Talentové skúšky do umeleckej školy budú až v septembri

Ak plánujete svoje dieťa na ďalší rok prihlásiť na tanečný, výtvarný či hudobný odbor Základnej umeleckej školy v Piešťanoch, netreba sa obávať. Talentové skúšky budú, no pre mimoriadnu situáciu sa uskutočnia až v septembri.

ZUŠ Piešťany (Autor: am)

1. Prihlášku na štúdium v piešťanskej základnej umeleckej škole:

 • je potrebné vypísať /podať/ samostatne pre každý odbor zuš /hudobný, výtvarný a tanečný/
 • je nutné vyplniť s aktuálne platným /funkčným/ kontaktom /telefón alebo e-mail/
 • je nutné vypísať a tiež podpísať vlastnou rukou zákonného zástupcu žiaka /plnoletého žiaka/
 • bude ju možné podať vyplnenú a podpísanú prijímacej komisii aj v deň konania talentových prijímacích skúšok
 • musí ju mať k dispozícii prijímacia komisia /vypísaný a podpísaný originál/ najneskôr
 • v termíne konania talentovej prijímacej skúšky uchádzača o štúdium
 • je však možné vypísanú a podpísanú prihlášku doručiť /podať/ aj vopred elektronicky na e-mail: zuspn@stonline.sk
  • (ako naskenovaný dokument, foto a pod. ale podpísaný originál je nutné doniesť na prijímacie skúšky!)
 • je možné doručiť /podať/ aj vopred /vypísaný a podpísaný originál/ formou poštových služieb na adresu školy (prípadne aj priamym doručením do poštovej schránky v Piešťanoch, ul. Teplická 50)

2. Termín talentových prijímacích skúšok:

 • je plánovaný na pondelok 7.9.2020 a utorok 8.9.2020 v čase od 13:00 do 17:00 na jednotlivých budovách školy
 • po jeho schválení zriaďovateľom školy bude zverejnený na web sídle školy https://www.zuspiestany.sk/kontakt/ oznam vrátane všetkých náležitostí /záväzného termínu, podmienok a hodnotenia prijímacieho konania/ a to do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách najneskôr však do 15.08.2020
 • realizácia prijímacej skúšky nie je spoplatňovaná ani podmieňovaná súvisiacou dokumentáciou s financovaním
 • štúdia /čestné vyhlásenie súhlasu na započítanie žiaka a pod./ vyhodnotenia a návrhy na prijatie zúčastnených uchádzačov sú plne v kompetencii odbornej prijímacej komisie určenej riaditeľom školy podľa platnej legislatívy, ale tiež s prihliadnutím na aktuálne možnosti priestorových kapacít, personálnych kapacít ale aj ďalšieho zabezpečenia umeleckého výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • štúdium v zuš je záujmové a dobrovoľné, za ktoré sa uhrádza príspevok / školné / na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole a s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Zdroj: piestany.sk

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 15. apríla. Tento deň je Svetovým dňom umenia. Meniny má Fedor.
 • 15.04.2024, 00:01
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 12. apríla. Tento deň je Svetovým dňom letectva a kozmonautiky. Meniny má Estera.
 • 12.04.2024, 00:01
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 13. apríla. Tento deň je Dňom nespravodlivo stíhaných. Meniny má Aleš.
 • 13.04.2024, 00:01
 • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 15. apríla 2024
Meniny má Fedor, zajtra Dana, Danica