Dostane 250 zamestnancov Adeli Medical Center výplatu?

  • Reportáž / Piešťany / Spravodajstvo
  • 14. mája 2020, 08:00

Predstavte si, že pracujete. Poctivo. S nasadením. S úsilím, pomôcť chorým, imobilným deťom, ktoré sa ešte nikdy nepostavili na vlastné nohy. Odrobíte polku mesiaca a potom príde COVID-19. Pošlú vás domov, lebo všetky tie choré deti, o ktoré ste sa starali musia odísť. Zamestnávateľ vám sľúbi, že výplatu dostanete. Ale – ostane iba pri sľuboch. A potom sa dozvedáte ďalšie informácie – nič pozitívne…Lenže. Vy platíte účty a z niečoho potrebujete žiť vy aj vaše deti. Čo robiť? Kde sa obrátiť? Kto vám pomôže?


Adeli medical center Piešťany (Autor: startiup.sk)

Vyberáme z podnetu zamestnancov:

„Po obrátení sa na viaceré strany s prosbou o pomoc, sa touto cestou obraciame aj na Vás, (redakciu PT, pozn. redakcie)  ako na našu poslednú nádej pri riešení nie ľahkej situácie. Jedná sa o medicínske zariadenie ADELI Medical center Piešťany (AMC). Ku dňu 11.05.2020 viac ako 250 zamestnancov ADELI Medical Center a ADELI s.r.o nedostali mzdu za mesiac marec 2020.

Stalo sa tak aj napriek tomu, že dňa 14.04.2020 bol zaslaný zo strany konateľa firmy pána Ing. Jozefa Jauru list zamestnancom , v ktorom bol uvedený sľub, že ku koncu apríla každý zamestnanec dostane vyplatenú mzdu, na ktorú má nárok, vzhľadom k tomu, že polovica mesiaca marec bola riadne odpracovaná.  Dňa 30.4.2020 neboli mzdy na účtoch zamestnancov pripísané a ani zo strany vedenia firmy nebolo zaslané ospravedlnenie.

Bohužiaľ, boli sme donútení obrátiť sa na vás formou anonymného podnetu, pretože cítime z našej strany istú formy hanby, že práve naše zariadenie, ktorého hlavnou myšlienkou je empatia, vzájomná pomoc, podpora a ľudský prístup, sa dostalo po toľkých rokoch do takejto nepríjemnej situácie.

Po dlhých rokoch sa medzi pacientmi a zamestnancami vytvorili skoro rodinné vzťahy, v rámci ktorých  sme boli schopní vzájomne sledovať každé jedno zlepšenie pacientov. Do každého dieťaťa vkladáme kúsok svojho srdca. Veľakrát boli deti zvyknuté na svojich fyzioterapeutov a zdravotnícky personál, že vždy sme ako zariadenie vedeli vyjsť týmto deťom v ústrety. Cítili sme sa veľakrát ako rodina.

Máme pocit a sme smutní z toho, že naše vedenie nie je súčasťou tejto našej veľkej rodiny. Do dnešného dňa nám zamestnávateľ nedal oficiálne vyjadrenie, čo sa týka pravdivých informácií ohľadom ďalšieho chodu firmy, vyplývajúcich z krízovej situácie. Napriek tomu, sa šíria informácie, že zamestnávateľ sa chystá prepúšťať isté množstvo zamestnancov, k čomu sme taktiež nedostali žiadne stanovisko.

Po vyhlásení záchranných krokov vlády, aj v našich očiach svitla nádej, že aj nám v tejto náročnej situácii štát pomôže a že sa všetci opäť stretneme ako jedná veľká rodina. Všetko by možno postupovalo správnym smerom, keby…“znela prosba zamestnancov AMC v Piešťanoch.

———

Zvyšok informácií o uvedenom centre hraničí s možnou dohrou na súde, preto si ich nemôžeme dovoliť citovať ani my hlavne z dôvodu anonymity pisateľa.  Čo je v našich končinách bežné, pretože ľudia sa stále obávajú podpísať pod svoje tvrdenia z prirodzeného dôvodu – obáv o svoju existenciu.

Požiadali sme vedenie AMC  Piešťany o stanovisko k hore uvedeným informáciám.  Zaujímal nás hlavne fakt  – či zamestnancom cinkne na mobile správa, o tom, že na ich účet naskočila výplata za marec a apríl a tiež či má zmysel ďalej zbierať chartitatívne príspevky pre slovenských pacientov, ktorí si vzhľadom k ich sociálnym možnostiam nemôžu dovoliť platbu celého pobytu v uvedenom centre.  Tiež sme sa pýtali na prepúšťanie a dali sme priestor aj k voľnému vyjadreniu.

———-

K podnetu zamestnancov sa vyjadril konateľ spoločnosti.

