské akcie. Medzi najvýznamnejšie bolo zabezpečenie verejného poriadku pri Otvorení letnej kúpeľnej sezóny 2019, podieľanie sa pri bezproblémovom priebehu návštev zo Slovenska i zahraničia.

zdroj: Výročná správa Mestská polícia Piešťany

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 12. apríla. Tento deň je Svetovým dňom letectva a kozmonautiky. Meniny má Estera.
  • 12.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 13. apríla. Tento deň je Dňom nespravodlivo stíhaných. Meniny má Aleš.
  • 13.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 14. apríla 2024
Meniny má Justína, zajtra Fedor