Pri košoch sa hromadí neporiadok. Neznečisťujme si mesto

Mesto v poslednom čase zaznamenalo v okolí reštauračných zariadení (napr. oblasť Lodenice, Winterovej ulice) hromadenie veľkého množstva odpadu z obedových obalov, plastových fliaš, plastových pohárov, pizzových krabíc a pod.

Piešťany.sk

Vďaka tomuto objemnému odpadu dochádza k rýchlemu zaplneniu uličných košov na verejnom priestranstve. Hromadenie odpadu nie v košoch, ale v ich blízkosti, je neestetické a nehygienické. Každodenné upratovanie odpadu mimo smetných nádob je finančne a časovo zaťažujúce.

Na zber zmesového komunálneho odpadu z verejných priestranstiev mesta sú určené uličné koše a nie ich okolie. Každý obyvateľ mesta  alebo návštevník na území mesta Piešťany je povinný odpad, ktorý vzniká jeho pobytom na verejných priestranstvách  ukladať   do nádob na to určených, ktorými sú uličné koše, a nie ním znečisťovať verejné priestranstvá.

Ukladajme tento odpad iba do nádob na to určených a neznečisťujme si  verejné priestranstvá v našom meste.

Do uličných košov je zakázané ukladať iný odpad než  ten, ktorý vzniká pri pobyte osôb na verejných a otvorených priestranstvách. Nesmie sa do nich ukladať odpad napr. z domácností, z podnikateľskej činnosti, odpad z trhovísk a pod.

Mesto ďakuje za zodpovedný prístup.

Piešťany.sk

0 Shares

Najnovšie správy

Známy slovenský herec Jozef Vajda sa chystá oživiť kúpeľné mesto Piešťany humorom a smiechom. Od 16. do 19. augusta sa…
  • 19.04.2024, 08:32
  • Kultúra a spoločnosť / Piešťany
Dnes je štvrtok 18. apríla. V tento deň sa v roku 1901 narodil MUDr. Emil Veselý, lekár, prednosta a primár…
  • 18.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 19. apríla 2024
Meniny má Jela, zajtra Marcel