Na naše otázky odpovedal  v stredu 13. mája 2020 konateľ spoločnosti Jozef Jaura. A ako nás informovala jeho kolegyňa Lenka Chovanec, aby bolo všetko maximálne korektné, odpovede išli aj cez majiteľov, ktorí ich znenie odsúhlasili.

– Kedy môžu očakávať zamestnanci Adeli Medical Center v Piešťanoch výplaty za mesiace marec,  apríl  2020 na svojich účtoch a v akej percentuálnej výške?

Koronakríza nás bohužiaľ zasiahla na jar, kedy má ADELI, vďaka prázdninám v celej Európe a zahraničným pacientom, plnú obsadenosť. Finančne náročný začiatok roka a následné okamžité zastavenie činnosti ADELI na základe korona opatrení malo za dôsledok úplný pokles príjmov, pri stále pokračujúcich prevádzkových nákladoch, čo sa odrazilo v dočasnej platobnej neschopnosti, teda aj schopnosti vyplácať mzdy.  Naši ľudia a zamestnanci sú samozrejme pre nás najdôležitejší a intenzívne hľadáme riešenia, ktoré pomôžu čo najrýchlejšie túto situácie minimálne stabilizovať a zabezpečiť vyplatenie miezd za oba mesiace. Sme odkázaní na podporu investorov a momentálne čakáme na ich odpoveď.

– Budú-nebudú vrátené klientom zálohové platby za plánovanú liečbu?

Pacienti majú možnosť preobjednať termín rehabilitačného pobytu a takmer všetci naši klienti tak aj urobili. Stratený čas rehabilitácie na jar kompenzujú predlžovaním pobytov z dvoch na tri týždne. 

Väčšina klientov sú totiž stáli hostia, navštevujúci ADELI pravidelne dva a viackrát do roka. Výsledky terapie v ADELI prinášajú našim pacientom neuveriteľné pokroky a zlepšenie kvality života, preto slovenskí pacienti čakajú, kedy budeme môcť otvoriť po uvoľnení opatrení. Pacienti zo zahraničia budú musieť žiaľ čakať dlhšie, až na obdobie, kedy sa otvoria hranice.

– Má-nemá zmysel organizovať aj naďalej charitatívne zbierky na podporu pre sociálne slabších, ktorí potrebujú liečbu v Adeli Medical Center v čase koronakrízy?

Zbierky majú neustály zmysel. Vyzbierané peniaze na pobyt a terapie môžu samozrejme využiť až po otvorení ADELI. Uvedomujeme si samozrejme, že aj počas korony je dôležité pokračovať v terapii, preto sme pacientom pripravili odborná pomoc na diaľku – ADELI ONLINE. Prostredníctvom online video hovoru poskytujeme ako poradenstvo, tak aj terapie a  projekt zastrešujeADELI NADÁCIA. Náklady s ňou spojené pomáha vykryť finančná zbierka Nadácie ADELI.

Od vzniku ADELI ONLINE sme pomohli pacientom takmer päťdesiatim pacientom. Sú medzi nimi predčasne narodené deti vo veku, keď sa na nich práve prejavili vývojové oneskorenia alebo zvlášť ohrozená skupina pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode. Títo pacienti totiž v čase epidemiologických opatrení nemali možnosť rehabilitovať. Ich stav by sa však bez intervencie výrazne zhoršil.  

– Možno očakávať prípadné prepúšťanie zamestnancov  v tomto centre, v akom počte ľudí, akých profesií sa to bude týkať?

Našim cieľom je minimalizovať dopad na zamestnanosť a udržať si náš tím výborných odborníkov, ktorý budujeme roky a ktorí sú náš najdôležitejší pilier. Všetko však bude závisieť od uvoľňovania opatrení a otvárania hraníc, ako aj od hygienických a ďalších podmienok, ktoré budeme musieť dodržiavať na základe odporúčania kompetentných orgánov.

– Uveďte ešte niečo, čo pokladáte za dôležité v súvislosti s touto tematikou.

Radi by sme poďakovali. Vážime si obrovskú podporu verejnosti a rovnako našich zamestnancov, i napriek tomu, že sú rovnako v ťažkej finančnej situácii. Pevne veríme, že sa situácia začne postupne zlepšovať a vracať sa do normálu, aby sme opäť mohli vrátiť do práce a pomáhať.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 13. apríla. Tento deň je Dňom nespravodlivo stíhaných. Meniny má Aleš.
  • 13.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 12. apríla. Tento deň je Svetovým dňom letectva a kozmonautiky. Meniny má Estera.
  • 12.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 15. apríla. Tento deň je Svetovým dňom umenia. Meniny má Fedor.
  • 15.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 15. apríla 2024
Meniny má Justína, zajtra Fedor